Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 3: Các câu lệnh lặp

Cấu trúc lặp (repetition or loop): lặp lại 1 hay nhiều lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện có giá trị sai. Các cấu trúc lặp gồm:

for

while

do . while.

 Tuy nhiên, thứ tự thực hiện các lệnh của chương trình còn bị chi phối bởi các lệnh nhảy như continue, break, goto.

 

pptx15 trang | Chuyên mục: Lập trình mạng | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 4696 | Lượt tải: 14download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 3: Các câu lệnh lặp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Click to edit Master title style ‹#› Lập trình Windows Phone – Page Transition Animation Nhập môn lập trìnhBài 3- Các Câu Lệnh Lặp Mục tiêu Hiểu và cài đặt được vòng lặp for Hiểu và cài đặt được vòng lặp while Hiểu và cài đặt được vòng lặp do…while Hiểu được cách sử dụng continue, break 1. Giới thiệu Cấu trúc lặp (repetition or loop): lặp lại 1 hay nhiều lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện có giá trị sai. Các cấu trúc lặp gồm: for while do ... while. 	Tuy nhiên, thứ tự thực hiện các lệnh của chương trình còn bị chi phối bởi các lệnh nhảy như continue, break, goto. Cú pháp: for (Exp1; Exp2; Exp3) statement; Ý nghĩa: Exp1: là biểu thức khởi tạo được thực hiện. Exp2: là biểu thức điều kiện Exp3: biểu thức điều khiển lặp 2. Cấu trúc for 2. Cấu trúc for Ví dụ: Viết chương trình tính tổng các số nguyên từ 1 đến n. #include #include void main() { int i, n, sum; cout> n; sum = 0; for (i=1 ; i #include void main () { int i, n, sum; cout> n; i = 1; sum = 0; while(i #include void main () { int i; clrscr(); cout> passWord; 	if (check(passWord)) //kiểm tra mật khẩu 	break; // thoát khỏi vòng lặp 	cout > num; if (num < 0) continue; // process num here } while(num != 0); Thảo luận 

File đính kèm:

  • pptx3.NMLT_CacCauLenhLap(6g).pptx