Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 5: Biểu mẫu - Form

Như chúng ta đã biết, một Table ở trong chế độ Datasheet View (Table được mở) thì chúng ta được phép thêm mới, sửa, xóa. Tuy nhiên việc làm này ta chỉ thực hiện đối với một Table và người sử dụng thường không quen với kiểu nhập liệu theo cách thức này bởi vì những thông tin trên table được hiển thị quá ngắn gọn (chỉ phù hợp cho người thiết kế CSDL, còn đối với người sử dụng bình thường thì nhập liệu rất khó giao diện table thì xa lạ và khó khăn với người sử dụng.

pdf25 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 5 Biểu mẫu - Form.pdf
Tài liệu liên quan