Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 3: Làm việc với JavaScript và JQuery

Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:

- Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng

một trong các chương trình soạn thảo mã sau:

o Notepad ++

o E- Text Editor

Mục tiêu

Buổi thực hành số 4 giúp sinh viên làm quen với thành phần hỗ trợ cho HTML5 & CSS3, đó là

Javascript & JQuery

pdf4 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 3: Làm việc với JavaScript và JQuery, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 1
 Bài thực hành số 3 – Làm việc với
 Javascript & JQuery
Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:
 - Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng
 một trong các chương trình soạn thảo mã sau:
 o Notepad ++
 o E- Text Editor
Mục tiêu
Buổi thực hành số 4 giúp sinh viên làm quen với thành phần hỗ trợ cho HTML5 & CSS3, đó là
Javascript & JQuery
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab3
 2
Bài 1
Sinh viên tự thực hành trước các bước trong SGK (từ trang 195 – trang 209) với thư mục:
 - HTML5_08lessons
Nộp thư mục hoàn thiện theo tên:
 - HTML5_08lessons_done
Đây là dạng bài tập không chấm điểm, tuy nhiên bắt buộc sinh viên phải có kết quả để nộp cho
giảng viên theo dõi. Nếu sinh viên nào không thực hiện, giảng viên có quyền trừ điểm vào các
bài tập sau
Bài 2
Sử dụng hình ảnh gallery.jpg có trong thư mục TaiNguyen\Lesson2 để thực hiện yêu cầu sau:
 1. Dàn layout theo chuẩn HTML5
 2. Sử dụng Javascript/ Jquery để thực hiện công việc:
 o Khi người dùng nhấn 2 nút tam giác, thì hình ảnh sẽ chạy theo chiều ngang
 o Khi người dùng thực hiện thao tác nhấn xem 1 bức hình, sẽ hiển thị tấm hình đó
 với kích thước to hơn, đồng thời trang web sẽ tối hơn (như hình minh họa)
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab3
 3
Hiển thị khi xem một tấm hình:
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab3
 4
Yêu cầu nộp bài
Cuối giờ thực hành, sinh viên tạo thư mục theo tên _Lab4, chứa tất cả
sản phẩm của những bài lab trên, nén lại thành file zip và upload lên mục nộp bài tương ứng
trên LMS.
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab3

File đính kèm:

  • pdfBài thực hành số 3_Làm việc với JavaScript và JQuery.pdf
Tài liệu liên quan