Giáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu được sắp xếp theo một vài đặc tính logic nào đó, được tổ chức có cấu trúc, được lưu trữ trên những dữ liệu lưu trữ thông tin một cách đồng thời và có chọn lọc cho nhiều người dùng khác nhau và cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Các loại cơ sở dữ liệu điển hình là một danh bạ điện thoại, tự điển bách khoa, các tập hồ sơ, danh sách chuyển thư qua bưu điện.

pdf9 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1255 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
Tài liệu liên quan