Bài giảng Mạng không dây và di động - Chương 6: Sự di động

Một kết nối TCP được xác định dựa trên bộ 4 giá trị

<source IP address, source TCP port, destination IP address, destination TCP port>

Khi một trong hai đầu di chuyển:

Nếu MH nhận địa chỉ IP mới: kết nối TCP bị ngắt

Nếu MH giữ nguyên địa chỉ IP: mạng không thể định tuyến các gói tin đến nơi mới

Địa chỉ IP phải được giữ nguyên bất kể vị trí mà MH gắn vào mạng

 

ppt17 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1993 | Lượt tải: 6download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Mạng không dây và di động - Chương 6: Sự di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 6: Sự di động Sự di động và các giao thức của Internet Sự di động vi mô (Micro-Mobility) Các vấn đề của sự di động vĩ mô với IP Các MH có thể di chuyển và thay đổi vị trí kết nối vào mạng Các dịch vụ dựa trên TCP/IP bị gián đoạn khi MH chuyển từ mạng này sang mạng khác Các vấn đề của sự di động vĩ mô với IP Cách đánh địa chỉ của Internet Mỗi host được gán một địa chỉ IP 32 bit gồm hai phần: phần id của mạng và phần id của host Để Internet có thể định tuyến cho các gói tin khi một MH di chuyển đến một mạng mới, MH cần được gán một địa chỉ mới Các vấn đề của sự di động vĩ mô với IP Một kết nối TCP được xác định dựa trên bộ 4 giá trị Khi một trong hai đầu di chuyển: Nếu MH nhận địa chỉ IP mới: kết nối TCP bị ngắt Nếu MH giữ nguyên địa chỉ IP: mạng không thể định tuyến các gói tin đến nơi mới Địa chỉ IP phải được giữ nguyên bất kể vị trí mà MH gắn vào mạng Các vấn đề của sự di động vĩ mô với IP Chuyển đổi địa chỉ ATA: Address Translation Agent FA: Forwarding Agent Mobile IP Nốt di động Mobile node Mạng thường trú Home network Agent thường trú Home agent Mạng tạm trú Foreign network Agent tạm trú Foreign agent Nốt trao đổi Correspondent node Địa chỉ chuyển tiếp Care of address Đóng gói Encapsulation Toàn bộ gói tin được đóng vào một gói tin bao bên ngoài Địa chỉ của gói bên ngoài là địa chỉ chuyển tiếp Internet dựa vào địa chỉ của gói tin trong phần tiêu đề để chuyển đến địa chỉ chuyển tiếp Mobile IP Phát hiện agent HA và FA quảng cáo sự tồn tại của dịch vụ MH có thể yêu cầu dịch vụ Đăng ký Khi MH di chuyển đến nơi khác, MH đăng ký địa chỉ chuyển giúp MH dựa vào quảng cáo để xác định mạng hiện tại: thường trú hay tạm trú Khi đang ở mạng thường trú, MH không dùng đến dịch vụ di động Nếu trở về, MH thông báo ngừng dịch vụ với HA Khi phát hiện ra mạng tạm trú MH nhận địa chỉ chuyển giúp Địa chỉ của FA Địa chỉ do mạng tạm trú cấp cho MH Đăng ký địa chỉ chuyển giúp với HA Mobile IP Khi nốt trao đổi gửi các gói tin cho MH HA nhận gói tin Đóng gói đến địa chỉ chuyển giúp Từ địa chỉ chuyển giúp, FA hoặc MH, gói tin được giao cho tiến trình nhận của MH Các gói tin trả lời từ MH gửi thẳng đến địa chỉ nốt trao đổi Khi địa chỉ chuyển giúp là FA: FA nhận gói tin đã đóng gói và chuyển cho MH sử dụng dịch vụ của tầng liên kết link layer MH: MH tự tháo dỡ gói tin chuyển đến Vấn đề định tuyến hình tam giác của Mobile IP Mobile IP có thể dẫn đến định tuyến không hiệu quả hay còn gọi là định tuyến hình tam giác Các datagram được định tuyến qua HA nên có đường đi dài Vd. Nếu MH và CH nằm trên cùng một mạng thì các datagram vẫn phải đi đến HA Định tuyến gián tiếp làm tăng độ trễ và thêm gánh nặng xử lý cho các bộ định tuyến Sự di động vi mô Micro-Mobility Cell nhỏ hơn, người sử dụng nhiều hơn, sự di chuyển nhanh hơn Mobile IP không thích hợp khi các MH di chuyển nhanh và khi chuyển giao xảy ra thường xuyên Mobile IP yêu cầu nhận địa chỉ cục bộ và liên lạc với HA mỗi khi di chuyển Cellular IP Xử lý chuyển giao theo mô hình: Mạng truy nhập không dây xử lý sự di động vi mô Internet xử lý sự di động vĩ mô Cellular IP Mạng truy nhập không dây áp dụng Cellular IP Mạng Cellular IP kết nối với Internet qua một bộ định tuyến cửa ngõ (gateway router) Sự di động giữa các bộ định tuyến cửa ngõ quản lý bởi Mobile IP Khi vào mạng truy nhập (1), MH X đăng ký với HA (2), HA gửi chuyển tiếp các gói tin cho MH (3) Cellular IP: Định tuyến Gateway đều đặn truyền rộng gói tin báo hiệu (beacon packet) trong mạng truy nhập không dây BH ghi lại giao diện đến của gói tin để định tuyến các gói tin đến gateway Mỗi BS duy trì một lưu đệm định tuyến (routing cache) Cellular IP: Định tuyến Mỗi khi gói tin định tuyến đến gateway giao diện đến và địa chỉ IP được ghi cập nhật vào lưu đệm định tuyến Ánh xạ này được giữ trong khoảng timeout và được làm mới mỗi khi có gói tin đến Khi MH không gửi dữ liệu nhưng cần duy trì định tuyến, MH đều đặn gửi các gói tin cập nhật định tuyến (route-update packet) đến gateway Cellular IP: Chuyển giao Chuyển giao bắt đầu từ MH MH chuyển radio sang BS mới và gửi gói tin cập nhật định tuyến Tạo ra các ánh xạ lưu đệm định tuyến đến gateway Thời gian chuyển giao bắt đầu kết thúc khi gói tin đầu tiên theo tuyến mới đến MH Có thể xảy ra mất gói tin nếu thời gian chuyển giao ngắn Trước khi timeout cho ánh xạ kết thúc, các gói tin sẽ đến cả hai MH Cellular IP: Phân trang Khi MH đang rảnh, không nhận và gửi dữ liệu, MH gửi đều đặn các gói tin cập nhật phân trang (paging update packet) Gói tin cập nhật định tuyến đi đến gateway và cập nhật lưu đệm phân trang tại các BS Timeout của ánh xạ phân trang dài hơn của ánh xạ định tuyến Lưu đệm phân trang được cập nhật bởi mọi gói tin đến gateway Khi có dữ liệu gửi đến MH rảnh, định tuyến sử dụng lưu đệm phân trang 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Mạng không dây và di động - Chương 6 Sự di động.ppt
Tài liệu liên quan