Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn tại Việt Nam: Từ nội soi hỗ trợ đến nội soi toàn bộ. Tổng kết 3 năm triển khai phẫu thuật qua 295 bệnh nhân tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E (5/2013-8/2016)

Cons of open heart surgery

• Very invasive, increased trauma and sometimes pain

after surgery requiring more pain medications

• Increased risk of infections at the incision area

(meticulous care for hygiene required)

• Blood transfusions needed in most cases

• Increased length of ICU and hospital stay (5 to 10

days)

• Longer return to normal activities (6-8 weeks)

• Increased breathing problems

pdf49 trang | Chuyên mục: Hệ Tim Mạch | Chia sẻ: yen2110 | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn tại Việt Nam: Từ nội soi hỗ trợ đến nội soi toàn bộ. Tổng kết 3 năm triển khai phẫu thuật qua 295 bệnh nhân tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E (5/2013-8/2016), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ne required) 
• Blood transfusions needed in most cases 
• Increased length of ICU and hospital stay (5 to 10 
days) 
• Longer return to normal activities (6-8 weeks) 
• Increased breathing problems 
Traditional operation 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Dubert, M., et al. (2015). "Sternal Wound Infection after Cardiac Surgery: Management and Outcome." PLoS One 10(9): 
e0139122. 
Sternal infection Traditional operation 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Pigeon chest 
Traditional operation 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Cosmetic problem - Psychological impact 
Menahem, S., et al. (2008). "Children subjected to cardiac surgery for congenital heart disease. Part 1 - emotional and 
psychological outcomes." Interact Cardiovasc Thorac Surg 7(4): 600-604. 
Traditional operation 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
IS A FULL STERNOTOMY ALWAYS 
NECESSITY? 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Xu hướng phát triển 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Endoscopic coronary artery bypass grafting with the aid of robotic 
assisted instruments 
•Didier Loulmet, MD, 
•Alain Carpentier 
 Didier Loulmet, Alain Carpentier (Hôpital Broussais, Paris, France) 
 J Thorac Cardiovasc Surg. 1999 
3D-video- and robot-assisted minimally invasive ASD closure using 
the Port-Access techniques 
 Reichenspurner H, Boehm DH( University Hospital Grosshadern, Munich, Germany) 
 Heart Surg Forum. 1998 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN 
 (Thế giới) 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ KINH ĐIỂN 
TẠI SAO CẦN CÓ SỰ THAY ĐỔI? 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
CÁC CẤP ĐỘ TRONG PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Marco A. Zenati, University of Pittsburgh School of Medicine 
CÁC CẤP ĐỘ TRONG PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Video-assisted minimally invasive mitral valve surgery 
Chitwood WR (USA ) J Thorac Cardiovasc Surg 1997 
 PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN 
 (Thế giới) 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
-Thay van hai lá ( Bệnh viện Việt Đức–1999) 
- Vá thông liên nhĩ 
Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường mở ngực trước bên phải, nhìn trực tiếp) 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường mở ngực phải, nhìn trực tiếp) 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
- Thời gian: 7/2010 – 8/2012 
-Tổng số: 68 bệnh nhân vá TLN 
-THNCT ngoại vi 
- Bảo vệ cơ tim: cặp ĐMC làm 
ngừng tim 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường mở ngực trước bên phải, nhìn trực tiếp) 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
Hội nghị Ngoại khoa và Hội nghị Khoa học Phẫu thuật Nội soi - Nội soi 
Lần thứ 4- năm 2013 - Tp Cần Thơ 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
2013 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Vá thông liên thất qua đường mở bán phần xương ức 
The 24th Annual.Congress of the Association of the Thoracic and 
Cardiovascular Surgeons of Asia – Ha Noi – Viet Nam - 11/2014 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
NĂM 2014 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Đường mở bán phần xương ức 
The 24th Annual.Congress of the Association of the Thoracic and 
Cardiovascular Surgeons of Asia – Ha Noi – Viet Nam - 11/2014 
Vá thông liên thất, thông liên nhĩ Thay van động mạch chủ 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN TẠI VIỆT NAM 
Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường mở bán phần xương ức(2014-2015) 
Thay van hai lá, van động mạch chủ, vá thông liên thất 
Vá TLT mở xương ức phần thấp 
Thay van hai lá 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Thay van động mạch chủ qua đường mở ngực phải 
Bệnh viện Việt Đức - 2014 
TTTM – Bệnh viện ĐHYD – Tp HCM 
2016 
TTTM – Bệnh viện E 2016 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
NĂM 2014 
“ Video - assisted minimally invasive ASD closure: beating heart, normothermia without aortic clamping” 
Japan Congress 6/ 2014 
* Thời gian 5/2013 – 5/2014 
* Tổng số: 35 bn tại TTTM BVE 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
“Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn nội soi hỗ trợ tại trung tâm tim mạch bệnh viện E. 
 GSThanh.pdf” 
(Thời gian : 05/2013 – 9/2015. Tổng số 200 bệnh nhân: thông liên nhĩ, thông liên 
thất, sửa van hai lá, thay van hai lá, thông sàn nhĩ thất, u nhầy nhĩ trái, màng ngăn 
nhĩ trái, hẹp van động mạch phổi, mạch vành 
2015 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
* Thời gian: 5/2013 – 5/2015 
*52 bệnh nhân 
*THNCT ngoại vi 
*Tim đập, không cặp 
ĐCM 
*Thời gian: 9/2013 – 
3/2015 
* 57 bệnh nhân 
*THNCT ngoại vi 
*Cặp ĐMC, liệt tim gốc 
ĐMC - Custodiol 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
2015 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
2015 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
2016 
Nội soi toàn bộ vá TLN. 
Trung tâm tim mạch BVE. Tháng 5-2016 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
2016 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ 
2016 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
- Bệnh lý: thông liên nhĩ, thông liên thất, sửa van hai lá, ba lá, 
thay van hai lá, thông sàn nhĩ thất, u nhầy nhĩ trái, màng ngăn 
nhĩ trái, hẹp van động mạch phổi, mạch vành 
- Phương pháp: phẫu thuật ít xâm lấn nội soi hỗ trợ, đường mở 
ngực nhỏ qua khoang liên sườn, không cưa mở xương ức 
( Level 2 ). Phẫu thuật nội soi toàn bộ(level 3) 
KẾT QUẢ 295 BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN 
CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E 
TỪ 5/2013 ĐẾN 8/2016 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
KẾTQUẢ PHẪU THUẬT 
Kết quả chung 
Bệnh lý n=295 Thất bại KT 
n=4 (1,35%) 
Tai biến BC 
n=11 (3,7%) 
Bệnh tim mắc phải 157 2 10 
Bệnh tim bẩm sinh 138 2 1 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT: Bệnh tim mắc phải 
 Loại phẫu thuật 
 Số lượng 
 (n= 157) 
Thất bại KT 
 (n=2) 
Thay van hai lá đơn thuần 101 2 
Thay van hai lá + đặt vòng van ba lá 33 0 
Sửa van hai lá 12 0 
Thay van động mạch chủ 4 
Lấy u nhầy nhĩ trái 5 0 
Bắc cầu chủ vành 2 0 
Ca 1: đã rút NKQ, chảy máu từ dẫn lưu màng tim. Mở xương ức: rách nhánh mạch vành 
lớp mỡ thành sau thất phải vị trí đầu dẫn lưu 
Ca2: thủng thành sau động mạch chủ lên do sonde pigtail liệt tim  mở xương ức khâu 
ĐMC lên 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT: Bệnh tim bẩm sinh 
 Loại phẫu thuật Số lượng 
 (n= 138) 
 Thất bại 
 (n=2) 
Vá thông liên nhĩ nội soi hỗ trợ 88 0 
Vá thông liên nhĩ nội soi toàn bộ 14 0 
Sửa toàn bộ thông sàn nhĩ thất bán phần 13 1 
Vá TLT 18 1 
Cắt màng ngăn nhĩ trái nội soi hỗ trợ 3 0 
Cắt màng ngăn nhĩ trái nội soi toàn bộ 1 0 
Sửa hẹp van động mạch phổi 1 0 
1 TSNT: mở rộng đường mở ngực 
1 TLT: chuyển mở bán phần xương ức 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
TAI BIẾN, BẾN CHỨNG 
 Tai biến, biến chứng Vá thông liên nhĩ Thay van hai lá 
Chảy máu sau mổ phải mổ lại 0 6 
Thủng động mạch đùi 1 0 
Hẹp động mạch đùi muộn 0 2 (0,019%) 
Thủng tĩnh mạch chậu ngoải 0 1 (0,009%) 
Lóc tách động mạch chủ 0 0 
Tắc mạch khí 0 0 
Tử vong 0 1 (0,009%) 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
BÀN LUẬN 
Khó khăn khi triển khai phẫu thuật 
 - Phương tiện 
 - Kỹ năng 
 - Lộ trình triển khai kỹ thuật 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
 GIẢI PHÁP 
BÀN LUẬN 
 Trang bị phương tiện chuyên dụng phù hợp 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
GIẢI PHÁP 
 Đào tạo nhân lực: lộ trình? 
+ Phẫu thuật tim hở kinh điển 
+ Phẫu thuật nội soi chung? 
+ Phẫu thuật ít xâm lấn với trường nhìn trực tiếp 
+ Phẫu thuật ít xâm lấn thao tác dưới màn hình video 
BÀN LUẬN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Đào tạo nhân lực: hợp tác quốc tế 
 GIẢI PHÁP 
BÀN LUẬN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Lựa chọn triển khai phẫu thuật 
+ Lựa chọn bệnh nhân: bắt đầu bằng những thương tổn đơn giản 
+ Lựa chọn đường mổ tiếp cận 
+ Lựa chọn phương thức thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể 
+ Chiến lược bảo vệ cơ tim 
 GIẢI PHÁP 
BÀN LUẬN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
PHẪU THUẬT TIM NỘI SOI 
TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E 
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẪU THUẬT 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
 Quy trình phẫu thuật 
Tư thế bệnh nhân Siêu âm thực quản 
Tuần hoàn ngoài cơ thể ngoại vi Đường tiếp cận:mở ngực nhỏ 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
BÀN LUẬN 
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 
Vá TLN Thay van động mạch chủ 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Sau mổ vá TLN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
Sau mổ vá TLT 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
BƯỚC ĐI MỚI 
PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ 
- 14 ca vá TLN 
- 1 cắt màng ngăn nhĩ trái 
Nữ 35t. Mổ 25/7 Nữ 11t. Mổ 4/5 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
KẾT LUẬN 
• Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn với nội soi hỗ trợ an toàn, có nhiều 
ưu điểm 
• Phẫu thuật nội soi toàn bộ: an toàn, khả thi trong vá TLN. Mở 
rộng chỉ định? 
• Lộ trình đào tạo: hạn chế tai biến, đảm bảo thành công 
• Nên bắt đầu bằng phẫu thuật sửa chữa những thương tổn ít phức 
tạp. Việc lựa chọn bệnh nhân đóng vai trò quan trọng trong 
thành công của phẫu thuật 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E - 2016 

File đính kèm:

  • pdfphau_thuat_tim_ho_it_xam_lan_tai_viet_nam_tu_noi_soi_ho_tro.pdf