Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 4: Query - Truy vấn dữ liệu

Query là công cụ cho phép truy vấn và xử lý dữ liệu, rút trích để hiển thị những thông tin cụ thể từ các Table và thay đổi dữ liệu bằng nhiều cách khác nhau. Khả năng xử lý truy vấn là một bước quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng.

Query là công cụ khá đặc trưng của Microsoft Access, giúp bạn nêu ra và đáp ứng các yêu cầu truy vấn số liệu trên DBMS để xem, sửa và phân tích hay tổng hợp số liệu dưới nhiều hình thức khá phong phú. Để thực hiện Query, bắt buộc phải có Database và bên trong đó đã có một hay nhiều Table.

pdf24 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 4 Query - Truy vấn dữ liệu.pdf
Tài liệu liên quan