Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003

Mục lục

PHẦN 1:. 3

TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY. 3

I. Tạo một bản trình bày . 3

II. Cách tạo nội dung 1 slide. 5

III. Lưu một bản trình bày. 8

IV. Thêm slide mới . 11

V. Chèn hình ảnh vào bản trình bày . 19

VI. Định dạng văn bản . 24

VII. Định dạng hình ảnh. 30

VIII. Xem lại bản trình bày. 37

PHẦN 2:. 42

CHỈNH SỬA CÁC BẢN TRÌNH BÀY. 42

I. Chèn bảng và biểu đồ. 42

II. Sửdụng mẫu thiết kế. 54

III. Sửdụng slide chuyên nghiệp . 58

IV. Sắp xếp lại các slide. 66

PHẦN 3:. 69

LÀM VIỆC VỚI CÁC HÌNH ĐỘNG. 69

I. Làm văn bản chuyển động . 69

II. Làm ảnh chuyển động. 73

III. Tạo slide chuyển động . 80

PHẦN 4:. 83

CHUẨN BỊMỘT BẢN TRÌNH BÀY SỐNG ĐỘNG. 83

I. Thêm các ghi chú . 83

II. Tạo các bản tin . 86

pdf94 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 9download
Tóm tắt nội dung Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ý kích thước ở góc sẽ bảo tòan tỉ lệ của ảnh. Còn xử lý ở bên 
cạnh hoặc ở trên sẽ kéo dãn hoặc co ảnh khi chuột di chuyển. 
DI CHUYỂN 
1. Di chuyển con trỏ tới phần trung tâm của ảnh, nó sẽ chuyển thành hình mũi tên 4 
đầu 
2. Kéo ảnh để cho nó bằng với các dòng chữ ở bên trái 
 Slide sẽ trông như thế này: 
3. Nhắp vào biểu tượng để lưu lại bản trình bày 
VIII. Xem lại bản trình bày 
1. Nhắp chuột vào khung Slides phía bên trái 
2. Nhắp vào biểu tượng 
Slide đầu tiên sẽ xuất hiện trên toàn bộ màn hình 
3. Nhắp vào chuột, slide kế tiếp sẽ xuất hiện 
4. Nhắp tiếp chuột sẽ đến slide cuối cùng 
5. Nhắp chuột tiếp theo, Power Point sẽ về màn hình ban đầu (Normal View) 
 Bạn cũng có thể bấm phím ESC để trở về. 
Nhắp vào biểu tượng trên cửa sổ Power Point 
PHẦN 2: 
CHỈNH SỬA CÁC BẢN TRÌNH BÀY 
Trong phần này chúng ta sẽ học làm thế nào để: 
- Chèn các bảng và biểu đồ 
- Sử dụng các mẫu thiết kế 
- Sử dụng các slide chuyên nghiệp 
- Sắp xếp lại các slide 
I. Chèn bảng và biểu đồ 
CHÈN BẢNG 
1. Khởi động PowerPoint 
2. Trên thanh trình đơn (menu) chọn File, rồi chọn Open 
3. Trong cửa sổ Open, tìm thư mục PowerPoint Pratice Files, sau đó nhắp đúp 
chuột vào Movies 
4. Nhắp chuột vào slide thứ hai trong khung Slides 
5. Trên thanh công cụ, nhắp vào biểu tượng 
6. Trong ô Slide Layout, nhắp vào Title and Content layout 
7. Trong hộp tiêu đề, gõ vào Famous Examples 
8. Trong hộp nội dung, nhắp vào biểu tượng 
9. Khi cửa sổ Insert Table xuất hiện, gõ số 4 trong hộp Number of columns 
10. Gõ số 2 trong hộp Number of rows 
11. Nhắp nút 
12. Nhắp vào ô phía trên bên trái của bảng gõ Comedy 
13. Nhấn phím TAB trên bàn phím và gõ Drama 
14. Điền tất cả các ô còn lại theo bảng sau 
15. Trên thanh công cụ nhắp vào biểu tượng để lưu bản trình bày 
Slide sẽ trông như thế này: 
CHÈN BIỂU ĐỒ 
1. Nhắp vào biểu tượng 
2. Trong khung Layout, nhắp vào biểu tượng dưới phần Other Layouts 
3. Trong hộp tiêu đề gõ Favorite Movies Survey 
4. Nhắp đúp chuột vào phần chứa biểu đồ 
 Cửa sổ Movies – Datasheet sẽ xuất hiện 
5. Nhắp chuột vào ô bên trái phía trên để chọn tất cả các ô 
6. Nhấn phím delete trên bàn phím để xóa nội dung của nó và điền thông tin cho 
datasheet như sau: 
7. Đóng cửa sổ Movies – Datasheet 
8. Trên thanh trình đơn, chọn Chart, sau đó chọn Chart Type 
9. Khi cửa sổ Chart Type xuất hiện, nhắp vào Column trong danh sách Chart Type 
10. Trong danh sách Chart sub-type, chọn một lọai 
11. Sau đó nhắp nút OK 
Slide sẽ trông như thế này: 
Để có thể xem được tất cả các thông tin, phải nhắp đúp chuột và kéo dãn biểu đồ 
bằng cách sử dụng ô điều khiển bên phải 
12. Trên thanh công cụ, nhắp vào biểu tượng 
13. Trong slide, nhắp chụôt vào hộp văn bản 
14. Trên thanh công cụ, nhắp chuột vài biểu tượng để bỏ chọn nó. 
15. Gõ Which types of movies do men and women prefer? 
16. Nhắp chuột ra ngoài ô văn bản để bỏ chọn nó 
17. Nhắp chụôt vào biểu tượng , slide của bạn sẽ trông như thế này: 
 Để canh lề văn bản, nhắp chụôt vào View, sau đó nhắp chụôt vào Ruler trên thanh 
trình đơn. 
II. Sử dụng mẫu thiết kế 
1. Trên thanh công cụ, nhắp chụôt vào biểu tượng 
2. Khi ô Slide Design xuất hiện, kéo thanh cuộn xuống biểu tượng Fading Grid và 
nhắp vào nó. 
3. Trong ô cửa sổ Slide Design, chọn Color Schemes 
4. Bên dưới phần Apply a color scheme, nhắp chụôt vào các tùy chọn khác nhau. 
Màu sắc trong slide sẽ thay đổi 
5. Nhắp chụôt vào biểu tượng có màu xanh 
6. Trên thanh công cụ, nhắp chụôt vào biểu tượng 
7. Trong ô cửa sổ Slides, nhắp vào slide đầu tiên. 
8. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
9. Nhấn phím Enter trên bàn phím 3 lần 
10. Nhấm phím BackSpace trên bàn phím 3 lần để xem slide theo chiều ngược lại. 
Mỗi slide trong bản trình bày có dạng Fading Grid 
11. Bấm phím ESC trên bàn phím để trở về khung nhìn ban đầu. 
III. Sử dụng slide chuyên nghiệp 
1. Trong ô cửa sổ Slides, chọn slide đầu tiên 
2. Trên thanh trình đơn, chọn View/Master/Slide Master. 
3. Tô sáng dòng chữ Click to edit Master title style 
4. Nhắp chụôt vào biểu tượng . 
5. Nhắp chụôt vào hộp Footer Area 
6. Tô sáng và gõ vào tên của bạn 
7. Nhắp chụôt vào khoảng trắng trên slide để bỏ chọn vùng Footer Area 
CHÈN HÌNH ẢNH VÀO SLIDE 
1. Khi đang mở slide, nhắp chụôt vào Insert/Picture/Clip Art 
2. Trong hộp Search for gõ film 
3. Sau đó nhắp nút 
4. Nhắp đúp chuột vào hình ảnh film 
Nó sẽ được chèn vào slide 
5. Điều chỉnh lại kích thước ảnh cho phù hợp 
6. Kéo ảnh đến góc dưới của slide 
7. Trong thanh công cụ Slide Master View, nhắp vào Close Master View. 
Màn hình sẽ trở về khung nhìn bình thường 
8. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
9. Nhắp chụôt vào biểu tượng và xem lại bản trình bày 
10. Nhấn phím ESC để trở về khung nhìn ban đầu. 
IV. Sắp xếp lại các slide 
1. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
2. Chọn slide thứ 3 
3. Kéo slide sang bên trái cho đến khi gặp đường thẳng đứng giữa slide thứ nhất và 
slide thứ hai. 
4. Nhả chuột ra 
Các slide sẽ được sắp lại theo thứ tự sau: 
5. Nhắp chụôt vào slide đầu tiên 
6. Nhắp chụôt vào biểu tượng để xem lại bản trình bày 
7. Nhắp vào biểu tượng để lưu lại bản trình bày 
 PHẦN 3: 
LÀM VIỆC VỚI CÁC HÌNH ĐỘNG 
Trong phần này chúng ta sẽ học làm thế nào để: 
- Làm văn bản chuyển động 
- Làm ảnh chuyển động 
- Tạo sự chuyển động cho các slide 
I. Làm văn bản chuyển động 
1. Trong bản trình bày Movies vừa tạo, đảm bảo rằng biểu tượng đang được 
chọn. 
2. Mở slide thứ 3 
3. Tô sáng đoạn văn bản, sau đó nhắp phải lên nó. 
4. Khi trình đơn xuất hiện, chọn Custom Animation. 
5. Khi ô cửa sổ Custom Animation xuất hiện, nhắp chụôt vào nút . 
6. Khi danh sách sổ xuống xuất hiện, chọn Entrance, rồi chọn Fly in 
7. Trong danh sách sổ xuống của Speed, chọn Medium 
8. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
9. Nhắp chụôt vào biểu tượng hoặc nút 
10. Nhấn phím Enter trên bàn phím 
Văn bản sẽ chuyển động từ dưới lên 
Nên nhớ là đừng quá lạm dụng các thao tác chuyển động chữ và hình ảnh bởi vì 
nó sẽ khiến cho người xem cảm thấy mệt mỏi. Bạn có thể điều chỉnh để kết hợp 
nhiều lọai chuyển động sẽ làm cho bản trình bày sinh động hơn. 
11. Nhấn phím ESC để trở về khung nhìn ban đầu 
II. Làm ảnh chuyển động 
1. Trong ô cửa sổ Slides, chọn slide thứ 2 
2. Trong thanh công cụ bên dưới màn hình chọn biểu tượng 
Ô cửa cửa Insert Clip Art sẽ xuất hiện 
3. Trong hộp Search for, gõ dinosaur 
Sau đó nhắp vào biểu tượng . 
4. Khi ảnh xuất hiện thì nhắp chụôt vào ảnh đó. 
Slide của bạn sẽ như thế này: 
5. Nhắp chụôt vào ảnh để chọn nó 
6. Trong thanh công cụ Picture, chọn biểu tượng 
7. Nhắp chuột vào hình nền trắng xung quanh ảnh dinosaur 
Nền của ảnh sẽ biến mất. 
8. Kéo ảnh dinosaur xuống góc trái bên dưới màn hình 
9. Nhắp chụôt phải vào ảnh dinosaur, rồi chọn Custom Animation 
10. Trong ô cửa sổ Custom Animation, nhắp chụôt vào nút , rồi chọn 
Motion Paths, Draw Custom Path, và Curve 
11. Nhắp chụôt vào vùng phía dưới bên trái của slide rồi vẽ một đường cong lên phía 
trên bên phải, nhắp chụôt tại mỗi chỗ uốn cong. 
12. Kết thúc đường cong tại góc trên bên phải 
13. Nhắp đúp chuột để kết thúc việc vẽ đường cong 
 Ảnh sẽ tự động di chuyển theo đường cong đã vẽ. 
14. Nhắp chụôt vào mũi tên sổ xuống của Speed, chọn Very Slow 
15. Nhắp chụôt vào biểu tượng để xem lại bản trình bày, sau đó nhấn vào nút của 
chuột, bạn sẽ thấy ảnh dinosaur sẽ chuyển động theo đường mà bạn đã vẽ. 
16. Nhấn phím ESC để trở về 
17. Nhấn biểu tượng để lưu. 
III. Tạo slide chuyển động 
1. Nhắp chụôt vào biểu tượng . 
2. Trên thanh trình đơn chọn Edit/Select all. 
3. Trên thanh công cụ, nhắp chụôt vào 
4. Trong ô cửa sổ Slide Transition, chọn Cover Left-Up 
5. Nhắp chụôt vào biểu tượng , sau đó nhắp chụôt liên tục để xem các 
slide chuyển động như thế nào. 
6. Nhấn phím ESC để trở về. 
7. Lưu bản trình bày. 
III. Tạo slide chuyển động một cách tự động 
1. Trên thanh trình đơn, chọn Edit/Select All 
2. Trong ô cửa sổ Slide Transition, bên dưới phần Advance slide, đánh dấu chọn 
Automatically after 
3. Nhắp chụôt vào mũi tên lên trên cho đến khi hộp hiển thị là 00:05 
4. Xem lại bản trình bày trong khung nhìn Slide Show 
5. Lưu bản trình bày. 
 PHẦN 4: 
CHUẨN BỊ MỘT BẢN TRÌNH BÀY SỐNG ĐỘNG 
Trong phần này chúng ta sẽ học làm thế nào để: 
- Thêm các ghi chú dành cho người trình bày 
- Tạo các bản tin 
- …. 
I. Thêm các ghi chú 
1. Mở slide Types of Movies trong khung nhìn bình thường. 
2. Bên dưới mỗi slide, nhắp chụôt vào dòng chữ Click to add notes. 
3. Gõ vào Animated movies are often underrated 
4. Trong ô cửa sổ Slides, chọn slide Favorite Movies Survey 
5. Nhắp chụôt vào chữ Click to add notes, rồi gõ như sau: 
6. Trên thanh trình đơn, nhắp chụôt vào View/Notes Page 
Nếu Notes Page không xuất hiện trên thanh trình đơn thì nhắp chuột vào mũi tên bên 
dưới để mở rộng nó 
Các ghi chú này sẽ xuất hiện 
7. Nhắp chụôt vào biểu tượng 
8. Lưu bản trình bày. 
II. Tạo các bản tin 
1. Trên thanh trình đơn, chọn File/Print 
2. Khi cửa sổ Print xuất hiện, nhắp chụôt vào mũi tên đi xuống dưới ô Print What. 
3. Khi trình đơn xuất hiện, chọn Handouts 
4. Dưới ô Color/grayscale, chọn Pure Black and White 
5. Dưới ô Slides per page chọn số 3 
 Lưu ý: Việc chọn 3 slide trên một trang sẽ tự động tạo ra bản in với các dòng dành 
cho các ghi chú. 
6. Nhắp chụôt vào biểu tượng , bản in trông sẽ như thế này: 
7. Nhắp chụôt vào nút 
8. Trên thanh trình đơn, chọn View/Header and Footer. 
9. Khi cửa sổ View/Header and Footer xuất hiện, nhắp chụôt vào thẻ Notes and 
handouts nếu thẻ này chưa được chọn 
10. Gõ My practice presentation handouts 
11. Nhắp chụôt vào biểu tượng , để in các bản này nhắp vào biểu tượng 
III. Giúp cho các bản trình bày dễ vận chuyển 
1. Nhắp chụôt vào biểu tượng để trở về khung nhìn bình thường. 
2. Trên thanh trình đơn, nhắp chụôt vào File/Package for CD 
3. Khi cửa sổ Package for CD xuất hiện, gõ My movies trong hộp Name the CD 
4. Cho CD vào ổ CD của bạn và nhắp vào nút 
5. Đóng bản trình bày lại. 

File đính kèm:

  • pdfHướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003.pdf
Tài liệu liên quan