Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối

MỤC LỤC

WINDOWS 7 – TÍNH NĂNG NGƯỜI DÙNG CUỐI . 7

Khảnăng tiếp cận: . 7

Action Center: . 7

Tính năng điều chỉnh độsáng cho màn hình (Adaptive Display Brightness) . 9

Theme Windows Aero® và Aero® Background . 9

Hiệu ứng Aero® Peek và Aero Shake . 11

Tính năng Backup và Restore: . 12

Devices và Printers . 13

Device Stage™ . 13

Công nghệDirectX 11: . 15

Calculator . 16

Gadgets: . 17

Game Explorer . 17

Âm thanh trung thực (High Fidelity Sound): . 18

Hình ảnh trung thực cao (High-Fidelity Graphics): . 19

HomeGroup: . 20

Tích hợp nhận dạng vân tay đăng nhập và Đăng nhập (Integrated Fingerprint Readers and

Logon): . 21

Tính năng Jump List: . 22

Thưviện (Libraries) trong Windows 7: . 23

Tựnhận biết vịtrí máy in (Location Aware Printing): . 25

Mobile Broadband: . 26

Monitor support . 26

Giao diện đa ngôn ngữvà triển khai . 28

Truy cập ngoại tuyến tài nguyên trên mạng . 29

Tính năng Parental Controls . 29

Tính năng ReadyBoost™ . 30

RemoteApp and Desktop Connections . 31

 www.microsoft.com.vn 4

Hệ điều hành WINDOWS 7

 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

Phục hồi từchế độStandby . 32

Bộcảm biến và các thiết bị định vị(Sensor and Location Platform) . 32

Snap. 33

Startup Repair .34

Sticky Notes . 35

Phục hồi hệthống (System Restore) . 35

Tablet PC Enhancements . 37

User Account Control . 38

View Available Networks (VAN): . 39

Bật máy tính trong tình trạng sleep trên mạng không dây nội bộ. . 40

Windows Connect Now . 41

Windows® Defender . 41

Windows® Explorer . 42

Windows Filtering Platform . 43

Windows Ribbon . 43

Windows® Search . 44

Windows® Taskbar . 46

Windows® Touch . 48

Windows® Troubleshooting . 50

Wireless Devies . 52

Windows® Troubleshooting . 52

Xửlý các vấn đềtrong Windows 7 . 54

Wireless Devies . 55

Thiết bịmạng không dây (Wireless etwork) . 55

XPS Viewer . 56

CHỨC NĂNG WINDOWS 7 – IT PRO . 58

Application Compatibility Toolkit v5.5 . 58

Trình khóa ứng dụng (AppLocker™) . 58

BitLocker™ . 59

BitLocker To Go . 60

 www.microsoft.com.vn 5

Hệ điều hành WINDOWS 7

 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

BranchCache . 61

Business Scan Management Console . 62

Deployment . 63

Truy cập trực tiếp (DirectAccess) . 64

Khởi động trực tiếp từVHD . 66

Phần mởrộng bảo mật cho Hệthống phân giải tên miền (DNS) . 66

Tăng cường sựkiểm tra . 66

Folder Redirection và Offline Files . 67

Cải thiện Group Policy . 68

Cải thiện sựhỗtrợthẻthông minh . 70

Internet Explorer 8 Group Policy . 70

Tường lửa linh động (Multiple Acive Firewall Profiles) . 71

Cải thiện PowerShell . 71

Problem Steps Recorder . 73

Truy cập từxa đến dữliệu tin cậy . 73

RemoteApp và Desktop Connections . 74

Trải nghiệm điều khiển từxa phong phú hơn . 75

Search Federation và Enterprise Search Scopes . 75

Transparent Caching . 77

Unified Tracing . 78

VHD Image Management và Deployment . 78

Virtual Desktop Infrastructure . 79

VPN reconnect . 80

Windows Troubleshooting Platform . 81

Windows Virtual PC . 81

Windows XP Mode . 82

MICROSOFT DESKTOP OPTIMIZATION PACK (MDOP) . 84

WINDOWS LIVE™ - FEATURES . 86

Windows Live Mail . 86

Windows Live Messenger . 87

 www.microsoft.com.vn 6

Hệ điều hành WINDOWS 7

 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

Windows Live Movie Maker . 88

Windows Live Movie Maker . 89

WINDOWS® INTERNET EXPLORER 8 – FEATURES . 91

Accelerators . 91

ClickJacking Prevention . 92

Cross-site Scripting (XSS) Filter . 93

InPrivate Browsing and InPrivate Filtering . 93

Instant Search Box . 94

Safety, Choice, and Control . 95

SmartScreen® Filter . 96

Visual Search . 97

Web Slices . 99

Tính năng Windows Media . 101

Internet TV . 101

Xem và nghe nhiều hơn. . 102

Media Streaming . 103

Play To . 104

Record TV . 106

Remote Media Streaming . 107

PHỤLỤC A: Hướng dẫn Copy và Trademark . 109

PHỤLỤC B: BIỂU ĐỒSO SÁNH TÍNH NĂNG . 110

PHỤLỤC C: SỬDỤNG ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRONG MEDIA BANK . 114

pdf117 trang | Chuyên mục: Windows 7 | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 1396 | Lượt tải: 27download
Tóm tắt nội dung Hệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
pgrade 
 Windows® Defender 
 Windows® Easy Transfer 
 Windows® Explorer 
 Windows® Internet Explorer® 8 
 Windows® Media Center 
 Windows Media® Player 
 Windows® Ribbon 
 Windows® Search 
 Windows® Taskbar 
 Windows® Touch 
 Windows® Troubleshooting 
 Windows® Update 
Đối với câu hỏi về bất kỳ tính năng khác, hãy xem tại Windows 7 Feature Reference List hoặc 
liên hệ Brian Yee (Byee). 
Đối với bài viết về Windows 7, bao gồm cả hướng dẫn đề cập đến Windows 7, sử dụng chính 
xác các tên phiên bản, các phiên bản, nhãn hiệu, xem tại: Referring to Windows 7 Editions and 
Versions 
 www.microsoft.com.vn 
110 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
PHỤ LỤC B: BIỂU ĐỒ SO SÁNH TÍNH NĂNG 
Bảng sau so sánh các tính năng của Windows 7 với các hệ điều hành Windows Vista SP1 và 
Windows XP SP3. 
Lợi ích TÍNH NĂNG Windows 
XP SP3 
Windows 
Vista SP1
Windows
7 Beta 
Windows 7 cho người dùng cuối: Làm việc theo cách bạn muốn 
Mọi thứ nhanh chóng 
Không 
Cải tiến Windows Easy Transfer Có 
Windows Anytime Upgrade Không Giới hạn Cải tiến 
Cải thiện bảo mật 
User Account Control Không Có Cải tiến 
Windows Defender download Có Cải tiến 
Windows Filtering Platform Có Có Cải tiến 
Bảo vệ dữ liệu 
BitLocker Không Có Cải tiến 
BitLocker To Go Không không Mới 
Integrated Fingerprint Readers and Logon Không không Mới 
Sao lưu và phục hồi Không Có Cải tiến 
System Restore Giới hạn Có Cải tiến 
Startup Repair Không Có Cải tiến 
Giải quyết vấn đề 
Action Center Không Không Mới 
Windows Troubleshooting Không Có Cải tiến 
Startup Repair Không Không Cải tiến 
Windows 7 cho người dùng cuối: Đơn giản hoá công việc hàng ngày 
Dễ dàng hơn, navigation thêm trực 
quan 
Desktop Enhancements Không Giới hạn Cải tiến 
Windows Taskbar Có Có Cải tiến 
Jump Lists Không Không Mới 
Windows Explorer Có Có Cải tiến 
Libraries Không Không Mới 
Windows Ribbon Không Không Mới 
Tìm kiếm những thứ bạn cần, dễ
dàng 
Start Menu Search Không Có Cải tiến 
Smart Input and Recent Searches Không Không Mới 
Cải tiến Search Relevance Không Có Cải tiến 
Search Federation Không Không Mới 
 www.microsoft.com.vn 
111 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
Nối mạng tại nhà một cách đơn 
giản HomeGroup Không Không Mới 
 Windows Connect Now (WCN) Không Không Mới 
Hiệu quả bất cứ nơi đâu 
DirectAccess Không Không Mới 
VPN Reconnect Không Không Mới 
RemoteApp and Desktop Connections Có Có Cải tiến 
Offline Access to Network Resources Có Có Cải tiến 
Trực tuyến 
View Available Networks Giới hạn Có Cải tiến 
Wireless Device Support Có Có Cải tiến 
Mobile Broadband Không Không Mới 
Có nhiều hơn từ thiết bị của bạn 
Devices and Printers Có Có Cải tiến 
Device Stage Không Không Mới 
Location Aware Printing Không Không Mới 
Wireless Device Experience Có Có Cải tiến
Blu-ray Disc Write Support Không Có Cải tiến
Sensor and Location Platform Không Không Mới 
Màn hình hỗ trợ 
Multiple Monitor Support Có Có Cải tiến
External Display Support Có Có Cải tiến
Windows+P Display Switch Không Không Mới 
Up to 144 DPI Không Không Mới 
Display Color Calibration Không Không Mới 
Windows 7 cho người dùng cuối: Những điều Mới có thể 
Thêm nhiều lựa chọn tương 
tác với PC của bạn 
Windows Touch Không Không Mới 
Tablet PC Enhancements Có Có Cải tiến
Accessibility (Speech, Magnifier) Có Có Cải tiến
Thêm Media 
Windows Media Player Có Có Cải tiến
Media Streaming Không Không Mới 
"Play To" Không Không Mới 
Windows Media Center Có Có Cải tiến
Phương tiện truyền thông độ 
trung thực cao 
Audio Stream Management Không Không Mới 
HDMI Audio Không Không Mới 
DirectX 11 Không Không Mới 
 www.microsoft.com.vn 
112 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
Điều khiển Desktop của bạn 
Giao diện Aero Có Có Cải tiến
Hình nền Aero Không Không Mới 
Gadgets Không Có Cải tiến
Tính năng toàn cầu 
Culturally Relevant Desktop Không Không Mới 
Cultural Conventions Không Không Mới 
Windows 7 cho người dùng CNTT chuyên nghiệp: Hiệu quả bất cứ nơi đâu 
Hủy bỏ rào thông tin 
Desktop Search Không Có Cải tiến
Search Libraries Không Không Mới 
Search Federation Không Không Mới 
Enterprise Search Scopes Không Không Mới 
t nối thông tin từ bất cứ nơi 
đâu 
DirectAccess Không Không Mới 
VPN Reconnect Không Không Mới 
BranchCache Không Không Mới 
Mobile Broadband Không Không Mới 
RemoteApp and Desktop
Connections Có Có Cải tiến
Windows 7 cho người dùng CNTT chuyên nghiệp: Tăng cường an ninh và kiểm soát 
Bảo vệ dữ liệu trên PC và 
Thiết bị 
BitLocker Không Có Cải tiến
BitLocker To Go Không Không Mới 
Bảo vệ người dùng và cơ sở 
hạ tầng AppLocker Không Không Mới 
Xây dựng trên cơ sở bảo 
mật của Windows Vista 
Multiple Active Firewall Profiles Giới hạn Giới hạn Cải tiến
Enhanced Audit Không Giới hạn Cải tiến
User Account Control Không Có Cải tiến
Domain Name System Security
Extensions Không Không Mới 
Smart Card Support Có Có Cải tiến
Windows 7 cho người dùng CNTT chuyên nghiệp: Streamline PC Management 
Triển khai dễ dàng hơn từ
Windows 
Deployment Image Servicing and 
Management Không Giới hạn Cải tiến
 www.microsoft.com.vn 
113 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
Vista Dynamic Driver Provisioning Không Không Mới 
Multicast Multiple Stream 
Transfer Không Không Mới 
User State Migration Tool Giới hạn Giới hạn Cải tiến
VHD Image Management and 
Deployment Không Không Mới 
Giữ máy tính chạy êm 
PowerShell Improvements 
downloa
d 
downloa
d Cải tiến
Group Policy Preferences Không 
downloa
d Cải tiến
Windows Recovery Environment Không Có Cải tiến
Windows Troubleshooting Không Có Cải tiến
Unified Tracing Giới hạn Giới hạn Cải tiến
Problem Steps Recorder Không Không Mới 
Remote Access to Reliability Data Không Không Mới 
Hỗ trợ tốt hơn với tính năng 
máy ảo 
Dynamic Memory Không Không Mới 
Richer Remoting Experience Không Không Mới 
VHD Boot Không Không Mới 
 www.microsoft.com.vn 
114 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
PHỤ LỤC C: SỬ DỤNG ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRONG MEDIA 
BANK 
Ảnh chụp màn hình Windows 7, bao gồm nhiều hình ảnh trong văn bản, đã sẵn sàng được 
dùng trên Media Bank. Những ảnh chụp được cung cấp ở nhiều độ phân giải, và đã được LCA 
phê duyệt. Đội ngũ GeoPol cũng đã được chấp thuận để sử dụng quốc tế. 
Xin lưu ý rằng các ảnh chụp màn hình hiện có trên MediaBank chỉ là Tiếng Anh, và sử dụng 
một trong những theme của RC và RTM. Các tập hợp ảnh riêng lẻ dùng hình nền mặc định của 
Windows 7 chỉ được dùng cho những vật liệu đã từng dùng post-RTM, và được tải lên 
MediaBank sau ngày 26 tháng 6. 
Các phiên bản địa phương hóa của những ảnh chụp với những hình nền mặc định đang trong 
quá trình xử lý và sẽ được gửi vào trong tháng 7. 
Tên file của những ảnh chụp có trong văn bản này được cung cấp bởi từng mô tả các tính 
năng. 
Để sử dụng những ảnh chụp cụ thể, làm theo các bước sau: 
1. Truy cập Media bank bằng việc gõ địa chỉ sau vào trình duyệt: //mediabank 
2. Click chọn Enter Media Bank ở góc trên bên trái 
Lựa chọn 1 
1. Mở rộng Media Database bằng cách click vào biểu 
tượng dấu “+” 
2. Mở rộng thư mục Active 
3. Mở rộng thư mục U-Z 
4. Mở rộng thư mục Windows 7 
5. Mở rộng thư mục English 
6. Mở rộng thư mục Screenshots 
7. Mở rộng thư mục Public Use Before June 26. 
8. Click chọn thư mục có độ phân giải bạn cần. 
(Lưu ý: Files trong thư mục CMYK_300 có độ phân giải 
300x300 và tốt cho việc in ấn. các files CMYK_72 dùng 
trong các văn bản thông thường và cho WEB.) 
 www.microsoft.com.vn 
115 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
Lựa chọn 2 
1. Chọn Tab Files ngay bên cạnh Tab Folders 
2. Copy và paste tên Files vào trong khung trống 
3. Chọn Find Now 
4. Chọn độ phân giải bạn cần 
 www.microsoft.com.vn 
116 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
7 lyá do töi choån Windows 7 GENUINE: 
9 Chaåy nhanh, khöng töën taâi nguyïn vaâ öín àõnh hún 
9 Tñnh nùng thuá võ, àún giaãn vaâ hiïåu quaã 
9 Cêëu hònh phêìn cûáng àoâi hoãi thêëp (chaåy töët vúái böå nhúá <= 2Gb 
RAM) 
9 Kïë thûâa vaâ tùng cûúâng tñnh tûúng thñch (thiïët bõ ngoaåi vi vaâ ûáng 
duång) 
9 Khaã nùng baão mêåt hiïåu quaã, maáy tñnh àûúåc baão vïå töët hún 
9 Àûúåc taãi updates múái nhêët, traánh ruãi ro virus vaâ malware 
9 Nêng cêëp theo Chûúng trònh “Windows Anytime Upgrade” möåt 
caách dïî daâng 
CÊËU HÒNH PHÊÌN CÛÁNG TÖËI THIÏÍU CUÃA WINDOWS 7: 
• CPU 1 gigahertz (GHz) hoùåc hún 
• Böå nhúá 1GB RAM (32-bit)/2GB RAM (64-bit) 
• ÖÍ cûáng töëi thiïíu 16GB (32 bit)/20GB (64-bit) tröëng àïí caâi àùåt hïå 
àiïìu haânh Windows 7 
• DirectX 9 graphics processor vúái WDDM 1.0 or higher driver 
• Möåt söë tñnh nùng seä cêìn coá yïu cêìu thïm vïì hïå thöëng àïí coá thïí 
chaåy àûúåc 
 www.microsoft.com.vn 
117 
Hệ điều hành WINDOWS 7 
 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 
Haäy duâng phêìn mïìm coá baãn quyïìn
Khöng chó vò quyïìn lúåi, 
maâ coân vò giaáo duåc yá thûác con treã 
• Phiïn baãn duy nhêët coá taåi thõ trûúâng múái nöíi àaáp ûáng mûác thu nhêåp àaåi 
àa söë ngûúâi dên 
• Múã ûáng duång vaâ cûãa söí khöng haån chïë àaáp ûáng töët nhu cêìu maáy tñnh taåi 
gia àònh 
• Chaåy töët trïn maáy cêëu hònh thêëp* 
• Kïët húåp nhûäng ûu viïåt múái nhêët vïì tñnh nùng öín àõnh, an toaân vaâ tûúng 
thñch cuãa Windows 7 
• Chaåy moåi ûáng duång tûúng thñch vúái Vista 
• Giao diïån àeåp vúái tñnh nùng töí chûác tòm kiïëm thöng minh vaâ hiïåu quaã 
• Giuáp phuå huynh kiïím soaát nöåi dung vaâ thúâi gian sûã duång maáy tñnh cuãa 
treã nhúâ tñnh nùng “Parental Control” 
• Maång gia àònh “homegroup” kïët nöëi vaâ chia seã nöåi dung giûäa caác maáy 
tñnh cuäng nhû thiïët bõ ngoaåi vi 
Phiïn baãn giaá thaânh reã nhêët 
phuâ húåp vúái nhu cêìu sûã duång taåi gia àònh, 
maáy tñnh giaáo duåc! 

File đính kèm:

  • pdfHệ điều hành Windows 7 - Những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối.pdf
Tài liệu liên quan