Tài liệu cơ bản về Corel DRAW

Tài liệu này giúp bạn tìm hiểu cách dùng Corel DRAW thuộc bộ Corel Graphics Suite 11 và rèn luyện những kỹ năng đồ họa căn bản. Cần nói rằng Corel Graphics Suite thực ra là một bộ công cụ đồ họa. Nếu cài đặt Corel Graphics Suite đầy đủ, bạn có trong tay nhiều công cụ khác nhau: Corel TRACE, Corel PHOTO-PAINT, Corel R.A.V.E. và quan trọng nhất là Corel DRAW, "trái tim" của Corel Graphics Suite"

pdf132 trang | Chuyên mục: CorelDRAW | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 28download

File đính kèm:

  • pdfcorelDraw.pdf
Tài liệu liên quan