Giáo trình CorelDRAW - Chương 6: Xử lý ảnh Bitmap

Mặc dù thật sựkhông thểnào hiệu chỉnh từng pixel một của ảnh bitmap trong

CorelDraw, song bạn có một khảnăng khác. Bên cạnh khảnăng áp dụng nhiều hiệu

ứng cho ảnh bitmap, bạn còn thực hiện nhiều lệnh liên quan đến đối tượng như

tăng giảm kích thước, kéo lệch, và biến ảnh hay xửlý vẻngoài của bitmap nhờáp

dụng màu sắc, mặt nạvà lệnh xén. Nói một cách lý tưởng, bất kỳsửa đổi nào trên

điểm ảnh bitmap đến từnguồn bên ngoài nên thực hiện trước khi đưa vào trang tài

liệu CorelDraw. Đối với vấn đềnày, đã có Corel Photo-Paint 11 giải quyết.

Nhập bitmap vào tài liệu

CorelDraw 12 gồm với nhiều bộlọc bitmap có thểnhập được. Ngoài lệnh Import

đã đềcập ởChương 3, còn có nhiều tùy chọn nhập dành riêng cho bitmap sẽ được

thảo luận tại đây; bạn sẽthấy chúng rất hữu dụng nếu thường xuyên xửlý hình ảnh

bitmap. Bảng 23.1 đưa ra những dạng thức bitmap thông dụng nhất mà bạn có thể

nhập vào tài liệu CorelDraw 12.

pdf5 trang | Chuyên mục: CorelDRAW | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 10116 | Lượt tải: 38download
Tóm tắt nội dung Giáo trình CorelDRAW - Chương 6: Xử lý ảnh Bitmap, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương VI 
XỬ LÝ ẢNH BITMAP 
I. TÀI NGUYÊN BITMAP CỦA CORELDRAW 
Mặc dù thật sự không thể nào hiệu chỉnh từng pixel một của ảnh bitmap trong 
CorelDraw, song bạn có một khả năng khác. Bên cạnh khả năng áp dụng nhiều hiệu 
ứng cho ảnh bitmap, bạn còn thực hiện nhiều lệnh liên quan đến đối tượng như 
tăng giảm kích thước, kéo lệch, và biến ảnh hay xử lý vẻ ngoài của bitmap nhờ áp 
dụng màu sắc, mặt nạ và lệnh xén. Nói một cách lý tưởng, bất kỳ sửa đổi nào trên 
điểm ảnh bitmap đến từ nguồn bên ngoài nên thực hiện trước khi đưa vào trang tài 
liệu CorelDraw. Đối với vấn đề này, đã có Corel Photo-Paint 11 giải quyết. 
Nhập bitmap vào tài liệu 
CorelDraw 12 gồm với nhiều bộ lọc bitmap có thể nhập được. Ngoài lệnh Import 
đã đề cập ở Chương 3, còn có nhiều tùy chọn nhập dành riêng cho bitmap sẽ được 
thảo luận tại đây; bạn sẽ thấy chúng rất hữu dụng nếu thường xuyên xử lý hình ảnh 
bitmap. Bảng 23.1 đưa ra những dạng thức bitmap thông dụng nhất mà bạn có thể 
nhập vào tài liệu CorelDraw 12. 
Các dạng bitmap có thể nhập vào CorelDraw 
Dạng thức Bitmap Phần mở rộng tập tin 
WordPerfect graphic bitmap WPG 
Windows bitmap DIB/RLE 
Windows bitmap BMP 
Wavelet Compressed bitmap WI, WVL 
TIFF bitmap TIP 
Targa bitmap TGA 
Scitex CT bitmap SCT, CT 
Portable Network Graphic PNG 
PC Paintbrush bitmap PCX 
OS/2 bitmap BMP 
MacPaint bitmap MAC 
Macintosh PICT PCT 
Lotus PIC PIC 
Kodak PhotoCD bitmap PCD 
Kodak FlashPix Image FPX 
JPEG bitmap JPG(plus JFF and JFT) 
GEM paint file IMG 
Corel PHOTO – PAINT CPT 
Computer graphics metafile CGM 
 Nhập bitmap từ nguồn bên ngoài vào trang tài liệu là tiến trình tương đối 
đơn giản. Hãy thực hiện các bước sau: 
1. Chọn File – Import (Ctrl + I) hoặc nhấp nút Import trên thanh thuộc tính hầu mở 
hộp thoại cùng tên. 
2. Chọn dạng thức bitmap của hình ảnh từ danh sách Files of Type. Theo mặc định, 
hộp thoại Import nhập hình ảnh đầy đủ Full Image. Nếu xác lập nén và độ phân giải 
của hình ảnh bạn đang nhập đã thỏa đáng, nhấp nút Import để tiếp tục tiến trình. 
Nếu không, chuyển sang bước kế tiếp. 
3. Để thay đổi hình ảnh trước khi đặt nó vào tài liệu, chọn Crop hoặc Resample từ 
menu xổ xuống. Một hộp thoại phụ mở ra. Hãy chọn tùy chọn thích hợp, rồi nhấp 
nút Import để hộp thoại lại và trở về tài liệu CorelDraw 12. 
Ngay khi hộp thoại Import đóng lại, con trỏ tự động biến đổi thành con trỏ chuyên 
dùng để xác định vị trí và kích thước. Con trỏ này có hai chức năng: Cho phép 
người dùng xác định góc trái trên của ảnh bitmap mới bằng cách nhấp mouse, để 
nhập hình ảnh vào tài liệu như đã chuẩn bị lúc đầu. Chức năng thứ hai là xác định 
chiều rộng và chiều sâu cho hình ảnh được nhập thông qua hành động nhấp kéo 
mouse như thể bạn đang vẽ hình chữ nhật thông thường vậy. Sau khi hoàn tất việc 
ấn định chiều rộng và chiều sâu, bitmap nhập vào vừa khít bên trong vùng đã xác 
định, hầu như bảo toàn tỷ lệ kích thước hình ảnh ban đầu. Lúc người dùng kéo 
mouse , con trỏ quay ngược và khung biên của hình dạng xem trước xuất hiện, chỉ 
rõ kích thước và vị trí hình ảnh. Trong suốt tiến trình nhập, tên tập tin gốc hiển thị 
bên cạnh con trỏ ngay trước khi vị trí được xác định. 
Có thể chọn tùy chọn Crop hoặc Resample hầu truy cập thêm xác lập chi phối tập 
tin nhập. Tùy chọn Crop định rõ phần hình ảnh sẽ nhập dựa trên handle xén. Hành 
động chọn Resample giúp bạn thay đổi kích cỡ hay độ phân giải của bitmap được 
nhập. Cả hai tùy chọn đều không ảnh hưởng đến ảnh bitmap gốc, nghĩa là hình ảnh 
bạn đang nhập chỉ là bản sao. 
Chuyển đổi ảnh vector thành ảnh bitmap 
Bên cạnh khả năng nhập hình ảnh vào tài liệu từ các nguồn bên ngoài, bạn còn 
cơ hội chuyển ảnh vector hiện có thành ảnh bitmap thông qua lệnh Convert to 
Bitmap. Lệnh này loại bỏ tất cả các thuộc tính vector ra khỏi đối tượng đồng thời 
chuyển chúng thành đối tượng điểm ảnh, để từ đó đối tượng mới được thao tác 
dưới dạng bitmap. Muốn áp dụng lệnh này trên một hoặc nhiều đối tượng được 
chọn, chọn Bitmaps rồi nhấp Convert to bitmaps để mở hộp thoại. 
Tại hộp thoại này, bạn sẽ thực hiện nhiều chọn lựa tùy thuộc vào cách thức bạn 
muốn ảnh bitmap mới xuất hiện. Hộp thoại Convert to Bitmap là nơi chúng ta xác 
CompuServe bitmap GIF 
CALS compressed bitmap CAL 
Adobe Portable Document File PDF 
Adobe Photoshop PSD 
định chiều sâu màu, độ phân giải, thuộc tính khử răng cưa, và tạo mặt nạ màu 
trong lúc chuyển đổi. Kết quả của mỗi xác lập hay tùy chọn này được mô tả dưới 
đây. 
Color: Trong phiên chuyển đổi dạng vector sang bitmap, bạn chọn tùy ý mô hình 
màu cơ sở. Chọn ra một mô hình trong số các mô hình màu do CorelDraw hỗ trợ. 
Dithered: Tùy chọn này trở nên khả dụng chỉ khi mô hình màu được chọn là Black 
and White (1 bit) 
II. BIẾN ẢNH BITMAP 
Tăng giảm kích thước và kéo lệch đối tượng bitmap 
Sử dụng các nút Handle thay đổi kích thước, xoay, kéo lệch như các đối tượng 
khác hoặc có thể nhập số đo cụ thể trên thanh thuộc tính. 
Xén ảnh bitmap 
Muốn xén ảnh ta sử dụng công cụ Shape của Corel (F10) 
Thực hiện: 
- Tạo một bitmap trên trang tài liệu nhờ phương pháp chuyển đổi hoặc 
nhập hình ảnh. 
- Chọn công cụ Shape (F10) từ hộp công cụ rồi nhấp chọn Bitmap. Bốn 
Node góc xuất hiện quanh đường viền hình ảnh. 
- Dùng con trỏ công cụ Shape nhấp kéo một trong những node góc 
hướng đến tâm xoay của hình ảnh. Thả nút mouse ra và một phần hình 
ảnh bị che giấu. 
- Kéo node góc đó về lại vị trí ban đầu của nó, và phần hình ảnh bị che 
khuất lại hiện ra 
Thông thường, bitmap bị xén dọc hoặc ngang sao cho vừa bên trong vùng không 
gian vuông hoặc chữ nhật. Điều này đòi hỏi di chuyển và khống chế node góc thẳng 
hàng với nhau. Muốn xén hai bên, bên trên hay bên dưới bitmap, cần chọn ít nhất 
hai node góc cùng lúc, và phải dịch chuyển chúng trong lúc đang khống chế. Muốn 
chọn hai nút góc cùng lúc ta làm như sau: Với công cụ Shape, nhấp chọn bitmap, 
xác định cạnh cần xén, rồi chọn cả hai node góc trên cạnh đó nhờ giữ phím Shift 
phối hợp, hoặc khoanh vùng hai node. 
Khi đã chọn node xong, giữ phím Ctrl cùng lúc kéo cả hai node về tâm xoay của 
bitmap. Hành động giữ phím CTRL giúp khống chế chuyển động kéo, giữ các cạnh 
đúng tư thế ngang và dọc của chúng. 
Lặp lại cách làm này cho mỗi cạnh cho đến khi hoàn thành việc xén ảnh. 
III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BITMAP 
Hiệu chỉnh Bitmap 
Nhấp chọn công cụ Edit Bitmap trên thanh thuộc tính, Corel PhotoPaint sẽ mở ra để 
hiệu chỉnh Bitmap. 
Xén mất hẳn Bitmap 
Bằng cách sử dụng nút Crop Bitmap trên thanh thuộc tính và nút này chỉ sử dụng 
được khi xén bitmap khác với lần đầu hình ảnh được tạo hoặc nhập. Giả như bạn 
vừa chuyển đổi một hay nhiều đối tượng vector thành bitmap và chưa làm gì khác, 
lệnh Crop Bitmap không khả dụng. 
Lệnh Crop Bitmap có công dụng loại bỏ vĩnh viễn phần ảnh xén bị che khuất 
nhằm giảm kích thước tập tin tài liệu. 
Có thể chọn lệnh Bitmaps – Crop Bitmap trên menu hoặc kích phải chuột chọn 
lệnh này từ menu tắt. 
Lệnh Resample 
Chọn lệnh Bitmaps – Resample 
Lệnh này cho phép bạn tăng/giảm kích thước và độ phân giải của ảnh bitmap. 
Độ chói sáng, độ tương phản và mật độ bitmap 
Sử dụng lệnh Effects – Adjust – Brightness/Contrast/Intensity. 
Cân bằng màu Bitmap 
Chọn lệnh Effects – Adjust – Color Balance (Ctrl + Shift + B) 
Chỉnh Gamma bitmap 
Chọn lệnh Effects – Adjust – Gamma cho phép chỉnh độ tương phản. 
Sắc độ, độ bão hòa, và độ chiếu sáng 
Chọn lệnh Effects – Adjust – Hue/Sturation/Lightness 
Sắc độ (Hue) thể hiện màu chủ đạo của Bitmap là màu gì (ví dụ màu đỏ cờ, xanh 
lục, xanh dương, vàng…) 
Độ bão hòa là định lượng của màu này. Ví dụ cỏ xanh hoặc lá xanh thì được tô 
bằng sắc xanh. 
Độ chiếu sáng là lượng màu đen trong màu tô. Sắc đen ít, bitmap sáng hơn, ví dụ 
cũng là xanh màu lá nhưng lá non hay lá già để định lượng đậm hơn hay nhạt 
hơn… 
IV. SỬ DỤNG DOCKER BITMAP COLOR MASK 
Mặt nạ màu có công dụng làm cho màu được chọn trở nên trong suốt, nghĩa là toàn 
bộ đối tượng thay đổi mức độ lộ diện, dựa trên giá trị và xác lập trong docker Color 
Mask. 
Để mở docker này chọn lệnh Bitmaps – Bitmaps Color Mask. 
V. LINK MANAGER 
Nếu hình ảnh bạn muốn xuất hiện trên tài liệu xuất xứ từ nguồn bên ngoài, cần vận 
dụng lệnh Import (Ctrl + I) để nhập hình ảnh vào tài liệu mở. Muốn vậy, nhấp nút 
Import trên thanh thuộc tính, hoặc chọn lệnh File – Import. 
Trên hộp thoại Import, nếu đánh dấu chọn mục Link bitmap externally nghĩa là thiết 
lập liên kết ngoài cho bitmap. 
Một số lệnh không thể áp dụng cho bitmap liên kết ngoài như: Color Balance, 
Brightness, Contrast, IntensiyGamma, Hue, Saturation, Lightness. Những lệnh này 
chỉ khả dụng đối với bitmap nhúng. 
VI. ÉP PHẲNG BITMAP 
Dùng lệnh Bitmaps – Inflate bitmap – Auto Inflate bitmap /Manually Inflate bitmap 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình CorelDRAW - Chương 6 Xử lý ảnh Bitmap.pdf
Tài liệu liên quan