Giáo trình Tin học ứng dụng - Chương 1: Microsoft Word

Cũng giống như Excel, trên màn hình của Word cũng có:

• Application Title Bar (Thanh tiêu đềứng dụng), ởđócótên của ứng dụng làMicrosoft

Word, kèm theo là Document Title Bar(Thanh tiêu đềtài liệu) ởđócótên của văn bản

đang thực hiện (chẳng hạn là Document1- làtên nguyên của tài liệu khi mới khởi động

Word) ; Góc trái cóbiểu tượng chữW là Application Control Box, khi nhắp chuột vào sẽ

bày ra Control Menu, nếu Double Click vào ba n đa kê t thúc Word ;

• Dòng thứhai gọi là Menu Bar(Thanh trình đơn) gồm 9 mục từFile đến Help ;

• Dòng thứba gọi là Standard Tool Bar(Thanh công cụchuẩn) chứa biểu tượng của các

lệnh thường dùng ; cóthểdi chuyển vị trí hiển thị của các thanh công cụbằng cách click

vào va drag (rê) đểđưa đến vị trí khác trong màn hình ;

• Dòng thứtư gọi là Formating Tool Bar(Thanh công cụđịnh dạng) chứa biểu tượng của

các lệnh thường dùng va o mục đích trình bày ;

pdf19 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 14download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Tin học ứng dụng - Chương 1 Microsoft Word.pdf
Tài liệu liên quan