Nguyên lý hệ điều hành - Hệ điều hành Debian

Debian là một tổ chức tình nguyện cống hiến để phát triển phần mềm tự do và đẩy mạnh những lý tưởng của tổ quốc phần mềm tự do. Dự án Debian mới tạo trong năm 1993 khi Ian Murdock gửi lời mời mở cho các nhà phát triển phần mềm để đóng góp cho một bản phát hành hoàn toàn và mạch lạc dựa vào hạt nhân Linux hơi mới.

pdf24 trang | Chuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfNguyên lý hệ điều hành - Hệ điều hành Debian.pdf