Giáo trình Microsoft Access 2000 - Một số hàm thông dụng

1, Abs(x): Trả về trị tuyệt đối của x

Ví dụ: Abs(-2)=2, abs(2)=2

2, Atn(x): Trả về Arctan của x

Ví dụ: Atn(1)=0.785398163; Atn(0)=0

pdf4 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 6download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Một số hàm thông dụng.pdf
Tài liệu liên quan