Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng mạng

6.1 Giới thiệu về các mô hình dịch vụ mạng

6.2 Các nguyên tắc định tuyến

6.3 Định tuyến theo thứ bậc

6.4 Giao thức IP - Internet Protocol

6.5 Định tuyến trên Internet

pdf250 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Mạng máy tính - Chương 6 Tầng mạng.pdf