Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 8: Thực đơn và thanh công cụ

Giống như các phần mềm ứng dụng khác, Access cung cấp sẵn các thanh công cụ (toolbar), thực đơn (menu bar) và thực đơn tắt (short menu bar) chứa các lệnh dùng để thao tác trên CSDL và chúng được gọi chung là thanh lệnh (command bar). Ngoài ra, Access cho phép người dùng tùy biến các thanh lệnh có sẵn hoặc tự tạo các thanh lệnh mới và gắn bó với CSDL hoặc một Form/Report có trong CSDL.

pdf5 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 8 Thực đơn và thanh công cụ.pdf
Tài liệu liên quan