Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 2: Tổng quan về Microsoft Access

Microsoft Access là một trong những phần mềm ứng dụng của bộ Microsoft Office. Nó là một hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL-Database Management System) dùng để tạo, xử lý các CSDL. Phần mềm này đã được giới thiệu ở Việt Nam từ vài năm gần đây và được sử dụng rộng rãi so với các phần mềm khác.

pdf11 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 2 Tổng quan về Microsoft Access.pdf
Tài liệu liên quan