Giáo trình CorelDRAW - Chương 4: Công cụ xử lý chữ

CorelDRAW có 2 loại đối tượng chữArtistic và Paragraph Text.

Artistic Text dễthao tác, chỉnh hình dạng, gán hiệu ứng và làm méo hơn, thường

được dùng cho đơn từhoặc dòng chữngắn gọn, nhưdòng tiêu đề, logo, callout

(khung thoại tròn).

Paragraph Text dùng cho văn bản dạng đoạn, đoạn có chứa Tab và văn bản có

chia cột.

Sau đây là một sốnguyên tắc sửdụng Artistic Text và Paragraph Text:

Artistic Text: Dùng tạo mẫu văn bản ngắn trên trang rồi áp dụng các hiệu ứng và

biến ảnh đặc biệt cho nó. Đối tượng Artistic Text hiển thịmỗi đoạn thành một dòng

đơn, bất luận chiều dài dòng đó. Mỗi đoạn văn bản Artistic Text tách biệt nhau và

chữkhông thểtự động thổi vào giữa các khối. Muốn thay đổi kích thước văn bản

trong khối, dùng công cụPick. Artistic Text có khảnăng chạy dọc theo hình ảnh.

pdf4 trang | Chuyên mục: CorelDRAW | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 26158 | Lượt tải: 55download
Tóm tắt nội dung Giáo trình CorelDRAW - Chương 4: Công cụ xử lý chữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương IV 
CÔNG CỤ XỬ LÝ CHỮ 
I.TÌM HIỂU THUỘC TÍNH CỦA CHỮ 
I.1. Artistic và Paragraph Text 
CorelDRAW có 2 loại đối tượng chữ Artistic và Paragraph Text. 
Artistic Text dễ thao tác, chỉnh hình dạng, gán hiệu ứng và làm méo hơn, thường 
được dùng cho đơn từ hoặc dòng chữ ngắn gọn, như dòng tiêu đề, logo, callout 
(khung thoại tròn). 
Paragraph Text dùng cho văn bản dạng đoạn, đoạn có chứa Tab và văn bản có 
chia cột. 
Sau đây là một số nguyên tắc sử dụng Artistic Text và Paragraph Text: 
Artistic Text: Dùng tạo mẫu văn bản ngắn trên trang rồi áp dụng các hiệu ứng và 
biến ảnh đặc biệt cho nó. Đối tượng Artistic Text hiển thị mỗi đoạn thành một dòng 
đơn, bất luận chiều dài dòng đó. Mỗi đoạn văn bản Artistic Text tách biệt nhau và 
chữ không thể tự động thổi vào giữa các khối. Muốn thay đổi kích thước văn bản 
trong khối, dùng công cụ Pick. Artistic Text có khả năng chạy dọc theo hình ảnh. 
Paragraph Text tương tự những đối tượng chữ dùng trong chương trình chế bản 
điện tử. Chữ được nhập vào đối tượng chứa hay khung, và nếu chữ nhiều quá khổ 
khung, nó sẽ tự ngắt dòng. Việc chỉnh kích thước hoặc kéo lệch khung chỉ ảnh 
hưởng đến khung, không đả động gì đến văn bản bên trong, mặc dù nó được sắp 
xếp lại để lấp đầy khung mang hình dạng mới. Trường hợp văn bản quá dài không 
vừa bên trong khung, văn bản sẽ liên kết với khung khác. Paragraph Text còn sắp 
xếp bên trong hình dạng khép kín, kể cả hình vẽ tự do, cũng như trong các cột như 
kiểu bố trí cục tờ báo. 
I.2. Giới thiệu công cụ Text 
 Hiệu chỉnh văn bản 
Có thể dùng con trỏ văn bản chọn từng ký tự một, nguyên cả chữ, hay thậm chí 
toàn đoạn 
 Chọn bằng con trỏ công cụ Text 
Kết hợp phím Shift 
Chọn bằng phím mũi tên 
 Hiệu chỉnh văn bản 
Nên sử dụng hộp thoại Edit Text: Chọn đối tượng văn bản và nhấn tổ hợp phím 
Ctrl + Shift + T 
Chuyển đổi Artistic Text thành Paragraph Text 
Để biến đổi khối Artistic Text thành Paragraph Text, kích phải chọn lệnh Convert to 
Paragraph Text hay nhấn phím Ctrl + F8 
I.3. Tạo Artistic Text 
Vào hộp công cụ nhấn chọn Text hoặc nhấn phím F8 rồi nhấp chuột lên bản vẽ 
để nhập văn bản. 
I.4. Tạo Paragraph Text 
Để tạo đối tượng Paragraph Text, trước tiên chọn công cụ Text từ hộp công cụ 
hoặc nhấn phím F8, sau đó kéo vẽ khung chữ nhật để nhập vào. 
I.5. Định dạng chữ thông qua thanh thuộc tính 
Sử dụng thanh thuộc tính Text để định dạng Text. Lấy thanh thuộc tính bằng cách 
dùng lệnh Windows – Toolbar – Text 
I.6. Hộp thoại Format Text 
Hộp thoại Format Text chứa gần như tất cả thuộc tính định dạng văn bản. 
Nhấn Ctrl + T hoặc chọn lệnh Text – Format Text hoặc kích phải chọn Format 
Text, xuất hiện hộp thoại: 
Ngăn Character: Cung cấp mọi tùy chọn định dạng ký tự, bao gồm phông chữ, cỡ 
chữ, style, kiểu trang trí, xác lập định vị trí, góc quay và khoảng cách giữa các ký tự.
Ngăn Paragraph: Chứa các định dạng đoạn gồm canh chỉnh văn bản, giãn cách 
ký tự, từ và dòng, khoảng thụt đầu dòng và hướng chữ 
Ngăn Tab: Chứa các điều khiển bước Tab trong đoạn 
Ngăn Columns: Chứa đầy đủ điều khiển 
Ngăn Effects: Chứa các điều khiển áp dụng chữ hoa đầu đoạn hay ký hiệu chấm 
đầu dòng cho đoạn 
I.7. Đổi kiểu chữ 
Chọn lệnh Text – Change Case hoặc nhấn tổ hợp phím Shift + F3 
I.8. Làm việc với Artistic Text 
Định kích thước và di chuyển: cũng giống như những đối tượng khác trong 
CorelDRAW. 
Kết nối và tách rời đối tượng Artistic Text 
Kết nối Text với các đối tượng khác: Dùng lệnh Arrange – Combine (Ctrl + L) 
Tách rời Artistic Text: Arrange – Break Artistic Text (Ctrl + K) 
Chuyển Artistic Text thành đường cong 
Dùng lệnh Arrange – Convert to Curves (Ctrl + Q), lúc này có thể dùng công cụ 
Shape để hiệu chỉnh từng ký tự bên trong Artistic Text như là một đối tượng riêng. 
I.9. Làm việc với Paragraph Text 
Paragraph Text khó sử dụng hơn Artistic Text, nhưng nó cho phép chi phối nhiều 
hơn khi bạn xử lý đoạn văn bản dài không thích hợp với Artistic Text. Mặc dù không 
đủ mạnh để xử lý một văn bản dài như Word chẳng hạn, song CorelDRAW vẫn đủ 
khả năng cho những tài liệu và bản tin ngắn. 
Khung văn bản 
Paragraph Text được đặt trong khung (Frame), thường là khung chữ nhật. Mỗi 
đoạn điền đầy hết dòng này đến dòng khác trong phạm vi chiều rộng của khung. 
Đây là điểm khác biệt giữa Paragraph Text và Artistic Text. Các khung có thể liên 
kết với nhau sao cho văn bản dàn trải từ khung thứ nhất sang khung kế tiếp.… 
Chú ý: Có thể dùng Tab (bước nhảy) đối với Paragraph Text, không dùng Tab 
cho Artistic Text 
Sắp xếp văn bản quanh hình ảnh 
CorelDRAW cho phép người dùng bố trí chữ quanh hình ảnh sao cho bất kỳ 
Paragraph Text nào đặt gần hình ảnh đều nằm xung quanh hình ảnh thay vì bên 
trên hay bên dưới nó. 
Thao tác: Kích phải chuột vào hình ảnh, chọn Wrap Paragraph Text 
Hoặc mở Docker Object Properties (Alt+Enter), chọn ngăn General – Wrap 
Paragraph Text – chọn kiểu theo ý muốn. 
II. LIÊN KẾT VĂN BẢ N VỚI ĐỐI TƯỢNG 
 II.1. Liên kết khung Paragraph 
Liên kết khung Paragraph Text 
Để liên kết các khung Paragraph Text thành chuỗi, ta chọn khung rồi chọn lệnh 
Text – Link. Khung liên kết với nhau theo thứ tự trái với lúc chọn chúng, vì vậy 
khung cuối cùng được chọn là khung đầu tiên của chuỗi liên kết. Khi khung được 
chọn, CorelDRAW vẽ mũi tên xanh giữa mỗi khung nhằm chỉ ra trật tự của dòng lưu 
chuyển văn bản. Có thể liên kết bao nhiêu khung tùy ý. 
Liên kết khung trên trang khác 
Muốn liên kết khung trên trang khác, nhấp Handle lưu chuyển bên dưới của 
khung cuối trong chuỗi của trang thứ nhất, sau đó chuyển sang trang còn lại chứa 
khung kế tiếp và nhấp để liên kết khung đó. 
Xóa khung có liên kết 
Nếu xóa một khung không liên kết thì sẽ loại bỏ cả khung và dữ liệu bên trong nó.
Nếu xóa một khung có liên kết thì chỉ mất khung, còn dữ liệu sẽ được ép vào các 
khung khác. 
 II.2. Ghép chữ theo đường dẫn 
Những dạng chữ thông thường có thể được ghép theo đường dẫn chỉ bằng lệnh
Text – Fit Text to Path 
Ghép chữ theo đường dẫn hở 
Nếu chúng ta ghép chữ Artistic Text, đường cong phải đủ dài để chứa hết đoạn 
chữ, ngược lại ký tự bị thổi tràn nằm chồng lên nhau ở đầu cuối đoạn dẫn 
Trường hợp ghép Paragraph Text, chữ sẽ bố trí đế cuối đường cong. Giả như 
đoạn ký tự dài hơn đường cong, nút chỉnh kích thước ở phía dưới xuất hiện kèm 
theo tam giác nhỏ cho biết vẫn còn chữ bị che khuất. Nhấp nút này rồi nhấp lên 
khung văn bản, đường dẫn hở, hoặc đường dẫn đóng khác, hay tạo khung văn bản 
kế tiếp, đoạn chữ bị tràn sẽ chuyển xuống. 
Nếu đường cong bao gồm nhiều đường dẫn hở hoặc đóng, chữ lấp đầy từng 
đường dẫn một. 
Ghép chữ theo đường dẫn khép kín 
Trước tiên tạo hình dạng khép kín làm đối tượng chứa. Kế đến, chọn công cụ 
Text, rê con trỏ trên đường viền hình ảnh và di chuyển nó hướng về phía giữa 
khung. Con trỏ biến thành A rồi I, con trỏ I cho phép bắt đầu nhập văn bản vào đối 
tượng. 
Sử dụng thanh thuộc tính Text on Curve/Object 
Công cụ Pick và Shape đối với chữ ghép theo đường dẫn 
Công cụ Pick giúp thay đổi vị trí dịch lệch của chuỗi ký tự trên đường dẫn. 
Công cụ Shape ấn định từng vị trí mỗi ký tự và hiệu chỉnh khoảng cách ký tự. 
Muốn chọn đối tượng Text trên Path-Text: nhấn phím Ctrl và nhấp chọn Text. 
Tách chữ khỏi đường dẫn 
Kích chuột vào đối tượng Text để chọn cả Path – Text rồi chọn lệnh Text – Break 
Text Path. 
Trả Text lại hình dáng ban đầu: Chọn Text rồi chọn lệnh gióng hàng ký tự với 
đường gốc: Text – Align to Baseline, sau đó chọn lệnh kéo thẳng chuỗi ký tự: Text 
– Straighten Text. 

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình CorelDRAW - Chương 4 Công cụ xử lý chữ.pdf
Tài liệu liên quan