Giáo trình Microsoft Word - Trường Cambridge VietAnh

- VD: muốn chuyển trang số 5 thành trang ngang trong văn bản gồm các trang

dọc của bạn;

 + Để con trỏ chuột ở vị trí cuối trang 4, vào Insert\Break hộp thoại hiện

ra nh-sau:

 + Chọn Next page + Sau đó vào File\Page Setups. + Chọn trang giấy ngang (Landcase) Kích OK thực hiện Bây giờ tất cả các trang phía sau kể từ trang

Số 5 sẽ xoay ngang.

- Ta lại thực hiện lại các thao tác trên, để con

Chuột cuối trang số 5

 + Vào Insert\Break + Chọn Next page + Sau đó vào File\Page Setups. +Chọn trang giấy dọc (Fortrait) Kích OK thực hiện

pdf54 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 7download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Microsoft Word - Trường Cambridge VietAnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
le trước 
 - Di chuyển giữa Header với Footer 
 - Quay lờn trang trước trang hiện tại 
 - Hiển thị trang sau trang hiện tại 
 - Thiết lập một số tớnh năng khỏc cho thanh cụng cụ Header and Footer. 
Trường hợp muốn cú đường gạch ngang cựng với nội dung Header & Footer, 
bạn hóy dựng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bỡnh thường, vẽ một đường 
ngang ở vị trớ phự hợp (vớ dụ): 
Close: Thoỏt khỏi màn hỡnh tạo header & footer. Sau khi tạo xong nội dung header 
& footer bạn cú thể kớch đỳp chuột ra màn hỡnh nội dung trang để thoỏt. 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 43 - 
Ch−ơng 6 : in ấn trong word 
I. Định dạng file văn bản 
Nhiều khi bạn loay hoay khụng biết làm thế nào để quay được 1 trang ngang trong 
cả đống trang văn bản. Hoặc cứ mỗi lần tạo một file mới bạn lại phải định dạng lại lề văn 
bản cho trang mặc dự kớch thước lề lần trước và sau khụng thay đổi,… Quản Trị Mạng sẽ 
hướng dẫn bạn cỏch định dạng lề trang, quay trang ngang, trang dọc 
™ Căn lề văn bản 
1. Vào File\chọn Page Setup… (Alt + F \ U) 
 ệ Xuất hiện hộp thoại Page Setup 
2. Chọn thẻ Margins (Alt + M) 
3. Điền khoảng cỏch lề trang, nếu bạn chưa đổi lại đơn vị tớnh thỡ đơn vị tớnh 
mặc định là inch. 
• Top: Lề trờn 
• Bottom: Lề dưới 
• Left: Lề trỏi 
• Right: Lề phải 
• Header: Tiờu đề trang 
• Footer: Chõn trang 
Thụng thường Header và Footer sẽ khụng thay đổi, mặc định để kớch thước là 
1,27cm đối với định dạng là trang A4 
4. 5 Mirror margins: Nếu bạn muốn in 2 mặt cú lề đối xứng nhau trờn 1 tờ giấy 
5 2 pages per sheet: Nếu bạn muốn in 1 trang thành 2 tờ giấy. 
5. Apply to: Áp dụng cho: 
• Whole document: Toàn bộ file văn bản 
• This point forward: Áp dung cho trang sau kể từ vị trớ con trỏ định vị 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 44 - 
6. Sau khi đặt lại cỏc thụng số cựa lề, nếu bạn muốn thiết lập định dạng lề này 
cho cỏc file văn bản sau này thỡ kớch vào nỳt Default… và trả lời OK. 
7. OK 
™ Quay trang dọc, trang ngang 
1. Vào File\chọn Page Setup… (Alt+F \ U) 
ệ Xuất hiện hộp thoại Page Setup 
2. Chọn thẻ Paper Size (Alt + S) 
3. Với phần Paper Size, Width và Height bạn nờn để mặc định, 2 kớch thước 
Width – Height bạn cú thể thay đổi được, nhưng nếu thay đổi quỏ nhiều khi 
in sẽ phải chọn đỳng loại và kớch thước giấy, nếu khụng đỳng văn bản in ra 
sẽ bị mất chữ. 
4. Orientation: Định hướng kiểu trang 
• ☼ Portrait: Quay dọc 
• ☼ Landscape: Quay ngang 
5. Apply to: Áp dụng cho: 
• Whole document: Toàn bộ file văn bản 
• This point forward: Áp dung cho trang sau kể từ vị trớ con trỏ định vị 
6. Sau khi đặt lại cỏc thụng số cựa lề, nếu bạn muốn thiết lập định dạng lề này 
cho cỏc file văn bản sau này thỡ kớch vào nỳt Default… và trả lời OK. 
7. OK 
Mẹo: Trong file văn bản cú nhiều trang, bạn chỉ muốn quay ngang trang 1 hoặc 
1 số trang ở giữa file văn bản: 
• Đặt dấu định vị con trỏ ở điểm cuối cựng ở trang trước muốn quay ngang, 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 45 - 
• Thực hiện thao tỏc quay ngang trang giấy lần lượt từng bước trờn. Chỳ ý: 
Phần Apply to bạn cần chọn là This Point forward. Kết quả: Toàn bộ những 
trang sau vị trớ con trỏ định vị sẽ được quay ngang. 
• Tiếp theo để quay dọc lại cỏc trang sau, bạn cũng cần đặt con trỏ ở vị trớ cuối 
cựng của trang ngang (trước trang muốn quay dọc). Thực hiện thao tỏc quay 
dọc trang giấy và Phần Apply to cũng chọn là This Point forward. 
• Sử dụng phớm Ctrl + F2 (File \ Print Preview) để xem hỡnh ảnh file văn bản trước khi in. 
II. In ấn trong MS word 
1. Vào File\chọn Print… (Ctrl + P) 
ệ Xuất hiện hộp thoại Print 
2. Printer: Mỏy in. Nếu mỏy tớnh của bạn cài đặt nhiều loại mỏy in cựng sử 
dụng thỡ lưu ý lựa chọn loại mỏy in phự hợp. Nếu mỏy tớnh chỉ cài một loại 
mỏy in thỡ bạn khụng cần quan tõm đến phần này. 
9 Name: Tờn loại mỏy in 
9 Status: Trạng thỏi 
9 Type: Loại mỏy in 
9 Where: Cổng kết nối với mỏy tớnh 
3. Page range: Vựng in 
9 ☼ All: In tất cả cỏc trang trong file 
9 ☼ Current page: In tại trang con trỏ định vị 
9 ☼ Pages: In những trang được chỉ định rừ: 
Vớ dụ: nhập số vào hộp box 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 46 - 
• 2 -> in trang số 2 
• 2,3,5 -> in trang số 2, 3, 5 
• 2-6 -> in từ trang số 2 đến trang số 6 (2, 3, 4, 5, 6) 
 9 ☼ Selection: Chỉ in tại những vựng đó được lựa chọn (vựng bạn đó bụi đen) 
4. Number of copies: In ra bao nhiờu bản 
5. Mục Print: Mặc định ở chế độ All pages in range 
9 All pages in range: In toàn bộ trang 
9 Odd pages: Chỉ in những trang lẻ 
9 Even pages: Chỉ in những trang chẵn 
6. 5 Collate: In lần lượt từ trang 1 đến hết, quay lại in tiếp từ trang 1 đến hết. 
… Collate: In hết trang 1, trang 2,… đến hết trang cuối cựng 
7. Properties: Chọn chi tiết loại giấy in. 
Lưu ý: Nếu file của bạn đó đặt số trang (vớ dụ số trang bắt đầu đỏnh từ số 10 
trở đi), nhưng bạn đặt lệnh in trang số 8 thỡ mỏy in sẽ khụng thực hiện được 
lệnh in này. 
8. OK 
™ Hủy bỏ lệnh in 
Trường hợp bạn đó thực hiện lệnh in nhưng lại muốn hủy bỏ luụn lệnh in 
này, bạn khụng nờn thực hiện luụn thao tỏc xúa bỏ lệnh in vỡ khi mỏy in đang in nếu 
bỏ luụn lệnh in rất dễ xảy ra trường hợp bị kẹt giấy. Trước hết cần bỏ giấy ra khỏi 
mỏy in sau đú thực hiện lần lượt cỏc bước sau: 
1. Kớch chuột phải vào biểu tượng mỏy in trờn thanh Taskbar, chọn Open All 
Active Printers and Faxes 
Hoặc: 
- Kớch chuột Start \ Settings \ Printers and Faxes 
 ệ Xuất hiện cửa sổ Printers and Faxes 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 47 - 
Kớch chuột phải vào biểu tượng mỏy in, chọn Open (Hoặc kớch đỳp chuột trỏi 
vào biểu tượng mỏy in) 
ệ Xuất hiện cửa sổ mới 
2. Chọn file muốn bỏ lệnh in 
3. Vào Document trờn thanh menu 
9 Chọn Pause: Tạm dừng lệnh in 
9 Chọn Cancel: Hủy bỏ lệnh in 
4. Như vậy là bạn đó hoàn thành thao tỏc tạm dừng hoặc hủy bỏ lệnh in. Bạn để 
ý thấy trạng thỏi của file đó thực hiện ở lệnh in là Printing, cũn sau khi tạm 
dừng hoặc hủy bỏ lệnh in, file đú sẽ ở trạng thỏi là Paused hoặc Deleting 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 48 - 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 49 - 
Ch−ơng 7 : một số thủ thuật trong soạn thảo word 
I. Thay đổi đơn vị 
 - Cách thực hiện : tools\options…hộp thoại hiện ra nh− hình 
9 chọn thẻ General 
9 Thay đổi đơn vị ở mục Measurement units: 
II. Hiện đ−ờng viền trang soạn thảo 
- Vào Tools\ options…hộp thoại hiện ra nh− hình 
- chọn thẻ view 
- Tích vào Text boundaries rồi kích OK 
III. Tạo mật khẩu bảo vệ dữ liệu 
- Vào Tools\ options… 
- Chọn thẻ Security 
Thay đổi 
đơn vị 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 50 - 
IV. ẩn hiện thanh th−ớc (ruler) 
- Vào View 
- Chọn RULER 
V. Lấy các thanh công cụ 
- Cách 1: Kích chuột phải vào vùng chứa các Mennu 
Thanh th−ớc 
Kích chuột 
Vùng chứa menu 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 51 - 
 + Chọn thanh công cụ cần dùng 
- Cách 2: Vào View\tools bar 
 + Chọn thanh công cụ cần dùng 
VI. Đánh số trang 
- Vào Insert\page numbers... 
- Hộp thoại Pagenumbers...xuất hiện nh− sau 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 52 - 
* Position: Chọn đánh số trang đầu hay cuối trang giấy 
+ Bottom of page : đánh cuối trang 
+ Top of page: Đánh ở đầu trang 
* Alignment: Căn chỉnh vị trí của số trang 
 + Center: Đánh số trang giữa trang văn bản 
 + Right : đánh số trang bên phải trang 
 + Left : Đánh số trang bên trái 
* Show number on fist page : Hiển thị số trang của trang đầu, nếu tích bỏ thì 
số trang đầu không hiện 
* Format...: Định dạng kiểu đánh số trang 
 + Number format: Chọn kiểu đánh số trang 
 + Page numbering: 
Nếu muốn đánh số trang bắt đầu từ bao 
nhiêu thì ta chọn Start at: 
VD: Muốn đánh số trang từ 5 mà không 
Phải bắt đầu từ 1 ta chọn Start at là 5: 
- Kích OK thực hiện 
VII. Chuyển một trang thành trang ngang trong văn bản nhiều trang 
dọc(hoặc ng−ợc lại) 
- VD: muốn chuyển trang số 5 thành trang ngang trong văn bản gồm các trang 
dọc của bạn; 
 + Để con trỏ chuột ở vị trí cuối trang 4, vào Insert\Break hộp thoại hiện 
ra nh− sau: 
 + Chọn Next page 
 + Sau đó vào File\Page Setups... 
 + Chọn trang giấy ngang (Landcase) 
 Kích OK thực hiện 
Bây giờ tất cả các trang phía sau kể từ trang 
Số 5 sẽ xoay ngang. 
- Ta lại thực hiện lại các thao tác trên, để con 
Chuột cuối trang số 5 
 + Vào Insert\Break 
 + Chọn Next page 
 + Sau đó vào File\Page Setups... 
 +Chọn trang giấy dọc (Fortrait) 
 Kích OK thực hiện 
* Kết thúc các b−ớc trên ta đ−ợc trang số 5 xoay ngang trong tất cả các trang dọc 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 53 - 
VIII. Tìm kiếm, thay thế và di chuyển nhanh trong văn bản 
* Tìm kiếm: 
- Chức năng: Tìm kiếm một hay một cụm từ nào đó trong văn bản mà chúng ta 
cần sửa: 
- Cách thực hiện: 
 + Vào Edit\Find ( Biểu t−ợng ống nhòm) hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F 
 + Hộp toại xuất hiện: 
 + Gõ chữ hay cụm từ ta muốn tìm kiếm vào Find what 
 + Kích Find Next thực hiện tìm 
- ấn ESC để thoát hoặc kích chữ X màu đỏ bên góc phải phía trên 
* Tìm kiếm và thay thế 
- Chức năng: Tìm một hay một cụm từ nào đó đồng thời thực hiện việc sửa đổi 
- Cách thực hiện: 
 + Vào Edit\Replace ( Ctrl+ H) 
 + Find what : Nhập từ hay cụm từ muốn tìm để sửa 
 + Replace : Nhập từ hay cụm từ mới thay thế cụm từ đã nhập ở Find what 
 + Kích Replace all để thực hiện 
Kết thúc quá trình tìm kiếm và thay thế trên, máy sẽ báo kết quả số từ đã tìm 
thâý và thực hiện thay thế, Kích OK kết thúc. 
* Di chuyển nhanh đên một trang nào đó 
+ Vào Edit\Go to ( Ctrl + G) 
+ Gõ số trang vào 
Enter page number rồi kích goto 
Hoặc ấn Enter 
+ ấn ESC để thoát 
Tr−ờng quốc tế cambridgevietanh 
ĐT: 0989.695.030 
 - 54 - 
Trong ch−ơng trình học Word cơ bản, Trung tâm giới thiệu 
với những học viên những vấn đề cơ bản trên. Để chuyên sâu về 
Word các bạn hãy học tiếp ch−ơng trình Word nâng cao! 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Word - Trường Cambridge VietAnh.pdf
Tài liệu liên quan