Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint

Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Làm việc với bài trình bày

In bài trình bày

Chỉnh sửa văn bản trên slide

Áp dụng và sửa đổi mẫu thiết kế

Chèn thông tin vào slide

Trình chiếu

Tạo bài trình bày đa phương tiện

Tạo bài trình bày Web

Duyệt lại và chia sẻ bài trình bày

pdf103 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 928 | Lượt tải: 8download

File đính kèm:

  • pdfPresentation_Basics.pdf
Tài liệu liên quan