Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 6: Báo biểu - Report

Đối với việc quản lý cơ sở dữ liệu thì một yêu cầu không thể thiếu là tạo ra các báo cáo. Microsoft Access đã cung cấp cho chúng ta một công cụ rất mạnh để thiết kế các báo cáo đó là Report.

Sau khi thiết kế được một Report hoàn chỉnh và lưu lại, khi có nhu cầu sử dụng bạn chỉ cần mở Report, Access sẽ lấy dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu để in.

pdf9 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1082 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 6 Báo biểu - Report.pdf
Tài liệu liên quan