Giới thiệu XML Extensible Markup Language

XML(Extensible Markup Language): ngôn ngữ định dạng mở rộng.

XML là ngôn ngữ được định nghĩa bởi tổ chức mạng toàn cầu(World Wide Web Consortium) thường được viết tắt W3C.

XML là một ngôn ngữ tổng quát dùng để định nghĩa dữ liệu thông qua các thẻ.

XML là một chuẩn không phụ thuộc vào bất kì một hệ điều hành nào.

 

ppt19 trang | Chuyên mục: XML | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Giới thiệu XML Extensible Markup Language, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Giới thiệu XMLExtensible Markup Language Giới thiệu XML(Extensible Markup Language): ngôn ngữ định dạng mở rộng. XML là ngôn ngữ được định nghĩa bởi tổ chức mạng toàn cầu(World Wide Web Consortium) thường được viết tắt W3C. XML là một ngôn ngữ tổng quát dùng để định nghĩa dữ liệu thông qua các thẻ. XML là một chuẩn không phụ thuộc vào bất kì một hệ điều hành nào. Ngôn ngữ định dạng(markup Language) Ngôn ngữ định dạng là tất cả những gì dùng để mô tả nội dung một tài liệu. Ví dụ 	 	 	Chào các bạn đến với thế giới của HTML 	 	 	Chào các bạn đến với thế giới của HTML 	 	 Ngôn ngữ định dạng(Markup Language) Kết quả của trang HTML trên trình duyệt IE. Ngôn ngữ định dạng(Markup Language) HTML thực hiện định dạng bằng các thẻ( tags) như , … Thẻ chỉ cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung tài liệu. Tất cả những gì mà ngôn ngữ định dạng thể hiện là cung cấp thông tin và cách thức trình bày nội dung tài liệu. HTML và XML Cả hai đều là ngôn ngữ định dạng(định dạng theo nghĩa cách quy định để xử lý và chứa nội dung tài liệu). HTML sử dụng các thẻ được định nghĩa và quy định sẵn. XML đưa ra một số quy tắc cho phép người dùng tự định nghĩa các thẻ. Ngôn ngữ XML Ví dụ: 	 	 	 	Chao Cac Ban 	 	 	Chao cac ban den voi the gioi cua XML 	 	 Ngôn ngữ XML Tất cả các chỉ thị của XML đều được bắt đầu bằng . Các thẻ do người dùng tự định nghĩa chẳng hạn như , , . Thẻ luôn bắt đầu bằng . Phải có thẻ mở và đóng duy nhất cho toàn bộ tài liệu (root). Hiển thị tài liệu XML Trình duyệt chỉ có thể hiện thị file XML bằng cách dư toàn bộ nội dung file XML lên màn hình. Định kiểu XML Định dạng file XML bằng CSS(Stylesheet). Định dạng file XML bằng XSLT. CSS và XSLT dùng để định kiểu và biến đổi XML để hiển thị dữ liệu phía người dùng không khác gì HTML. Dùng DOM, SAX để rút trích dữ liệu từ file XML kết hợp với các thẻ định dạng của HTML để hiển thị phía người dùng. Định kiểu XML Ví dụ: với file XML như ví dụ trước, kết hợp với XSLT để định kiểu như sau: 	 	 	 Định kiểu XML Ví dụ(tt): 	 	 	Chao Cac Ban 	 	 	Chao cac ban den voi the gioi cua XML 	 	 Định kiểu XML Hiển thị tài liệu XML trong trình duyệt IE Trình duyệt XML InternetExplorer (IE) Vẫn là trình duyệt XML mạnh nhất hiện nay. Cho phép dùng Javascript để lập trình và truy xuất dữ liệu XML. Ngoài ra còn hỗ trợ cả Jscript, Vbscript. Hỗ trợ CSS. Netscape Navigation 6 Phiên bản 6.0 hỗ trợ XML khá chuẩn. Hỗ trợ CSS Hỗ trợ các ngôn ngữ XML mở rộng. Trình soạn thảo XMLWriter Ứng dụng XML XML có thể tạo ra tập các ngôn ngữ con khác. Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết một tập các thẻ hay tập con XML hoạt động riêng trong một lĩnh vực nào đó. MathML: định dạng các biểu thức, kí hiệu toán học. CML: Ngôn ngữ định dạng hóa học. Ứng dụng XML CDF: khuôn dạng định nghĩa kênh(Channel Definition Format). SMIL: ngôn ngữ tích hợp multimedia đồng bộ. XHTML: dùng mở rộng và định nghĩa lại ngôn ngữ định dạng HTML. XUL: ngôn ngữ cấu hình giao diện người dùng Ứng dụng XML VML: ngôn ngữ định dạng Vector(Vecter markyp Language). WML: Ngôn ngữ định dạng mạng không dây. SOAP: Giao thức truy cập đối tượng đơn giản(Simple Object Access Protocol) Kết luận Tổng quan về XML Ứng dụng mà XML đạt được hiện nay. 

File đính kèm:

  • pptGiới thiệu XML Extensible Markup Language.ppt
Tài liệu liên quan