Giáo trình Photoshop CS 8.0

Khi làm việc với Photoshop CS, bạn sẽ khám phá được nhiều cách thức để hoàn thành công việc như nhau, muốn sử dụng tốt khả năng chỉnh sửa ảnh của cả hai chương trình Photoshop CS và Image Ready, bạn cần biết về vùng làm việc của chúng

pdf112 trang | Chuyên mục: Photoshop | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/10/2014 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 17download

File đính kèm:

  • pdfGiao_trinh_Photoshop_CS.pdf
Tài liệu liên quan