MS Access - Chương 2: Học Access trong 1 giờ

Access là chương trình quản lý cơsởdữliệu mạnh mẽ, linh hoạt và dễ

sửdụng. Trong chương này, bạn sẽbắt đầu đềcập đến khảnăng của

Access.Mặc dù tiêu đềcủa chương này là “Học Access trong 1 giờ”, tức là bạn sử

dụng Access rất nhanh. Nhưvậy, một giờkhông thể đủthời gian đểnắm vững các tính

năng cao cấp được. Nhưng sẽ đủthời gian đểhọc các khái niệm cơbản và tạo cơsởdữ

liệu có thểsửdụng ngay.

Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽhiểu được các khái niệm sau:

• Cách tạo một cơsởdữliệu.

• Đặt tên cho cơsởdữliệu là gì và lưu ở đâu

• Cách tạo bảng sửdụng Table Wizard

• Các kiểu bảng có thểtạo bằng Table Wizard.

• Đặt tên cho một bảng nhưthếnào.

• Khóa chính là gì và cách chọn khóa.

• Cách nhập thông tin vào một bảng mới

• Cách thoát khỏi Datasheet

• Làm thếnào đểthay đổi và xóa thông tin trong bảng.

• Khi nào thì thông tin thực sự được lưu.

pdf5 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung MS Access - Chương 2: Học Access trong 1 giờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 MS Access - Chương 2: Học Access trong 1 giờ 
Access là chương trình quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, linh hoạt và dễ 
sử dụng. Trong chương này, bạn sẽ bắt đầu đề cập đến khả năng của 
Access. Mặc dù tiêu đề của chương này là “Học Access trong 1 giờ”, tức là bạn sử 
dụng Access rất nhanh. Như vậy, một giờ không thể đủ thời gian để nắm vững các tính 
năng cao cấp được. Nhưng sẽ đủ thời gian để học các khái niệm cơ bản và tạo cơ sở dữ 
liệu có thể sử dụng ngay. 
Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽ hiểu được các khái niệm sau: 
• Cách tạo một cơ sở dữ liệu. 
• Đặt tên cho cơ sở dữ liệu là gì và lưu ở đâu 
• Cách tạo bảng sử dụng Table Wizard 
• Các kiểu bảng có thể tạo bằng Table Wizard. 
• Đặt tên cho một bảng như thế nào. 
• Khóa chính là gì và cách chọn khóa. 
• Cách nhập thông tin vào một bảng mới 
• Cách thoát khỏi Datasheet 
• Làm thế nào để thay đổi và xóa thông tin trong bảng. 
• Khi nào thì thông tin thực sự được lưu. 
Bài 5: Tạo một cơ sở dữ liệu riêng 
Để tạo được cơ sở dữ liệu riêng, bạn sử dụng 3 phương pháp sau: 
• Kích chuột vào công cụ New (được miêu tả trên thanh công cụ, trông giống 
như trang giấy trắng) 
• Chọn New Database từ menu File
• Ấn tổ hợp phím CTRL + N 
Tùy thuộc vào phương thức nào đã chọn ở trên, bạn sẽ thấy hộp thoại New 
hiển thị như hình 1 
Hình 1: Hộp thoại New 
Hộp thoại New cho phép bạn chỉ định cách tạo một cơ sở dữ liệu mới. Có rất 
nhiều lựa chọn ở tab General (hình 1) và hai tab khác trong hộp thoại. Các 
lựa chọn đưa ra nhiều cách khác nhau để hoàn thành. Sự lựa chọn bạn thực 
hiện trong hộp thoại New cung cấp như việc bắt đầu từ một điểm hoặc chọn 
khuôn mẫu cho một cơ sở dữ liệu mới. 
Mục đích của phần thảo luận này, đơn giản là đối tượng Database mặc định 
được chọn như hình 1. Sau đó kích chuột vào nút OK. Access hiển thị hộp 
thoại File New Database (hình 2) 
Hình 2: Hộp thoại File New Database 
Hộp thoại File New Database trông khá quen thuộc. Nó cũng giống hộp 
thoại Open Database mà bạn được biết ở Chương 1 “Làm quen với Access”. 
Nó cũng giống hộp thoại bạn sử dụng để tạo file trong các chương trình 
Window khác. Để sử dụng hộp thoại File New Database, chỉ cần đặt tên cho 
cơ sở dữ liệu và nơi để lưu trữ cơ sở dữ liệu trên ổ đĩa. 
Chọn tên cho Cơ sở dữ liệu 
Bạn có thể đặt tên cho bất cứ cơ sở dữ liệu nào, nhưng tên file phải tuân theo 
quy ước như sử dụng cho bất kỳ tên file nào trên đĩa. Không bao gồm đuôi 
mở rộng (phần tên file phía bên phải dấu chấm). Acess cung cấp các đuôi 
mở rộng dựa trên các quy tắc của nó. 
Chú ý rằng hộp thoại File New Database liệt kê tất cả các file cơ sở dữ liệu 
trong thư mục hiện thời. Nếu muốn thay thế cơ sở dữ liệu có sẵn (ghi đè lên 
cơ sở dữ liệu đã có), tất cả những gì cần làm là bạn nhập tên tương ứng với 
cơ sở dữ liệu cần ghi đè hoặc chọn file cơ sở dữ liệu từ danh sách. 
Trong trường hợp tổng quát, bạn nên chọn tên cơ sở dữ liệu như được miêu 
tả như trên. Trong chương này, bạn sẽ tạo một cơ sở dữ liệu chứa tên, địa 
chỉ, số điện thoại của tất cả những người bạn của mình, vì vậy “My friend” 
là tên thích hợp cho cơ sở dữ liệu này. Nhập cụm từ “My friend” vào đó 
nhưng KHÔNG ấn phím ENTER ngay. 
Lưu giữ cơ sở dữ liệu ở đâu? 
Trong hộp thoại New Database, bạn có thể chỉ định nơi lưu giữ cơ sở dữ 
liệu. Access cho phép bạn lưu các file dữ liệu thực tế ở bất cứ nơi nào. Có 
thể đặt ở bất kỳ ổ đĩa, đường dẫn nào hoặc trên mạng máy tính. Trong 
trường hợp bạn muốn đặt tất cả cơ sở dữ liệu có liên quan vào một thư mục 
và cơ sở dữ liệu cá nhân vào thư mục khác, bạn nên lưu cơ sở dữ liệu My 
friends vào thư mục chứa cơ sở dữ liệu cá nhân. 
Sau khi xác định tên và vị trí cơ sở dữ liệu, kích chuột vào nút Create. 
Access tạo một cơ sở dữ liệu mới, sử dụng tên được cung cấp và hiển thị cửa 
sổ Database như hình 3. Chú ý rằng tên của cơ sở dữ liệu hiển thị phía trên 
cửa sổ Database. 
Hình 3: Cửa sổDatabase cho một cơ sở dữ liệu mới. 
Nếu nhớ lại chương 1, Access lưu trữ dữ liệu trong các bảng. Từ cửa sổ 
Database này cho một cơ sở dữ liệu mới, chưa có danh sách các bảng. Trong 
những phần sau đây, bạn sẽ học cách tạo một bảng. 

File đính kèm:

  • pdfms_access_huong_2_3999.pdf
Tài liệu liên quan