Giáo trình Microsoft Access 2000 - Bài tập

Tạo Form tra cứu hóa đơn theo ngày hóa đơn, loại hóa đơn, mã kho, mã khách hàng như minh họa sau:

1, Hiển thị tất cả các hóa đơn khi mới mở Form

2, Các combo box loại HĐ, ngày HĐ, mã KH, mã kho được lấy từ bảng HOADON (Loại bỏ các giá trị trùng nhau)

3, Việc tìm kiếm được thực hiện ngay sau khi thay đổi giá trị của một combo box

4, Khi chọn một thông tin để tìm thì các combo box còn lại trở về trạng thái tổng

pdf36 trang | Chuyên mục: Access | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 9download

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình Microsoft Access 2000 - Bài tập.pdf
Tài liệu liên quan