Ôn tập Hệ điều hành

Một số thiết bị như ổ cứng, ổ mềm và card màn hình.

Mô hình phân lớp trong kiến trúc của hệ điều hành.

Lịch sử phát triển của hệ điều hành: Batch monitor  Multiprogramming Time sharing, Graphical UI, Network, PDA

 

 

 

ppt5 trang | Chuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 21/10/2014 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Ôn tập Hệ điều hành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Ôn Tập Hệ Điều Hành Các chủ đề chính Một số thiết bị như ổ cứng, ổ mềm và card màn hình. Mô hình phân lớp trong kiến trúc của hệ điều hành. Lịch sử phát triển của hệ điều hành: Batch monitor  Multiprogramming Time sharing, Graphical UI, Network, PDA Các chủ đề chính Tiến trình, tiểu trình và ngữ cảnh tính toán của nó là gì? Lập lịch cho tiến trình: FCFS, RR, SJF, SRTF, Multi level Feedback. Giao tiếp giữa các tiến trình (chia sẽ vùng nhớ chung hay truyền thông điệp) Các vấn đề trong đồng bộ hóa các tiến trình: Miền găng, bài toán sản xuất tiêu thụ, bài toán các triết gia ăn mỳ ống. Các chủ đề chính Quản lý bộ nhớ? Kỹ thuật thay thế trang? Cấp phát phân vùng liên tục cố định. Cấp phát phân vùng liên tục động (First Fit, Best Fit và Worse Fit) Kỹ thuật phân trang và phân đoạn Cơ chế thay thế trang overlay theo FIFO và ít sử dụng nhất trong tương lai. Swap In và Swap out như thế nào? Các chủ đề chính Hệ thống quản lý tập tin là gì? Các mô hình quản lý tập tin: tuần tự, chỉ số, danh sách liên kết, danh sách liên kết chỉ số, mô hình iNode, mô hình FAT, NTFS. Hệ thống quản lý nhập xuất và các thuật toán đọc đĩa: FCFS, SCAN, C-SCAN… Bài tập Các câu hỏi và bài tập trong slide bài giảng. Các câu hỏi và bài tập trong giáo trình (Lê Khắc Nhiên Ân, giáo trình “Hệ điều hành cơ bản”, ĐHKHTN TPHCM. Trần Hạnh Nhi, giáo trình “Hệ điều hành nâng cao”, ĐHKHTN TPHCM) 

File đính kèm:

  • pptÔn tập Hệ điều hành.ppt
Tài liệu liên quan