Giáo trình 3DMax

MỤC LỤC

1. Lý thuyết: . . . . 4

1.1. Cơ bản: . . . . 4

1.1.1. Giao diện chương trình . . . 4

1.1.2. Một số phím tắt c ơ bản. . . 8

1.1.3. Chọn đối tượng. . . 9

1.1.4. Các thao tác trên c ửa sổ . . . 11

1.1.5. Tạo nhóm đối tượng, canh chỉnh đối t ượng . . 12

1.1.6. Modify. . . . 13

1.1.7. Phép hiệu chỉnh Bevel . . . 14

1.1.8. Extrude . . . 16

1.1.9. Editable Poly . . . 18

2. Geometry: . . . . 30

2.1. Standard Primitives . . . 30

2.1.1. Mặt phẳng . . . 30

2.1.2. Khối hộp . . . 30

2.1.3. Khối nón . . . 31

2.1.4. Hình cầu . . . 32

2.1.5. Khối cầu . . . 33

2.1.6. Khối trụ . . . 33

2.1.7. Khối ống . . . 33

2.1.8. Vòng xuyến . . . 34

2.1.9. Khối tháp . . . 34

2.1.10. Ấm trà . . . 35

2.2. Extend Primitives . . . 36

2.2.1. Chamfer Box . . . 36

2.2.2. Chamfer Cylinder . . . 36

2.2.3. Torus Knot . . . 37

2.2.4. Hedra . . . . 37

2.3. Compound Object . . . 38

2.3.1. Scatter. . . . 38

2.3.2. Phép giao, cộng, trừ. các khối . . 41

2.3.3. Phép tạo khối Loft . . . 42

3. Shapes: . . . . 43

3.1. Spline . . . . 43

2

3.1.1. Đường đa tuyến . . . 43

3.1.2. Vẽ hình chữ nhật . . . 44

3.1.3. Vẽ hình tròn . . . 44

3.1.4. Vẽ hình ê-líp . . . 45

3.1.5. Vẽ cung tròn . . . 45

3.1.6. Hình vành khăn, hình bánh . . . 46

3.1.7. Tạo đa giác . . . 46

3.1.8. Hình sao . . . 47

3.1.9. Tạo chữ . . . 47

3.1.10. Đường xoắn ốc . . . 47

4. Lights: . . . . 49

4.1. Standard . . . . 49

4.1.1. Ánh sáng . . . 49

4.1.2. Tạo một dãy các nguồn sáng . . 51

4.2. Photometric . . . . 53

4.2.1. Nguồn sáng trắc quang (photometric Light) . . 53

5. Camera: . . . . 55

5.1. Camera . . . . 55

5.2. Camera chuy ển động xung quanh vật thể . . 56

6. Helpers: . . . . 58

6.1. Standard . . . . 58

6.1.1. Dummy . . . 58

6.2. Atmospheric Apparatus. . . 59

6.2.1. Atmospheric Apparatus . . . 59

7. Space Warps: . . . . 61

7.1. Geometric/Deformable . . . 61

7.1.1. Bomb . . . . 61

7.1.2. Ripple . . . . 62

7.1.3. Wave . . . . 64

7.2. Modifier-Based . . . . 66

7.2.1. Hiệu chỉnh nghi êng . . . 66

7.2.2. Phép uốn cong (Bend) . . . 66

8. Material: . . . . 68

8.1. Tạo vật liệu phản chiếu c ơ bản. . . 68

8.2. Vật liệu Material . . . 69

3

8.3. Vật liệu X-ray. . . . 71

8.4. Tạo vật liệu chiếc lá . . . 73

8.5. Vật liệu Glass c ơ bản . . . 75

8.6. Vật liệu dạng Multi/Sub -Object . . . 77

8.7. Vật liệu hoạt cảnh . . . 78

9. Thực hành:. . . . 80

9.1. Tạo chiếc Ly . . . . 80

9.2. Tạo Logo 3D . . . . 82

9.3. Tạo hình đầu con mã . . . 84

9.4. Tạo khối Rubic . . . . 87

9.5. Tạo hình chiếc bát tô . . . 88

9.6. Tạo logo XP . . . . 92

9.7. Làm quen với Rigid Body . . . 94

9.8 Chữ chuyển động quanh khối cầu . . . 99

pdf105 trang | Chuyên mục: 3ds Max | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 9download
Tóm tắt nội dung Giáo trình 3DMax, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ption hiện ra:
Click chọn Copy /OK
Bạn được hình bên
8. Kích hoạt khung nhìn Perspective được hình bên.
9. Bây giờ đến công đoạn làm đẹp
- Bạn hãy lần lượt chọn từng phần của logo rổi chọn m àu cho
nó (nếu bạn dùng XP thì hãy liếc mắt xuống nút Start mà xem)
- Khi đã chọn được màu rồi, cần phải có vài ngọn đèn để chiếu
sáng nó:
Hãy vào menu Create/Lights/Standard light/Omni
- Tạo ra 3 cái theo vị trí như hình
94
10. Cuối cùng, đừng quên ấn F9 để thưởng thức thành quả của
mình.
9.7. Làm quen với Rigid Body:
1. Vào menu Fiel/Reset để khởi tạo lại Max
2. Tại khung nhìn Top hãy tạo ra một Box (vào menu
Create/Standard Primitive/Box) với kích thước
Length: 200; Width: 200; Height: 5 (ho ặc tùy ý)
3. Tại khung nhìn Left tạo ra một Box thứ hai với kích th ước:
Length: 15; Width: 50; Height: 20 (hoặc tùy ý)
Sau đó di chuyển box02 lên trên box01 như hình bên
4. Vẫn tại khung nhìn Left nhấn tổ hợp phím Ctrl + A sau đó
vào menu reactor/Create Object/Rigid Body Collection (ho ặc
giữ phím Shift + Alt + Phải chuột rồi chọn Rigid Body
Collection)
Lúc này Box01 và Box02 sẽ được gán tính chất là vật thể rắn.
95
5. Click chuột chọn Box02 sau đó vào menu reactor/Open
Property Editor -> hiện cửa sổ Rigid Body Property...
+ Nhập mass = 10
+ Click chọn Bounding Box
Các thông số khác giữ nguyên
* Click chuột chọn Box01 sau đó vào menu reactor/Open
Property Editor
+ Nhập mass = 0
+ Click chọn Bounding Box
Các thông số khác giữ nguyên
Đóng cửa sổ Rigid Body Property... lại
6. Vào menu reactor/Preview Animation
- Ấn phím P để xem thử.
Bạn hãy di chuyển Box02 lên cao hơn rồi Preview Animation
lại xem kết quả ra sao
(Bạn sẽ thấy nó rơi mạnh hơn, bạn có thể thay đổi
7. Bạn thử xoay Box01 như hình bên. Hoặc thay đổi mass của
Box01 hoặc Box02 rồi Preview Animation lại (nh ư bước 6)
xem sự khác biệt ra sao.
96
Tạo một đoạn Video mô phỏng chiếc ô tô đâm v ào bức tường.
1. Vào menu File/Reset
2. Tại khung nhìn Top tạo ra một box (ấn tổ hợp phím Alt + C
+ S + B) với thông số:
+ Length: 100
+ Width: 200
+ Height: 3
* Tip: tạo 1 box với thông số bất kỳ, sau đó v ào thẻ Modify để
sửa lại cho phù hợp
3. Tại khung nhìn Left tạo ra box02 với kích thước
+ Length: 5
+ Width: 20
+ Height: 10
di chuyển vị trí của nó như hình bên. (khoảng cách của box02
phải sát với box01)
4. Click vào box02 sau đó rê chu ột sang bên phải rồi nhả chuột
click [OK] khi được hỏi
5. Tiếp tục làm như bước 4, hãy tạo ra nhiều box mới nữa.
Xem hình bên.
Nếu khi copy ra các box mà có các phần giao nhau thì sẽ xuất
hiện bảng thông báo
97
Lúc đó bạn phải di chuyển lại vị trí của nó.
6.Tại khung nhìn Top, tạo ra box với thông số
+ Length: 15
+ Width: 30
+ Height: 10
(Box này, dùng để mô phỏng một chiếc ô tô)
7. Tại khung nhìn Top, ấn tổ hợp phím Ctrl + A để chọn tất cả
các đối tượng.
Vào menu reactor/Create Object/Rigid Body Collection (hoặc
giữ phím Shift + Alt + Phải chuột rồi chọn Rigid Body
Collection)
- Kéo rê chuột, chọn tất cả các viên gạch, cùng với Box mô
phỏng chiếc ô tô.
Sau đó vào menu reactor/Open property Editor, nh ập các giá
trị:
+ Nhập giá trị Mass=5
+ Click chọn Bounding Box
Đóng bảng Rigid Body.. lại
- Click chuột chọn box01 (box dùng làm nền) sau đó vào menu
reactor/Open Property Editor
+ Nhập giá trị Mass=0
+ Click chọn Bounding Box
Đóng bảng Rigid Body.. lại
8. Click vào nút [Auto Key]
- Click chuột chọn Box (dùng để mô phỏng chiếc ô tô), di
chuyển thanh trượt đến vị trí 7/100
- Tại khung nhìn Top, di chuyển "chiếc ô tô" sang bên phải
theo trục x.
Xem hình bên
- Click chuột vào nút lần nữa [Auto Key] để tắt chế độ n ày.
98
9. Click chuột vào hình cái búa, để sử dụng tiện ích.
- Click vào Reactor, tìm đến bản cuộn World
Thay giá trị Col. Tolerance=0.3
10. Vào menu reactor/Preview Animation
Cửa sổ Reactor real time... hiện ra
Ấn phím P để xem hoặc dừng
11. Để kết xuất ra thành Movie thì bạn làm như sau:
- Vào menu reactor/Create Animation
- Vào menu Animation/Make Preview...
Thế là xong, bạn đã có một đoạn Video rồi!
99
9.8 Chữ chuyển động quanh khối cầu :
1. Vào menu File/Reset
2. Tại khung nhìn Top, tạo ra một khối cầu (Alt + C + S +
S) với bán kính = 30 (di chuyển khối cầu n ày vào tâm của
khung nhìn)
- Ấn phím M, để mở bảng biên tập vật liệu
Click vào ô vuông của dòng Diffuse, click đúp chuột vào
Bitmap, tìm đến nơi chứa hình ảnh/ click chọn ảnh nào
đó/click vào Open.
+ Vào menu Material/ click Show map In viewport
+ Vào menu Material/click vào Assign to Selection.
Đóng bảng Biên tập vật liệu lại
3. Click chuột vào thẻ Motion/ click vào Rotation sau đó
click vào biểu tượng [?]
- Bảng Assign Rotation Controller hiện ra, click chọn TCB
rotation click [OK]
4. Đẩy bảng cuộn lên phía trên, click chọn Rotation
Windup.
5. Click vào nút [Auto key]
- Kéo thanh trượt thời gian đến vị trí 100/100
- Ấn phím A, để bật Angle Snap Toggle
- Ấn phím E, để chọn Rotation (hoặc click phải chuột chọn
Rotation)
100
6. Kích hoạt khung nhìn Top rồi quay trục Z +306 độ
(click vào vòng tròn màu vàng sau đó kéo rê chuột xuống
đến khi màu xanh kín hết thì nhả chuột)
Chú ý: trong khi quay, nhìn xuống dưới thanh thời gian ở
đó có biểu thị tọa độ của 3 trục x, y, z
- Xem hướng mũi tên tiếp tuyến màu vàng để biết chiều
dương hay âm.
7. Click vào nút [Auto key] đ ể tắt chế độ auto key
- Gõ -15 vào ô tọa độ Y ở phía dưới.
Ấn phím ? để xem thử.
8. Bây giờ chúng ta sẽ cho một dòng chữ quay quanh khối
cầu.
- Kích hoạt khung nhìn Front (ấn Alt + W để phóng to
khung nhìn)
- Ấn tổ hợp phím (Alt + C + H + T) để tạo Text (nếu ch ưa
rõ cách tạo text trong max bạn có thể tham khảo b ài các
lệnh vẽ 2D)
- Tìm đến thẻ Parameter: sau đó gõ đoạn chữ mà bạn thích
vào ô text
Thay đổi giá trị Size=11
Sau đó click chuột ra khung nhìn Front để tạo chữ.
9. Ấn Alt + W để thu nhỏ khung nh ìn Front
- Click phải chuột chọn Move rồi di chuyển Text vừa tạo
về vị trí phù hợp (Ở các khung nhìn)
10. Vào menu Modifiers/Mesh Editing/Extrude
Đặt giá trị Amount = 1.5
+ Text vẫn đang được chọn, vào menu
Modifiers/Parametric Deformers/Bend
-> Click chọn X trong nhóm Bend Axis:
101
11. Kích hoạt khung nhìn Top -> di chuyển Text như hình
bên.
12. Click vào thẻ Hierarchy/click vào Affect Pivot Only
13. Tại khung nhìn Top Vào menu Tools/Align... sau đó
click vào khối cầu
-> xuất hiện bảng Align Selection
Lựa chọn các thông số như hình bên ->click [OK] để chấp
nhận các thông số
14. Click vào thẻ Hierarchy/click vào Affect Pivot Only để
tắt chế độ Affect Pivot Only.
15. Tại khung nhìn Top, Ấn phím H, chọn Text01 click nút
[Select]
- Click chuột vào thẻ Motion/ click vào Rotation sau đó
click vào biểu tượng [?]
- Bảng Assign Rotation Controller hiện ra, click chọn TCB
rotation click [OK]
Đẩy bảng cuộn lên trên, click chọn Rotation Windup
102
16. Click vào nút [Auto key]
- Di chuyển thanh trượt thời gian đến vị trí 100/100.
- Click chọn Text, click phải chuột chọn Rotation v à quay
theo trục Z với góc: -360 độ
Click vào nút [Auto key] lần nữa để tắt chế độ này.
- Kích hoạt khung nhìn Perspective, ấn phím ? để xem hoạt
cảnh.
17. Tại khung nhìn Top và tạo ra một nguồn sáng Omni
(Create/Lights/Standard light/Omni)
Kích hoạt khung nhìn Perspective, ấn F9 để xem kết quả.
Nếu muốn kết xuất ra dạng *.avi th ì bạn hãy vào menu
Animation/Make Preview
18. Lưu bài này lại để lần sau dùng tiếp.
Tiếp tục bài trước (Tạo chữ chuyển động quanh quả
địa cầu)
19. Kích hoạt khung nhìn Front
- Vào menu Create/Lights/Standard Light/Target
Spotlight sau đó tạo ra nguồn sáng như hình bên
* Nếu chưa vừa ý thì bạn có thể click vào Spot01 rồi
dùng công cụ Scale theo trục x để thay đổi cho ph ù
hợp với hình bên.
20. Ấn phím số 8 để mở bảng Enviroment
Tìm đến thẻ AtmoSphere/ Click vào Add/ Chọn
Volume light sau đó click [OK]
- Tìm đến thẻ Volume Light Parameter:
+ Click vào nút [Pick light] -> ấn phím H, click chuột
chọn Spot01 sau đó click Pick
+ Thiết lập thông số như hình bên
103
21. Click chuột vào thẻ Modify, tìm đến nhóm General
Parameters và đặt thông số như hình bên.
- Click vào nút Exclude... sau đó ch ọn Sphere01 (quả
địa cầu) sau đó click vào nút [>>], chọn tham số như
hình dưới rồi click [OK]
- Tại bảng cuộn Advanced Effects:
Click chuột vào nút [None] rồi tìm đến nơi lưu hình
mấy giọt nước màu xanh bên dưới.
104
22. Nhấn phím F9 để xem kết quả
23. Kích hoạt khung nhìn Top
Vào menu
Create/Helpers/Atmoshperics/SphereGizmo sau đó
tạo ra SphereGizmo lớn hơn khối cầu một chút (h ình
bên màu trắng)
- Click vào thẻ Modify
Trong bảng cuộn Atmospheres and Effects click [Add]
rồi chọn Volume Fog/click [OK]
- Volume Fog được Add vào danh sách, click vào
Volume Fog sau đó click vào [Setup]
24. Nếu không thấy SphereGizmo01 hiện nh ư hình
bên thì click vào [Pick Gizmo], ấn phím H, chọn
SphereGizmo01/ Click [Pick]
- Click chuột vào ô Color:
Với R: 151; G: 167; B: 245
Thiết lập các thông số như hình bên.
Đóng cửa sổ Enviroment lại
Ấn phím F9 để Render
105
25. Bây giờ cần link khối cầu với SphereGizmo01
- Ấn phím H, chọn SphereGizmo01/Click [Select]
- Click vào nút Select and Link (cạnh nút Redo), ấn
phím H, click chọn Sphere01/ click [Link]
26. Đến phần kiết xuất thành phim.
Vào menu Rendering/Video Port
- Click nút "Add Scene Event"/click [OK] khi đư ợc
hỏi
- Click vào "Add Image Output Event"/ B ảng Add
image.. hiện ra click vào nút [Files...] tìm đến một file
ảnh bất kỳ click vào file ảnh đó rồi click vào [Save] ->
click [Yes] -> click [OK] -> click [OK] lần nữa.
- Click vào hình người đang chạy -> click [Yes] khi
được hỏi
Trong nhóm "Time Output" đặt giá trị:
Range: 1; To: 100 -> click nút [Render]
27. Đợi cho quá trình Render xong (khá lâu đấy)
- Vào menu Rendering/click RAM player
+ Click vào Open Channel A, tìm đến nơi chứa File
ảnh xxx001 (xxx là tên của file ảnh) -> click [Open] ->
click [OK]
Khi đã load xong ảnh bạn click vào nút [>] để trình
diễn.

File đính kèm:

  • pdfGiáo trình 3DMax.pdf
Tài liệu liên quan