Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 1: Những khái niệm đầu tiên về HTML5

Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:

- Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng

một trong các chương trình soạn thảo mã sau:

o Notepad ++

o E- Text Editor

Mục tiêu

Buổi thực hành số 2 nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen với những mã lệnh HTML5/ CSS3

Sinh viên sẽ làm việc với những công việc sau:

- Khai báo mã HTML5

- Làm việc với ID trong HTML5

pdf4 trang | Chuyên mục: HTML | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 01/09/2014 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt nội dung Giáo trình HTML5 - Bài thực hành số 1: Những khái niệm đầu tiên về HTML5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 1
 Bài thực hành số 1 – Những khái niệm
 đầu tiên về HTML5
Chú ý chung với toàn bộ các buổi lab:
 - Toàn bộ bài tập trong các buổi lab, bắt buộc sinh viên phải viết mã bằng tay, sử dụng
 một trong các chương trình soạn thảo mã sau:
 o Notepad ++
 o E- Text Editor
Mục tiêu
Buổi thực hành số 2 nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen với những mã lệnh HTML5/ CSS3
Sinh viên sẽ làm việc với những công việc sau:
 - Khai báo mã HTML5
 - Làm việc với ID trong HTML5
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab1
 2
Bài 1
Dựa vào SGK & tài liệu Internet, trình bày theo cách hiểu của mình về những điểm mới nổi bật
nhất của HTML5 (không cần thiết phải viết theo dạng bài luận, có thể viết theo dạng gạch đầu
dòng)
Sinh viên nộp file theo tên: noteHTML5.doc
Bài 2
 1. Sinh viên thực hiện khai báo lại cấu trúc mã HTML5 bằng notepad++ như sau:
 2. Trong phần của cấu trúc mã HTML5 trên, thực hiện chèn thêm mã cho phần
 header của site, theo chuẩn HTML5 như sau:
 Đây là thành phần header được khai báo theo chuẩn HTML5
 Đồng thời tạo file common.css để viết style cho phần header vừa khai báo trên:
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab1
 3
 header {
 width:960px;
 height:100px;
 background-color:#F00;
 padding: 10px;
 color: #ffffff;
 }
 3. Sử dụng những kiến thức đã được học về mã chèn hình ảnh, đoạn văn bản, text & logo
 HTML5 có trong thư mục TaiNguyen/images, thực hiện dàn phần header bên trên theo
 như hình minh họa dưới đây:
 Chú ý:
 - Kích thước khai báo chuẩn theo hình sau:
 - Định nghĩa trong file common.css cho thành phần như sau:
 o Font: tahoma
 o Size: 24px;
 o Màu chữ: màu trắng
 - Nội dung (logo + chữ) phải được căn giữa phần nền xanh (#0091be)
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab1
 4
Sinh viên nộp file theo tên sau:
 - index.html
 - common.css
Yêu cầu nộp bài
Cuối giờ thực hành, sinh viên tạo thư mục theo tên _Lab2, chứa tất cả
sản phẩm của những bài lab trên, nén lại thành file zip và upload lên mục nộp bài tương ứng
trên LMS.
Đánh giá bài lab
 STT Bài số Điểm
 1 Bài 1 3
 2 Bài 2 7
WEB302_ HTML5 & CSS3 Lab1

File đính kèm:

  • pdfBài thực hành số 1_Những khái niệm đầu tiên về HTML5.pdf
Tài liệu liên quan