Giáo trình thiết kế Web - Tự học Macromedia Flash 5.0 bằng hình ảnh - Chương 3: Vẽ đường thẳng và vòng tròn

Các bạn vừa qua đã làm quen các công cụ vẽ

đường thẳng. Bây giờ hãy bắtđầu vẽ một số kết quả

dựa trên các đường thẳng.

Hãy thử vẽ khối chữ nhật như hình bên.

Giống như các bài tập thực hành đồ họa, việc

đầu tiên các bạn phải chọn kích thước.

Chọn Modify > Movies, hộp thoại Movie

Properties xuất hiện. Hãy chấp nhận những tham số

mặc định trong hộp thoại sau đó nhấp chuột vào nút

OK.

pdf25 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1229 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Giáo trình thiết kế Web - Tự học Macromedia Flash 5.0 bằng hình ảnh - Chương 3: Vẽ đường thẳng và vòng tròn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
BÀI TẬP 9 
 Bây giờ bạn bước sang bài tập kế tiếp qua việc vẽ hình 
một nhân vật như hình bên (hình 9). 
 Cũng vẫn với cấu trúc hình tròn và Oval. Nhưng ở đây sự 
diễn xuất khác hẳn đi, và mỗi lần thực tập một bài tập mới bạn 
sẽ học được nhiều cách diễn xuất khác nhau hết sức phong phú. 
Thiết lập cấu trúc hình tròn và trục đầu (hình 9a). Xong bạn hãy chọn công cụ Rotate và 
xoay hình tròn theo hình dưới. Bây giờ mời bạn bắt đầu nhập cuộc. 
Hãy dùng công cụ mũi tên chọn tất cả. Sau đó chọn Modify > Transform > Rotate. 
Bạn hãy nhấp chọn góc xoay. 
Hình 9a Hình 9b 
Dùng chuột chọn những đường bên trong hình tròn. Chọn xong, sử dụng hộp thoại 
Stroke, vẫn chọn Tab Stroke. 
Chọn tham số là 1 trong 
hộp thoại này, kế tiếp chọn nét 
đứt khúc xong nhấp chuột vào 
lưới bạn sẽ có hình tròn như 
trong hình 9c. 
Hình 9c 
 Dùng công cụ Oval Tool 
vẽ một hình Oval để tạo hố mắt 
(hình 9d). 
 Chọn công cụ Scale để 
điều chỉnh mắt cho phù hợp với 
gương mặt nhân vật (hình 9e) 
 Hình 9d Hình 9e 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 92 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Tạo thêm con mắt phía đối diện. 
Hình 9f Hình 9g 
 Tiếp tục chọn công cụ Oval Tool vẽ hình Oval tạo mũi nhân vật rồi gắn vào chỗ thích 
hợp. Sử dụng Pencil Tool vẽ miệng nhân vật rồi gắn vào đúng vị trí như hình dưới. 
Hình 9h Hình 9i 
 Vẽ thêm cằm và gò má nhân vật. 
Hình 9j Hình 9k 
 Vẽ thêm lỗ tai, tóc và cằm của nhân vật. 
Hình 9l Hình 9m 
 Cuối cùng là dùng công cụ Oval Tool kết hợp công cụ xô sơn vẽ thêm con ngươi và 
tròng mắt đen. Sau đó dùng công cụ mũi tên chọn và xóa hết những đường cấu trúc như hình 
dưới. Cuối cùng bạn đã có một gương mặt diễn xuất như sau. 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 93 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
BÀI TẬP 10 
 Trong hai bài tập trước bạn đã quen dần với cấu trúc hình 
tròn, Oval, các công cụ Pencil, tô sơn v.v . . . Bài tập này cũng 
tương tự như bài tập trước, các bạn sẽ vẽ hình 10 như trình bày ở 
bên. 
 Đầu tiên bạn sẽ thiết lập một cấu trúc hình tròn, oval, các 
đường trục. Ta cũng dùng công cụ Rotate ở mục Option trên thanh 
công cụ để xoay hình tròn (hình 10a, 10b). Các bạn thấy trục đầu 
bây giờ nghiêng rất nhiều so với các bài tập trước đây. 
Hình 10 
Hình 10a Hình 10b 
Độ nghiêng này 
thường diễn tả những 
cảnh khoái chí híp cả 
mắt. 
 Bây giờ bạn hãy 
chọn công cụ Pencil Tool 
và dùng chuột vẽ cặp 
mắt híp với chân mày 
trước. 
Hình 10c Hình 10d 
Kế đến dùng Oval 
Tool vẽ một hình Oval để 
tạo mũi rồi dùng các 
phím mũi tên đưa vào vị 
trí thích hợp như hình 
bên. Xong bạn dùng 
Pencil Tool để vẽ miệng 
và cằm. 
Hình 10e Hình 10f 
Tiếp tục dùng Pencil 
Tool vẽ gò má hai bên, 
và thêm tóc cho nhân 
vật. 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 94 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Cuối cùng bạn hãy dùng công cụ mũi tên chọn và xóa tất cả nét thừa, bây giờ hãy nhìn 
xem nhân vật vừa thực hiện trông có vui không! 
BÀI TẬP 11 
 Bạn đã quen thuộc cấu trúc đầu của nhân vật, và trong 
bài tập này việc thiết lập sẽ nhanh hơn các bài trước. Bạn hãy 
chú ý trục xoay bây giờ nghiêng ít hơn so với đầu nhân vật ở 
bài tập 10. Trục nghiêng này sẽ diễn tả nhân vật với vẽ mặt 
căng thẳng hay gọi một cách nôm na là “ Quạu “. Bây giờø 
bạn hãy thiết lập cấu trúc đầu như các bài tập trước. Để vẽ 
được hai mắt, bạn dùng công cụ Oval Tool, và để đưa hai mắt 
vào vị trí thích hợp thì bạn dùng công cụ mũi tên 
Hình 11 
Chọn tất cả hai mắt vừa 
vẽ, kế tiếp là dùng các phím 
mũi tên để đưa nó vào vị trí 
thích hợp. Để tạo mũi nhân 
vật. Bạn hãy liên tưởng đến 
công cụ nào. Pencil Tool ? –
Được! Nhưng khó thực hiện. 
 Vậy thì công cụ nào dễ hơn ? – Oval Tool – Rất đúng ! 
Chúc mừng bạn, tới 
thời điểm này bạn có thấy là 
các công cụ của Flash 5 vẽ 
tuyệt vời hay chưa. Bây giờ 
bạn hãy vẽ mũi cho nhân vật. 
Sau đó hãy đưa nó vào vị trí 
thích hợp. 
Kế tiếp dùng Pencil 
Tool vẽ miệng cho nhân vật. 
Vẽ gò má, lổ tai và tóc 
cũng dùng công cụ đó ( Pencil 
Tool). 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 95 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Vẽ thêm chân mày, con ngươi và tròng đen cho nhân vật. Công việc cuối cùng là hãy 
xóa hết nét thừa. Và bây giờ hãy nhìn xem nhân vật bạn thực hiện trông có “ Quạu “ hay 
không? 
BÀI TẬP : DIỄN ĐẠT LỜI THOẠI 
 Các bài này sẽ khó vẽ hơn các bài trước. Nhưng có điều chắc chắn là khi bạn bắt tay vào 
thực hiện thì cách thực tập vẽ của bạn sẽ được nâng cao hơn. 
Bài tập 12 Bài tập 13 Bài tập 14 
BÀI TẬP 12 
 Bài tập này diễn tả một gương mặt vui vẻ hồn nhiên. 
Hình 12 Hình 12a Hình 12b 
Các bạn sẽ tiến hành thực hiện từng bước như sau. 
 Bước đầu tiên các bạn dùng công cụ vẽ hình tròn tạo một hình Oval (Ellip) với hai trục : 
đứng và nằm ngang (hình 12a). Vẽ xong các bạn tiếp tục tạo một hình Oval nhỏ để làm mắt 
(hình 12b). Hãy tạo thêm một hình Oval nữa đặt kế bên hình trước để làm con mắt thứ hai cũng 
với công cụ vẽ hình tròn (hình 12c). Tiếp tục dùng công cụ đó tạo thêm hai hình Oval nhỏ và 
dùng công cụ Scale trong mục Options rút nhỏ lại để làm con ngươi (hình 12d). 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 96 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Hình 12c Hình 12d 
Dùng công cụ tô sơn (hình 12e) đổ màu đen vào hai hình Oval nhỏ (hình 12f). Xong 
bạn hãy dùng công cụ Pencil Tool (hình 12g) vẽ một chân mày trên mắt nhân vật (hình 12h). 
Hình 12e Hình 12f Hình 12g Hình 12h 
Bạn hãy nhân bản chân mày bằng cách chọn Edit > Copy sau đó dán kết quả trong 
clipboad bằng lệnh Edit > Paste (hình 12i). Kế tiếp chọn Modify > Transform > Flip 
Horizontal ta có kết quả như hình 12j. 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 97 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Bạn hãy dùng chuột nhấp vào Flip Horizontal. Chân mày lúc này được lật ngang (hình 
12k). Hãy nhìn xem chân mày được sao chép và được lật ngang. Bạn hãy dùng các phím mũi 
tên đưa nó vào vị trí thích hợp (hình 12l). 
Hình 12i Hình 12j Hình 12k Hình 12l 
 Dùng công cụ Pencil Tool vẽ thêm hai gò má cho nhân vật (hình 12m). 
 Tiếp tục sử dụng công cụ Pencil Tool. Bạn hãy vẽ thêm miệng và lưỡi của nhân vật 
(hình 12n). 
Hình 12m Hình 12n Hình 12o Hình 12p 
 Tô màu đen vào miệng nhân vật bằng công cụ tô sơn (hình 12o). Cuối cùng dùng công 
cụ mũi tên chọn tất cả những đường không cần thiết và xóa đi. Hãy nhìn tác phẩm của bạn 
trông thật vui nhộn. 
BÀI TẬP 13 
 Bài tập này diễn tả gương mặt với một trạng thái khác (lo âu) 
như hình bên. 
Các bước tiến hành như sau: 
 Đầu tiên bạn cũng thiết lập cấu trúc giống như bài trước, cũng 
với hình Oval trục đứng và trục ngang. Sau đó vẽ mắt, tròng đen và mũi. 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 98 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Vẽ thêm miệng và hai khóe miệng bằng công cụ Pencil Tool 
 Thêm cằm và hai mí mắt cũng bằng công cụ trên. 
 Kẻ thêm hai chân mày và tô đen bằng công cụ tô sơn. Cuối cùng dùng công cụ mũi tên 
chọn hết những đường không cần thiết và xóa đi. 
BÀI TẬP 14 
 Diễn tả một nét rất quạu của nhân vật với một bố cục lệch (hai bên gương mặt không 
cân đối) . 
 Giống như hai bài tập trước. Bạn hãy đưa những cấu trúc quen thuộc vào. Dùng công cụ 
Oval Tool vẽ hình Oval nhỏ để làm mắt, xong dùng công cụ Rotate điều chỉnh cho mắt thẳng 
đứng so với trục. 
 Tạo thêm một hình Oval nhỏ làm con ngươi rồi dùng công cụ tô sơn tô đen vào. Hãy sao 
chép thêm một con mắt và một con ngươi giống y như vậy và đặt phía đối diện. 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 99 
GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG 3 
 Hãy tạo mũi nhân vật bằng công cụ Oval Tool hoặc bằng Pencil Tool rồi dùng các phím 
mũi tên đưa vào vị trí như hình bên dưới. Dùng Pencil Tool kẻ thêm miệng, cằm và gò má. 
Cũng với Pencil Tool vẽ hai chân mày cắt hẳn vào mắt nhân vật. Xong dùng công cụ mũi tên 
chọn tất cả những đường nét thừa và xóa đi. 
Những nét diễn xuất nầy rất quan trọng nếu bạn tập luyện kiên trì thì khả năng được thu 
nhận làm việc ở một công ty làm phim hoạt hình rất cao. 
TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY 100 

File đính kèm:

  • pdfUnlock-03_Bai_Tap.pdf