Tài liệu môn học MS PowerPoint 2007

Yêu cầu: tạo file trình diễn PPT với các yêu cầu sau

o Mỗi nhóm nhiều nhất 3 sinh viên

o Các nhóm không được chọn trùng nội dung đềtài.

o Bài được nộp vào trước buổi cuối cùng của môn học. Các bài quá

hạn sẽkhông được chấp nhận với bất cứlý do gì.

o Bài nộp bao gồm CDROM chứa file PPT.

o Mỗi fie trình diễn chứa ít nhất 40 slide

o Các file trình bày phải có minh họa chứa: âm thanh, hình ảnh, và

video

o Sửdụng header – footer cho biết sốtrang, tên nhóm

o Trong bài phải sửdụng table, wordart

o Trong bài phải đểdanh sách học viên của nhóm

o Nội dung trình bày hợp lý, đẹp.

Trình bày địa điểm du lịch tại Việt Nam: Vịnh HạLong, Sapa, Nha

Trang, Hòn Ngọc Việt, Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Lạt

pdf47 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1338 | Lượt tải: 11download
Tóm tắt nội dung Tài liệu môn học MS PowerPoint 2007, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ile. 
1. Xem trình diễn 
Trước khi trình chiếu trước đám đông khán giả, chúng ta phải trình 
chiếu cho mình nhiều lần để phát hiện các sai xót, bất hợp lý. Để xem 
trình diễn, có nhiều cách: 
o Bấm nút Slide Show View ở góc phải bên dưới 
o Chọn thẻ View -> Slide Show 
o Chọn thẻ Slide Show -> From Beginning hoặc From 
Current Slide 
o Bấm phím F5 hoặc Shift+F5 
o Để hiển thị slide kế tiếp, chúng ta có thể bấm chuột trái (left 
mouse click), hay bấm phím Page Down, hay bấn phím spacebar 
o Để hiển thị slide kế trước, chúng ta có thể bấm chuột phải (rioht 
mouse click), hay bấm phím Page Up. 
o Để kết thúc việc trình diễn, bấm phím Esc key. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 37/47 
2. Sử dụng Animation 
Animation là cách một đối tượng chuyển động, xuất hiện hay biến mất 
trên màn hình. PowerPoint 2007 cung cấp 3 thiết lập sẵn về animation: 
Fade, Wipe, Fly In. 
Để chọn animation cho 1 đối tượng, chúng ta phải chọn đối tuợng đó, 
và mục Aniate từ thẻ Animations 
(xem hình) 
Để có thể tùy chọn sâu hơn về 
animation, chúng ta có thể sử 
dụng Custom animation. 
Chúng ta chọn đối tượng 
PowerPoint, sau đó chọn nút Add 
Effect. 
PowerPoint 2007 chia 
làm 4 lọai nhóm 
Effect: Entrance (cách 
đối tuợng xuất hiện), 
Emphasis (cách thể 
hiện khi tồn tại), Exit 
(cách biến mất), 
Motion Paths (di 
chuyển theo đường 
hình học). Trong mỗi 
nhóm Effect có nhiều 
Effect. Chúng ta có 
thể chọn lọai chuyển 
động tùy theo ý 
muốn. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 38/47 
Ví dụ 1: Sử dụng Motion Paths để tạo 
chuyển động 1 quả banh dạng Freeform 
xung quanh màn hình. 
Trên một slide có nhiều animation, chúng 
ta có thể quyết định thứ tự của chuyển 
động, thời điểm bắt đầu chuyển động 
bằng các tùy chọn về Start: After 
Previous, With Previous, On Click. 
Để 1 animation lặp lại mãi: từ thiết lập về 
Time của animation, chọn giá trị Until End 
of Slide của mục Repeat. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 39/47 
3. Slide Transition 
Slide transition thiết lập cách chuyển cảnh từ slide này sang slide khác. 
Chúng ta thiết lập từ Transition to This Slide group trong thẻ 
Animations. 
o PowerPoint 2007 có 
nhiều nhóm Silde 
Transition cho chúng ta 
tùy chọn. 
o Để thay đổi tốc độ, chọn 
từ danh sách Transition 
Speed các giá trị Slow, 
Medium, or Fast. 
o Để thiết lập thời gian tự 
động chuyển cảnh, từ 
mục Advance Slide, chọn 
mục Automatically After 
và nhập vào số giây mỗi 
slide dừng. 
o Nếu muốn áp dụng các thiết lập này cho toàn bộ slide, click vào 
nút Apply to All Slides. 
1 
4. Công cụ trong quá trình biểu diễn 
PowerPoint cung cấp những công cụ cung cấp các chức năng rất có ích 
trong quá trình biểu diễn. Chúng ta sẽ xem xét 3 chức năng thông 
dụng nhất. Các công cụ này thể hiện qua các biểu tượng ở bên dưới 
màn hình. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 40/47 
Sử dụng bút vẽ 
Sử dụng bút vẽ khi chúng ta muốn tập trung nhấn mạnh vào một số 
các thông tin nào đó trên màn hình. Để sử dụng bút vẽ: 
o Thực hiện chế độ slide show, click vào biểu tượng Pen ở bên trái, 
phía dưới màn hình. 
o Trên menu hiển thị, chọn loại bút vẽ (chẳn hạn Ball Point Pen). 
Con trỏ chuột sẽ biến đổi thành hình cây viết. 
o Bấm chuột trái và vẽ trên màn hình(xem hình) 
Sau khi vẽ xong, chúng ta có thể qua về trạng thái chuột ban đầu (hình 
nũi tên) bằng cách chọn biểu tượng Pen -> Arrow. 
Tạo ghi chú 
Trong quá trình biểu diễn, chúng ta có thể sử dụng PowerPoint để ghi 
nhận các ghi chú của mình hoặc của người nghe bằng cách sử dụng 
chức năng Speaker Notes. 
Để sử dụng Speaker Notes: 
o Bấm phải chuột trên màn hình 
biễu diễn, Từ menu hiển thị, 
chọn Screen -> Speaker Notes. 
Hộp thoại Speaker Notes hiển 
thị (xem hình). 
Nhập nội dung cần ghi nhớ và bấm nút Close để kết thúc việc nhập 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 41/47 
Tìm và chuyển đến một Slide 
Trong quá trình biểu diễn, đôi khi chúng ta cần nhảy đến một slide nào 
đó ngay lập tức.Cách dể dàng nhất là sử dụng chức năng Go to Slide. 
Để sử dụng chức năng Go to Slide: 
o Trong chế độ slide show, chọn biểu tượng Menu ở bên dưới màn 
hình-> chọn mục Go to Slide. 
o Một menu xuất hiện biểu diễn tất cả các slide 
Một số phím tắt sử dụng khi trình chiếu 
Để Phím tắt 
Nhảy đến slide kế Click chuột 
Nhảy đến slide kế trước Phím Backspace 
Nhảy đến 1 slide Nhập số slide->bấm Enter 
Stop/Restart Automatic Show Phím S 
Kết thúc trình diễn Phím Esc 
Xóa màn hình sau khi vẽ Phím E 
Về slide đầu Giữ 2 phím chuột trong 2 giây 
Chuyển chuột thành viết Ctrl+P 
Chuyển viết thành chuột Ctrl+A 
Ẩn trỏ chuột Ctrl+H 
5. In ấn 
Mặc dù các file PowerPoint được dùng để trình diễn trên máy tính, 
nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta cần phải in ấn file này ra giấy. 
Chẳn hạn, các chú thích cho từng slide cần được in ra giấy để sử dụng 
trong quá trình biểu diễn, khi đó, mỗi trang được in riêng biệt với phần 
chú thích được in bên dưới. Hoặc khi chúng ta muốn người nghe có thể 
theo dõi chi tiết hơn bài báo cáo. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 42/47 
In nhanh 
Chúng ta có thể in tất cả slide một cách nhanh chóng mà không cần lựa 
chọn gì bằng cách cách: 
o Click nút lệnh Print trên Standard toolbar. 
o Chọn menu File->Print, và chọn OK. 
o Bấm ohím Ctrl+P và chọn OK. 
Tùy chọn nội dung in và dạng in 
Trong nhiều trường hợp, chúng ta nên xem trước kết quả in, sau đó 
mới ra lệnh in. Sử dụng thẻ Print Preview để xem trước và tùy chỉnh nội 
dung cần in như sau: 
Bước 1. Chọn nút Office -> Print -> Print Preview 
Chọn mục Print What để chọn định dạng in: Nếu cần in dạng handouts, 
sử dụng Handouts để thiết lập số lượng slide trên mỗi trang in. 
Chúng ta có thể chọn hướng in cho các trang này (Portrait hay 
Landscape). 
Chọn lựa từ danh sách Color/Grayscale để xác định màu sắc muốn in là 
color, grayscale, black hay white từ mục Options. 
Nếu thấy đã vừa ý, ra lệnh in bằng cách bấm Print. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 43/47 
Bước 2. Nếu có nhiều máy in, chọn máy in từ danh sách Name 
Chọn slide cần in trong mục Print Range: 
o Chọn All để in tất cả slide 
o Chọn Current Slide để in slide đang hiển thị 
o Nhập dãy các slide cần in trong ô Slides; ví dụ: nhậo 2–4 để in 
slide 2, 3, và 4. 
Chọn mục lựa nội dung cần in từ danh sách Print What. Chúng ta có 
thể chọn in slides, handouts, note, hay outlines. 
Nếu muốn in nhiều hơn 1 bản, nhập số lượng bản in vào mục Number 
of Copies. 
6. Lưu một trình diễn dạng Slide Show – PowerPoint 2003 
Sau khi file trình diễn đã hoàn tất, chúng ta chỉ còn việc trình chiếu và 
không muốn thay đổi nào, chúng ta có thể lưu trữ file này dưới dạng 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 44/47 
PowerPoint Show (file có đuôi là .pps extension). File pps được mở trực 
tiếp mà không cần Ms PowerPoint 
o Từ menu Office ->Save As. 
o Trong hộp thoại, ở vị trí Save as Type, chọn loại PowerPoint 
Show *.pps) hoặc chọn Power Point 97-2003 Presentation để 
chuyển về định dạng cho vertion trước đó 
7. Để tạo một trình diễn tốt 
Đề tạo một trình diễn tốt, chúng ta phải chú ý một số điểm như sau 
o Tạo các slide đơn giản, không quá nhiều chữ trên 1 trang, không 
quá nhiều ý khác nhau trên một trang. Thường, một slide không 
quá 25-30 từ. 
o Nội dung và hình ảnh được đặt với một khoảng cách nhất định 
đối với các biên ngoài của slide. 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 45/47 
Slide phải đọc được dễ dàng. Tránh sử dụng màu sắc, font khó đọc hay 
quá nổi. 
8. Bài tập 
Bài tập 1. Transitions và animations 
1. Chọn scheme animation là Appear áp dụng cho tất cả slides 
trong file trình diễn 
2. Thưc hiện Slide Show để xem trình diễn 
3. Chọn một animation khác sao cho từ hàng nội dung hiển thị theo 
thứ tự. Thực hiện xem slide show 
4. Gở bỏ animation ra khỏi slide 
5. Thục hiện Slide Show để kiểm tra xem animation đã được gỡ bỏ 
hay chưa 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 46/47 
Bài tập 2. Trình chiếu và sử dụng công cụ khi trình chiếu 
1. Thực hiện trình diễn từ Slide hiện tại 
2. Di chuyển các slide. Sử dụng công cụ ghi chú và bút vẽ trong 
quá trình biểu diễn 
3. Nhảy đến slide 3. Nhảy đến slide 8. 
4. Lưu file thiết lập dưới dạng PowerPoint Show (pps file). 
5. Sử dụng My Computer hay Windows Explorer , double-click lên 
file để xem trình diễn từ file pps 
Bài tập 3. In ấn 
Thiết lập các thông số cho việc in ấn và lưu thiết lập vào file. Không 
thực hiện in ấn, thay vào đó sử dụng chức năng Print Preview để xem 
trước trang in. 
1. Thiết lập định dạng in là handouts, 6 slides /1 trang, và xem kết 
quả in 
2. Chọn dạng in là handouts với 3 slides /1 trang, và xem kết quả 
in 
3. Thiết lập để in các ghi chú của silde 
Microsoft PowerPoint 2007 
DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 47/47 
5. Phụ lục: Bài Tập Lớn 
Yêu cầu: tạo file trình diễn PPT với các yêu cầu sau 
o Mỗi nhóm nhiều nhất 3 sinh viên 
o Các nhóm không được chọn trùng nội dung đề tài. 
o Bài được nộp vào trước buổi cuối cùng của môn học. Các bài quá 
hạn sẽ không được chấp nhận với bất cứ lý do gì. 
o Bài nộp bao gồm CDROM chứa file PPT. 
o Mỗi fie trình diễn chứa ít nhất 40 slide 
o Các file trình bày phải có minh họa chứa: âm thanh, hình ảnh, và 
video 
o Sử dụng header – footer cho biết số trang, tên nhóm 
o Trong bài phải sử dụng table, wordart 
o Trong bài phải để danh sách học viên của nhóm 
o Nội dung trình bày hợp lý, đẹp. 
Trình bày địa điểm du lịch tại Việt Nam: Vịnh Hạ Long, Sapa, Nha 
Trang, Hòn Ngọc Việt, Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Lạt… 

File đính kèm:

  • pdfTài liệu môn học MS PowerPoint 2007.pdf
Tài liệu liên quan