Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 2: Khởi tạo, làm việc với mã HTML5 và thành phần Form

Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:

- Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng

một trong các chương trình soạn thảo mã sau:

o Notepad ++

o E- Text Editor

Mục tiêu

Buổi thực hành số 3 tiếp tục giúp sinh viên làm việc với mã HTML5 đồng thời làm việc được với

thành phần mới trong HTML5 đó là: Form

pdf4 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 928 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 2: Khởi tạo, làm việc với mã HTML5 và thành phần Form, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 1
 Bài thực hành số 2 – Khởi tạo, làm việc
 với mã HTML5 & thành phần Form
Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:
 - Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng
 một trong các chương trình soạn thảo mã sau:
 o Notepad ++
 o E- Text Editor
Mục tiêu
Buổi thực hành số 3 tiếp tục giúp sinh viên làm việc với mã HTML5 đồng thời làm việc được với
thành phần mới trong HTML5 đó là: Form
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab2
 2
Bài 1
Sinh viên tự thực hành trước các bước trong SGK với 2 thư mục:
 - HTML5_06lessons
 - HTML5_07lessons
Nộp thư mục hoàn thiện theo tên:
 - HTML5_06lessons_done
 - HTML5_07lessons_done
Đây là dạng bài tập không chấm điểm, tuy nhiên bắt buộc sinh viên phải có kết quả để nộp cho
giảng viên theo dõi. Nếu sinh viên nào không thực hiện, giảng viên có quyền trừ điểm vào các
bài tập sau
Bài 2
Sử dụng kiến thức được học về cấu trúc mã lệnh, kiểm tra mã HTML5, hãy kiểm tra những lỗi
không theo chuẩn HTML5 có trong file TaiNguyen\Lesson02\index.html & common.css
 1. Sinh viên sử dụng cách comment trong HTML để đánh dấu những chỗ sai
 2. Sửa lại những lỗi sai đó theo đúng chuẩn HTML5
Sinh viên lưu file theo tên: index_done.html
Bài 3
Sử dụng layout đăng ký thành viên trong thư mục TaiNguyen\Lesson03\register.psd để thực
hiện dàn theo chuẩn HTML5 cho trang đăng ký
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab2
 3
Yêu cầu:
 - Độ tuổi trung bình chạy từ 18  45, giá trị mặc định là 20
 - Sử dụng datalist cho tùy chọn thành phố (tên thành phố sinh viên tùy ý nhập, ít nhất 5
 thành phố)
 - Yêu cầu phải có validator kiểm tra tính hợp lệ của các input khi nhấn nút sự kiện “Đăng
 ký”
Sinh viên lưu file theo tên: register.html
Yêu cầu nộp bài
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab2
 4
Cuối giờ thực hành, sinh viên tạo thư mục theo tên _Lab3, chứa tất cả
sản phẩm của những bài lab trên, nén lại thành file zip và upload lên mục nộp bài tương ứng
trên LMS.
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab2

File đính kèm:

  • pdfBài thực hành số 2_Khởi tạo, làm việc với mã HTML5 và thành phần Form.pdf
Tài liệu liên quan