Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 7: Macro - Tập lệnh

Tập lệnh là một công cụ mà Microsoft Access cung cấp cho người sử dụng để có các thao tác đơn giản trong lúc xây dựng chương trình ứng dụng mà không cần quan tâm đến ngôn ngữ lập trình Visual Basic, chẳng hạn như mở các biểu mẫu, các báo cáo được chỉ định trước, tự động tính thành tiền khi đã nhập số lượng và đơn giá của mặt hàng trên biểu mẫu hóa đơn.

pdf13 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 7 Macro - Tập lệnh.pdf
Tài liệu liên quan