Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 9: Ngôn ngữ Visual Basic

VISUAL BASIC là ngôn ngữ lập trình cho Microsoft Access. Bạn sử dụng nó y như cách sử dụng tập lệnh (macro) để có thể liên kết các đối tượng trong ứng dụng của bạn lại với nhau nhằm tạo thành một hệ thống chương trình mạch lạc. Điểm khác biệt là Visual Basic được gắn với các đối tượng trong CSDL.

pdf10 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 9 Ngôn ngữ Visual Basic.pdf
Tài liệu liên quan