Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 4: Làm việc với các thành phần của HTML5_Video, Audio, Canvas

Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:

- Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng

một trong các chương trình soạn thảo mã sau:

o Notepad ++

o E- Text Editor

Mục tiêu

Buổi thực hành số 5 giúp sinh viên làm việc được với các thành phần:

- Video

- Audio

- Canvas

pdf5 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 4: Làm việc với các thành phần của HTML5_Video, Audio, Canvas, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 1
 Bài thực hành số 4 – Làm việc với các
 thành phần của HTML5: video, audio,
 canvas
Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:
 - Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng
 một trong các chương trình soạn thảo mã sau:
 o Notepad ++
 o E- Text Editor
Mục tiêu
Buổi thực hành số 5 giúp sinh viên làm việc được với các thành phần:
 - Video
 - Audio
 - Canvas
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab4
 2
Bài 1
Sinh viên tự thực hành trước các bước trong SGK với thư mục:
 - HTML5_09lessons
 - HTML5_10lessons
Nộp thư mục hoàn thiện theo tên:
 - HTML5_09lessons_done
 - HTML5_10lessons
Bắt buộc sinh viên phải làm và phải có kết quả nộp cho giảng viên theo dõi. Nếu sinh viên nào
không thực hiện, giảng viên có quyền trừ điểm vào các bài tập sau
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab4
 3
Bài 2
Sử dụng layout có trong thư mục TaiNguyen\Lesson02
Và những file video, audio có trong thư mục media, thực hiện dàn thành trang HTML5 chuẩn
Đồng thời sử dụng kiến thức javascript ở bài trước, thực hiện yêu cầu sau:
 - Tạo 5 button: chạy, tạm dừng, 300, 500, 800 thực hiện:
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab4
 4
 o Button “chạy”: khi người dùng nhấn nút này, đoạn movie sẽ chạy
 o Button “tạm dừng”: khi người dùng nhấn nút này, đoạn movie sẽ tạm ngừng
 chạy
 o Button “300, 500, 800”: khi người dùng nhấn các nút này, kích thước của movie
 sẽ tự động thay đổi theo chiều ngang lần lượt là 300px, 500px, 800px
 - Đối với file âm thanh (audio), khi thực hiện load trang sẽ tự động chạy (autoplay)
Bài 3
Sử dụng kết quả của file drawingloop.html thay đổi lại đường chuyển động của vật thể ufo theo
như hình minh họa sau:
Sinh viên lưu file kết quả theo tên: ufo_loop.html
Yêu cầu nộp bài
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab4
 5
Cuối giờ thực hành, sinh viên tạo thư mục theo tên _Lab5, chứa tất cả
sản phẩm của những bài lab trên, nén lại thành file zip và upload lên mục nộp bài tương ứng
trên LMS.
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab4

File đính kèm:

  • pdfBài thực hành số 4_Làm việc với các thành phần của HTML5 Video Audio Canvas.pdf
Tài liệu liên quan