Bài giảng Thiết kế và lập trình Web 2 - Web Services

Nội dung

 Giới thiệu về Web Service

 Định nghĩa Web Service

 Các đặc điểm của Web Service

 Ví dụ sử dụng Web Service

pdf25 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Thiết kế và lập trình Web 2 - Web Services, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Bài giảng môn học
© 2007 Khoa Công nghệ thông tin
Thiết kế và Lập trình Web 2
Web Services
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Nội dung
 Giới thiệu về Web Service
 Định nghĩa Web Service
 Các đặc điểm của Web Service
 Ví dụ sử dụng Web Service
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Giới thiệu về Web Service
 Xét ví dụ dịch vụ tìm kiếm và thống kê dịch vụ Web 
của alexa và amazon.
– Các dịch vụ tìm kiếm thông tin.
– Các dịch vụ thống kê tình hình duyệt web.
– Các dịch vụ liên quan việc chọn sách.
– …
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Giới thiệu về Web Service
 www.amazon.com muốn cung cấp các dịch vụ này cho 
các đối tác
– Các hiệp hội : cung cấp các thông tin cần thiết giúp các hiệp 
hội này hoạt động hiệu quả hơn.
– Nhà cung cấp sản phẩm : nhà cung cấp sản phẩm có thể 
truy cập các thông tin mới nhất để giúp mình có chiến lược 
bán hàng tốt hơn.
– Developer : giúp họ tạo ra các phần mềm liên quan đến 
trang amazon.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Giới thiệu về Web Service
 Các dịch vụ này được amazon quyết định chuyển 
thành Web Service
– Tạo các dịch vụ tại server của amazon.
– Người dùng đăng ký thành viên.
– Truy cập vào các dịch vụ này thông qua giao thức web.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Web Service
 Định nghĩa:
– Web Service có thể được mô tả như hàm được triển
khai thông qua Web và có thể được gọi từ các ứng dụng
thông thường hoặc một web service khác.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Các đặc điểm của Web Service
 Truy cập thông qua giao thức Web.
 Web Service được xây dựng dựa trên giao thức 
SOAP (Simple Object Access Protocol)
– SOAP cho phép truyền các thông điệp qua giao thức 
HTTP.
– Sử dụng XML để mô tả dữ liệu.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Các điểm thuận lợi khi sử dụng Web Service
 Cho phép triển khai ứng dụng trong thời gian ngắn.
 Tái sử dụng cao.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET
 Tạo một Web Service project
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)
 Tạo Web Method.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)
 Chạy thử Web Service này. Danh sách các hàm sẽ 
được liệt kê
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)
 Chọn hàm Add.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Tạo một Web Service sử dụng VS.NET (tt)
 Sau khi nhập các tham số vào, nhấn Invoke. Kết quả 
sẽ xuất hiện.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác
 Tạo một Web Service khác.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một Web 
Service khác (tt)
 Add Web Reference đến Web Service ta cần sử 
dụng..
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)
 Nhập URL đến Web Service cần sử dụng. Rồi nhấn 
Add Reference
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 Lúc này, trong Solution Explorer, sẽ có Web 
Reference mà ta vừa chọn.
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)
 Tạo một Web Method.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)
 Kiểm tra Web service mới.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một Web Service khác (tt)
 Kết quả.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một ứng dụng.
 Tạo một Window Application.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một ứng dụng (tt)
 Add Web Reference.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một ứng 
dụng (tt)
 Tạo màn hình.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một ứng 
dụng (tt)
 Viết hàm xử lý nút nhấn.
Thiết kế và Lập trình Web 2 – Web Services
© 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
Sử dụng Web Service từ một ứng 
dụng (tt)
 Chạy thử ứng dụng.

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Thiết kế và lập trình Web 2 - Web Services.pdf