TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Windows Server 2012

Tổng hợp các tài liệu tiếng việt Quản trị mạng Microsoft Windows server 2012. Bao gồm các tài liệu về thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống mạng LAN, WAN; thiết lập các chính sách quản lý tài nguyên, người dùng mạng trong mô hình Workgroup và Domain; thiết lập và triển khai các dịch vụ mạng cơ sở (DHCP, DNS, FTP, Web Server); các kỹ thuật mạng cao cấp (Network load balancing, NPS, NAP, VPN, CA, IPv6,…).