Giáo trình CorelDRAW - Chương 7: In ấn và kết xuất bản vẽ

Trong CorelDRAW, bạn có thểin toàn bộbản vẽ, hoặc in một phần bản vẽ(các đối

tượng đạng chọn, văn bản, layer).

Trước khi in, bạn phải xác lập các thuộc tính của máy in, gồm có kích thước giấy,

các tùy chọn của thiết bị.

Xác lập thuộc tính của máy in

Chọn menu File – Print

Chọn mục General

Click vào nút Properties

Lựa chọn các thuộc tính trong hộp thoại

In bảng vẽ

· Chọn menu File – Print

· Chọn General

· Chọn máy in trong danh sách Name

· Nhập vào sốbản in trong hộp Number of copies

· Bật một trong các tùy chọn sau:

Current Document – In toàn bộbản vẽhiện hành

Current Page – In trang hiện hành

Pages – In các trang do người dùng lựa chọn

Documents – In bản vẽdo người dùng lựa chọn

Selection – In các đối tượng đang được chọn

pdf4 trang | Chuyên mục: CorelDRAW | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 6830 | Lượt tải: 38download
Tóm tắt nội dung Giáo trình CorelDRAW - Chương 7: In ấn và kết xuất bản vẽ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương VII 
IN ẤN VÀ KẾT XUẤT BẢN VẼ 
I. IN BẢNG VẼ 
Trong CorelDRAW, bạn có thể in toàn bộ bản vẽ, hoặc in một phần bản vẽ (các đối 
tượng đạng chọn, văn bản, layer). 
Trước khi in, bạn phải xác lập các thuộc tính của máy in, gồm có kích thước giấy, 
các tùy chọn của thiết bị. 
Xác lập thuộc tính của máy in 
Chọn menu File – Print 
Chọn mục General 
Click vào nút Properties 
Lựa chọn các thuộc tính trong hộp thoại 
In bảng vẽ 
· Chọn menu File – Print 
· Chọn General 
· Chọn máy in trong danh sách Name 
· Nhập vào số bản in trong hộp Number of copies 
· Bật một trong các tùy chọn sau: 
Current Document – In toàn bộ bản vẽ hiện hành 
Current Page – In trang hiện hành 
Pages – In các trang do người dùng lựa chọn 
Documents – In bản vẽ do người dùng lựa chọn 
Selection – In các đối tượng đang được chọn 
In các layer cần thiết 
· Chọn menu Tools – Object manager 
· Trong cửa sổ docker Object manager, click vào biểu tượng máy in bên cạnh 
tên những layer mà bạn không muốn in. 
· Chọn menu File – Print. 
II. ĐỊNH DẠNG LAYOUT TRƯỚC KHI IN 
Xác lập kích thước và vị trí bản in 
· Chọn menu File – Print 
· Chọn mục Layout 
· Bật một trong các lựa chọn sau: 
As in document – Giữ nguyên kích thước của bản in (giống như đã thiết 
lập trong bản vẽ) 
Fit to page – thay đổi kích thước và vị trí của bản in để vừa khít với trang 
in 
Reposition images to – Cho phép bạn thay đổi vị trí của bản in bằng cách 
đưa ra các lựa chọn về vị trí tương đối của bản in so với trang in và kích 
thước của chúng. 
 Đặt tiêu đề cho một bản in 
· Chọn menu File – Print 
· Chọn mục Layout 
· Bật lựa chọn Print tiled pages 
· Nhập vào giá trị tại một trong các hộp sau: 
Tile overlap – Kích thước tuyệt đối của vùng tiêu đề (đơn vị là đơn vị độ 
dài đã được xác lập trong bản vẽ) 
% of page width – Kích thước tương đối của vùng tiêu đề so với chiều 
rộng của bản vẽ. 
III. XEM TRƯỚC KHI IN (PRINT PREVIEW) 
Để xem trước (Preview) một bản in 
· Chọn menu File – Print preview 
Để phóng lớn trang Preview 
· Chọn menu File – Print Preview 
· Chọn menu View – Zoom 
· Bật tùy chọn Percent, nhập vào giá trị tại ô nhập số 
Để xem tổng kết về bản in 
· Chọn menu File – Print 
· Chọn mục Issues 
IV. IN VỚI MÁY IN ẢO POST SCRIPT 
Máy in ảo PostScript là gì? 
Postscript là ngôn ngữ chuẩn được sử dụng để chỉ thị của các thiết bị in. Tất cả các 
đối tượng (đoạn thẳng, đường cong, văn bản …) đều được chuyển thành các chỉ thị 
PostScript trước khi in. 
PostScript tương thích với hầu hết các loại máy in hiện nay nên người thiết kế hay 
sử dụng các máy in ảo PostScript để tạo thành các bản in không phụ thuộc vào thiết 
bị in. 
Các máy in này được gọi là máy in ảo vì thực ra chúng không có thật mà chỉ là các 
chương trình trên máy tính cho phép người dùng sử dụng tương tự như máy in 
nhưng lại không tạo ra các bản in trên giấy mà tạo ra các File PostScript chứa các 
chỉ thị in để có in trên bất cứ máy in nào. 
Tuy nhiên, vấn đề tương thích giữa các máy in với PostScript không phải là 100%, 
do vậy người ta thường dùng các file PPD (PostScript Printer Description) để chỉ ra 
các khả năng được thiết bị in hỗ trợ. 
Chọn máy in ảo PostScript 
· Chọn menu File – Print 
· Chọn mục General 
· Chọn một máy in PostScript từ danh sách chọn Name 
· Bật lựa chọn Use PPD 
· Chọn vị trí để lưu file 
In bằng máy in ảo PostScript 
Chọn menu File – Print 
Chọn mục General 
Chọn một máy in PostScript từ danh sách Name 
Chọn mục PostScript 
Trong danh sách chọn Compatibility, chọn chuẩn PostScript (PostScript level – nên 
chọn PostScript level 1) tương ứng với máy in 
Nếu bạn muốn nén ảnh, hãy bật tùy chọn Use JPEG compression trong mục 
Bitmap, thay đổi Quality nếu cần. 
Kiểm tra một bản in phức tạp 
Chọn menu File – Print 
Chọn mục Issues 
Click vào nút Settings 
Nháy đúp vào nút Printing 
Bật những lựa chọn cần thiết trong các lựa chọn sau: 
 Text with texture fill (PS level 1) 
 Bitmaps in complex clipping path (PS level 1) 
 Texture fill in complex objects (PS level 1) 
 Complex clipping region (PS level 1) 
 Object with outline having many nodes (PS level 1) 
 Object with outline and fill having many nodes (PS level 1) 
V. KẾT XUẤT BẢN VẼ SANG CÁC ĐỊNH DẠNG KHÁC 
Tại sao phải kết xuất sang định dạng khác? 
Sự trao đổi các hình vẽ giữa các định dạng tạo hiệu quả mềm dẻo khi làm việc. Bạn 
có thể kết xuất kết quả của CorelDRAW để làm việc kết hợp trên các ứng dụng 
khác. Bạn có thể lấy kết quả của các ứng dụng khác để làm việc trên CorelDRAW. 
Ngoài ra, nếu bạn thiết kế các trang Web, không thể lưu các hình ảnh dưới định 
dạng của CorelDRAW, bạn phải biết chuyển bản vẽ của mình sang các định dạng 
được trình duyệt Web hỗ trợ (GIF, JPG). Hơn thế nữa, bạn phải nắm được phương 
pháp kết xuất các ảnh này sao cho kích thước của chúng là nhỏ nhất. 
CorelDRAW hỗ trợ rất nhiều định dạng: từ các định dạng chuẩn đến các định dạng 
trên Windows, các định dạng trên Macintosh … Trong khuôn khổ cuốn sách này, 
chúng tôi chỉ trình bày một số định dạng thông dụng mà trong quá trình làm việc bạn 
sẽ sử dụng nhiều. 
Các định dạng thông dụng 
CorelDRAW cho phép bạn làm việc với hầu hết các cấu trúc ảnh thông dụng (cả 
bitmap và vector), trong đó có một số dạng rất hay được sử dụng: 
· Định dạng JPEG 
· Định dạng GIF 
· Định dạng WMF và EMF 
Để kết xuất sang định dạng khác 
Chọn menu File – Export (Ctrl + E) 
Trong hộp thoại export, lựa chọn định dạng File cần kết xuất (JPG, GIF,…) 
Nhập vào tên File kết xuất, Click OK 
Trong hộp thoại Convert to Bitmap, xác định kích thước của ảnh, số màu…Click OK
Tùy theo dạng File mà bạn chọn ở bước trước, hộp thoại tiếp theo sẽ hiện ra cho 
phép bạn đưa ra những lựa chọn riêng cho từng loại File. 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình CorelDRAW - Chương 7 In ấn và kết xuất bản vẽ.pdf
Tài liệu liên quan