Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 6: Làm việc với CSS3

Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:

- Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng

một trong các chương trình soạn thảo mã sau:

o Notepad ++

o E- Text Editor

Mục tiêu

Buổi thực hành số 6 giúp sinh viên làm việc được với những thành phần mới trong CSS3:

- Border, gradient, transform, animation,

- Truy vấn CSS3

- Layout với CSS3

pdf5 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 6: Làm việc với CSS3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 1
 Bài thực hành số 6 – Làm việc với CSS3
Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:
 - Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng
 một trong các chương trình soạn thảo mã sau:
 o Notepad ++
 o E- Text Editor
Mục tiêu
Buổi thực hành số 6 giúp sinh viên làm việc được với những thành phần mới trong CSS3:
 - Border, gradient, transform, animation, …
 - Truy vấn CSS3
 - Layout với CSS3
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab6
 2
Bài 1
Sử dụng thuộc tính column-count trong CSS3 để thực hiện thiết kế layout dạng 4 cột như sau:
Hướng dẫn thực hiện:
 1. Khởi tạo một class để chứa vùng nội dung text, có thuộc tính column-count:4
 2. Chú ý một số thuộc tính:
 -moz-column-count:4; -webkit-column-count:4;
 3. Sử dụng một đoạn văn bất kỳ để đưa vào vùng class
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab6
 3
Bài 2
Sử dụng layout về hình ảnh dạng đơn giản như sau:
Tùy biến cách trình bày hình ảnh từ hàng ngang thành dạng hàng dọc như sau:
Gợi ý:
 - Sử dụng thuộc tính
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab6
 4
 o display:box; box-orient:horizontal;
 - sử dụng hình ảnh có trong thư mục images
Bài 3
Kết hợp những thuộc tính đã làm ở bài tập số 1, 2 thực hiện dàn layout sau theo chuẩn HTML5/
CSS3
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab6
 5
Yêu cầu nộp bài
Cuối giờ thực hành, sinh viên tạo thư mục theo tên _Lab6, chứa tất cả
sản phẩm của những bài lab trên, nén lại thành file zip và upload lên mục nộp bài tương ứng
trên LMS.
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab6

File đính kèm:

  • pdfBài thực hành số 6_Làm việc với CSS3.pdf
Tài liệu liên quan