Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 - Nguyễn Quang Ánh

Microsoft PowerPoint là một phần mềm dùng để trình chiếu, trình

diễn một tài liệu, một đề tài khoa học, một bài tập hay một giáo án

điện tử sinh động, thu hút người nghe, người học

Với phần mềm Microsoft PowerPoint bạn có thể làm được mọi thứ :

Nếu bạn là sinh viên cần trình bày một bài tập trước nhiều người hay

trình bày một luận án tốt nghiệp trước hội đồng bảo vệ. Bạn là nhà

khoa học muốn trình bày ý tưởng, công trình nghiên cứu của bạn

trước một diễn đàn, một hội thảo. Hoặc bạn là một giáo viên cần có

một phương tiện hổ trợ cho bạn trong việc truyền thụ kiến thức cho

học sinh có hiệu quả cao theo phương pháp mới Thì Microsoft

PowerPoint có thể giúp bạn làm được các công việc đó một cách có

hiệu quả và nhanh nhất, từ việc giáo án điện tử cho đến đề tài khoa

học hay luận văn, luận án

pdf22 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 11download
Tóm tắt nội dung Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 - Nguyễn Quang Ánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
hợp rồi thì ta 
click vào nút Apply to all Slides để thiết lập hiệu 
ứng cho tất cả các Slides trong bài trình chiếu. 
 Chèn 
hiệu ứng theo 
cách này chỉ có 
ý nghĩa với hai 
tiêu đề chính và 
phụ thôi còn các 
đối tượng khác 
như hình ảnh 
hoặc textbox 
chúng ta phải thêm hiệu ứng khác. 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  16
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyễn Quang Ánh 
2. CHÈN HIỆU ỨNG CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG : 
 Trước tiên click chuột 
vào ngay đối tượng(chọn đối 
tượng cần chèn hiệu ứng). 
 Click chuột vào Menu 
Slide Show. 
 Chọn Custom 
Animation. Hộp thoại hiện ra 
như sau : 
 Trong hộp thoại Custom 
Animation vừa hiện ra phía bên 
tay phải. Để thêm hiệu ứng cho 
đối tượng ta click vào nút Add Effect. 
 Nếu chọn Entrance(đầu vào) để chọn 
hiệu ứng đầu vào. 
 Sau khi click chọn hiệu ứng 
đầu vào, thì sẽ có hộp thoại xuất 
hiện chứa các hiệu ứng có sẳn như 
sau : 
 Nếu ở đây không có hiệu ứng 
cần chèn, thì ta có thể bấm vào nút 
More Effects… để chọn thêm hiệu 
ứng. 
 Cứ bấm thử vào bất kỳ hiệu ứng 
nào muốn chọn để thử trước. Có rất 
nhiều chủ đề ở trong này cho chúng ta 
chọn. 
 Khi đã chọn được hiệu ứng vừa ý 
thì chỉ việc click chuột trái vào nút Ok 
để chèn hiệu ứng vào. 
 Nếu chọn Emphasis(nhấn mạnh) để 
chọn hiếu ứng nhấn mạnh. Dùng trong trường 
hợp chúng ta cần nhấn mạnh một vấn đề nào đó. 
 Khi chọn loại hiệu ứng này thì sẽ 
xuất hiện một danh sách các hiệu ứng 
có sẳn cho chúng ta chọn. 
 Nếu không có hiệu ứng cần chọn 
trong danh sách có sẳn này, chúng ta 
có thể chọn hiệu ứng khác bằng cách 
click chuột vào mục More Effects… 
hộp thoại sẽ xuất hiện như sau : 
 Cứ bấm thử vào bất kỳ hiệu ứng 
nào muốn chọn để thử trước. Có rất 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  17
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyễn Quang Ánh 
nhiều chủ đề ở trong này cho 
chúng ta chọn. 
 Khi đã chọn được hiệu 
ứng vừa ý thì chỉ việc click 
chuột trái vào nút Ok để chèn 
hiệu ứng vào. 
 Nếu chọn hiệu ứng Exit(thoát) để 
dùng cho trường hợp muốn thoát đối 
tượng đó khỏi Slides. 
 Khi chọn hiệu ứng kiểu 
này ta thấy một danh sách các 
hiệu ứng của loại này xuất hiện 
để chúng ta chọn. 
 Nếu trong danh sách này 
không có hiệu ứng phù hợp thì 
ta có thể click vào mục More 
Effect… để chọn thêm hiệu ứng 
như hình bên. 
 Cứ bấm thử vào bất kỳ 
hiệu ứng nào muốn chọn để thử 
trước. Có rất nhiều chủ đề ở 
trong này cho chúng ta chọn. 
 Khi đã chọn được hiệu 
ứng vừa ý thì chỉ việc click 
chuột trái vào nút Ok để chèn 
hiệu ứng vào. 
Chọn hiệu ứng 
đường dẫn 
 Nếu chọn Motion Path(chuyển động theo đường dẫn) để chọn hiệu 
ứng chuyển động theo một đường dẫn nào đó. Dùng trong trường hợp muốn 
tạo hiệu ứng động. 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  18
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyễn Quang Ánh 
 Khi chọn hiệu ứng 
kiểu này ta thấy một danh 
sách các hiệu ứng của loại 
này xuất hiện để chúng ta 
chọn. 
 Nếu trong danh sách 
này không có hiệu ứng phù 
hợp thì ta có thể click vào 
mục More Motion Effect 
để chọn thêm hiệu ứng như 
hình bên. 
 Cứ bấm thử vào bất k
hiệu ứng nào muốn chọ
thử trước. Có rất nhiều chu
đề ở trong này cho chúng t
chọn. 
ỳ 
n để 
û 
a 
 Khi đã chọn được hiệu 
ứng vừa ý thì chỉ việc click 
chuột trái vào nút Ok để 
chèn hiệu ứng vào. 
 Khi hiệu ứng đường 
dẫn được chèn vào ta sẽ 
thấy một hình đường dẫn 
nằm trong Slides như hình 
bên cạnh. 
 Chúng ta có thể di 
chuyển và thay đỗi kích 
thước của đường dẫn như 
thao tác với một tập tin hình 
ảnh. 
3. SẮP XẾP HIỆU ỨNG VÀ ĐIỀU CHỈNH : 
 Sau khi chèn hiệu ứng vào Slides rồi thì ở cửa 
sổ bên phải xuất hiện như hình bên cạnh. 
 Để thay đỗi vị trí của hiệu(thứ tự xuất hiện 
hiệu ứng), thì ta bấm giữ chuột trái vào ngay chính 
hiệu ứng đó và kéo lên vị trị phía trên hoặc kéo x
vị trí phía dưới rồi thả. Chương trình sẽ tự động thay 
đỗi lại số thứ tự của hiệu ứng. 
uống 
 Muốn gỡ bỏ hiệu ứng thì chọn hiệu ứng cần 
gở bỏ rồi click vào nút Remove. 
 Muốn hiệu ứng chỉ xuất hiện khi ta click chuột 
một cái thì ổ ô Start chọn là : On Click. 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  19
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyễn Quang Ánh 
 Muốn hiệu ứng xuất hiện đồng thời khi trình chiếu thì chọn là : With 
Previous. 
 Muốn hiệu ứng xuất hiện sau một khoảng thời gian nào đó thì chọn là 
: After Previous. Để điều chỉnh thời gian thể hiện hiệu ứng thì ta click đúp 
vào ngay hiệu ứng đó xuất hiện hộp thoại như sau : 
 Click 
vào Tab 
Timing, trong 
ô 
Delay(chậm), 
chọn số giây 
để hiệu ứng 
hiển thị. 
 Chọn 
Tab Effect để 
chọn âm thanh đinh kèm theo hiệu ứng. 
II.TRÌNH CHIẾU VỚI POWERPOINT 2003 : 
 Để trình chiếu chúng ta cứ click chuột vào nút trình chiếu. 
 Hoặc chúng ta củng có thể sử dụng phím tắt Shift + F5, hoặc phím F5 
củn được. 
 Muốn dừng thì có thể phím Esc hoặc click chuột phải lên màn hình 
trong Menu chuột phải chọn End Show. 
Nếu muốn vẽ ghi chú lên màn hình đang 
trình chiếu thì Pointer Options rồi chọn 
bút ve,õ rồi vẽ lên màn hình. 
Bấm chuột vào đây 
để trình chiếu 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  20
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyễn Quang Ánh 
BÀI 7 
SOẠN GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VỚI 
MICROSOFT POWERPIONT 2003 
I.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ : 
 Tuỳ theo đặc thù của từng bộ môn mà chúng ta có thể soạn thảo giáo án 
điện tử theo nội dung và cách thức trình bày khác nhau. Ví dụ như môn Tiếng 
Anh thì chúng ta cần có nhiều âm thanh đi kèm các từ mới, môn Toán thì cần 
chèn vào các hình ảnh minh hoạ từ phần mềm GSP 4.05M … 
 Nhưng nói chung để có thể soạn thảo được một giáo án điện tử theo tôi 
chúng ta phải trải qua các bước sau : 
 Xác định rõ mục tiêu bài học. 
 Chọn lựa những kiến thức cơ bản cần dạy, xác định các nọâi dung 
trọng tâm. 
 Xây dựng thư viện âm thanh, hình ảnh, phim … 
 Đa phương tiện hoá một số đơn vị kiến thức. 
 Lựa chọn phần mềm hoặc ngôn ngữ lập trình cần thể hiện giáo án 
điện tử. 
 Chạy thử và sửa chữa. 
 Dạy, đúc kết kinh nghiệm và tối ưu hoá giáo án. 
II.NHỮNG CHÚ Ý KHI THỰC HIỆN SOẠN THẢO GIÁO ÁN : 
 Nếu đã có giáo án bằng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word thì sẽ 
đỡ công soạn thảo hơn. Chúng ta chỉ có việc mở ra và sao chép vào phần mềm 
soạn thảo giáo án điện tử, ví dụ như Microsoft Powerpoint 2003 chẳng hạn. Và 
tinh chỉnh lại rồi chèn hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh, movies vào là xong. 
 Nếu như chưa có giáo án bằng Word thì chúng ta phải gòng lưng ngồi gõ vào 
phần mềm soạn giáo án điện tử thôi. Cộng thêm chúng ta phải chèn âm thanh 
hình ảnh, phim và hiệu ứng khác thì sẽ mất thời gian nhiều mới có được một 
giáo án điện tử ưng ý. 
 Khi soạn thảo nên chèn nhiều hình ảnh, âm thanh, phim phù hợp để tăng 
thêm sự sinh động cho bài dạy. Hiệu ứng củng quan trọng không kém trong vấn 
đề soạn giáo án điện tử. Nên sắp xếp sao cho có khoa học hiệu ứng nào xuất 
hiện trước, hiệu ứng nào xuất hiện sau cho phù hợp. Nhưng chú ý đừng có màu 
mè quá thì học sinh nó sẽ chú ý đến các hiệu ứng chạy ra chứ không chú ý bài 
giảng. 
 Một vấn đề nữa cần chú ý khi soạn giáo án điện tử đó là các file âm thanh, 
phim chèn vào trong bài giảng phỉa nằm cùng thư mục với file giáo án. Để 
tránh trường hợp các file âm thanh, phim này khi chạy thử ở máy nhà mình thì 
chạy được nhưng khi lên lớp(dạy bằng máy khác) thì không chạy được vì sai 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  21
Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyễn Quang Ánh 
đường dẫn. Thì chúng ta nên tạo ra riêng một thư mục để chứa các file âm 
thanh, phim và file tạo liên kết. Khi chép vào đĩa mềm hoặc đĩa USB mang lên 
trường để dạy thì chúng ta phải chép cả thư mục này đi luôn. 
III.SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VỚI CÁCH THỨC TẠO MỘT FILE CHÍNH VÀ 
LIÊN KẾT VỚI CÁC FILE CON : 
 Tạo ra một File Slide chính để chứa nội dung chính, sau đó tạo các 
File con. Ví dụ : Ta tạo Slide là chương I, trong chương I có những bài nào 
đó(bài 1-3 chẳng hạn). Thì ta tạo 3 file có tên : bai1.ppt, bai2.ppt, bai3.ppt. 
 Từ File chính có thể đặt tên file là chuong1.ppt chứa chữ hoặc các nút 
để link(liên kết) đến các file con trên. 
 Khi chiếu ta chỉ chiếu File chính khi cần dạy bài nào thì ta chỉ việc 
lick chuột vào chính liên kết của bài đó, thì chương trình sẽ trình chiếu bài đã 
liên kết. 
Liên kết các 
file con. Silde của File 
chính. 
 Lời kết : Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đã làm và rút ra trong quá 
trình soạn thảo và giảng dạy với phần mềm Microsoft Powerpoint 2003. Xin 
trình bày để chúng ta cùng chia sẽ. Vì phải hoàn thành trong một thời gian ngắn 
nên không tránh khỏi sai sót xin các bạn đọc và đóng góp ý kiến. Tôi xin chân 
thành cảm ơn. 
Trường THPT EaH’leo - ĐL Trang  22

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft PowerPoint 2003 - Nguyễn Quang Ánh.pdf
Tài liệu liên quan