TÀI LIỆU MỚI

Tài liệu Oracle

Cơ sở dữ liệu oracle là một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất thế giới. Được thiết kế để triển khai cho mọi môi trường doanh nghiệp. Việc cài đặt, quản lý rất dễ dàng, các công cụ để phát triển các ứng dụng một cách hoàn thiện và nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu oracle phù hợp cho mọi loại dữ liệu, các ứng dụng và các môi trường khác nhau bao gồm cả windows và linux với chi phí tối thiểu. Dưới đây chúng tôi tổng hợp tài liệu học lập trình cơ sở dữ liệu Oracle bằng tiếng Việt (hướng dẫn tạo database, table, query cơ bản trong oracle, tìm hiểu oracle form ...) cho các bạn tham khảo.