Linux cho người dùng

1, Hệ điều hành Linux: Lịch sử và các bản phân phối

2, Cài đặt Hệ điều hành Linux trên cùng máy tính với Windows

3, Bash

- Hệ vỏ là gì

- Các ký tự đặc biệt

- Thực thi các câu lệnh

- Đầu vào/đầu ra tiêu chuẩn

- Chuyển hướng đầu vào/đầu ra, đường ống và đầu lọc

- Tham biến và các biến số. Môi trường của hệ vỏ

- Khai triển biểu thức

- Shell - một ngôn ngữ lập trình

pdf55 trang | Chuyên mục: Linux | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • pdfLinux_cho_nguoi_moi_dung.pdf
Tài liệu liên quan