Đề thi trắc nghiệm Mạng căn bản

Trong mô hình mạng dưới đây. Host A đã và đang gữi 50% dữ liệu của một frame Ethernet kích thức 1KB đến Host B. Khi đó, Host B có nhu cầu truyền dữ liệu đến cho Host C. Host B cần phải làm gì?

A. Host B có thể gửi dữ liệu ngay tức thi khi nó đã được kết vào mạng

B. Host B phải chờ nhận một tín hiệu CSMA từ HUB và chắc rằng tín hiệu đó ở trạng thái ON

C. Host B gửi tín hiệu yêu cầu đến Host A để chấm dứt việc nhận dữ liệu

D. Host B phải đợi đến khi nào chắc chắn rằng Host A đã gửi xong dữ liệu

 

docx9 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 10download
Tóm tắt nội dung Đề thi trắc nghiệm Mạng căn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MẠNG CĂN BẢN
Thời gian làm bài: 120 phút
Học viên làm bài trên giấy làm bài riêng
Hình sau đây minh họa cho quá trình gì?
Upload
Download
Write data
Read data
Quá trình truyền tải dữ liệu từ client lên server gọi là upload
Top-Level domain cho địa chỉ được hiển thị trên đây là gì?
Cisco.com
.com
www.cisco.com
www.
http://
Top Level Domain là phần cuối cùng của domain, nó là phần được quản lý ở cấp cao nhất, sau root.
Số acknowledgement (ACK number) nào được gửi đi từ bên nhận (Receiver) trong hình dưới đây.
3
4
6
7
Phía nhận sẽ gửi ACK bằng số thứ tự gói tin mà nó có thể tiếp tục nhận sau khi đã nhận xong các gói khác.
Quan sát mô hình mạng bên dưới. Máy A đặt tại Clerical, sau khi kiểm tra có thể ping tới địa chỉ 127.0.0.1 Máy A cùng segment với B, nhưng nó không thể liên lạc được với máy B. Chuyện gì đã xẩy ra?
Địa chỉ ip của máy A không đúng
Dây mạng bị đứt
Card mạng (NIC) bị mỗi
Subnet mask được cấu hình không đúng
Xem kỹ trong hình, mạng ở Clerial được chọn lớp mạng 192.168.100.98/27. Máy A đặt subnet là /26
Loại kết nối gì được biểu diễn trong hình
Console connection
Ethernet connection
ISDN connection
Leased line connection
Kết nối giữa máy tính và Switch hoặc router, qua cồng DB-9 là kết nối console, nó dùng trong cấu hình cho thiết bị.
Trong mô hình mạng dưới đây, các kết nối được sử dụng bằng cáp UTP Cat5. Nhưng máy tính C không thể giao tiếp được với hệ thống. Chuyện gì đã xẩy ra?
Lỗi hệ điều hành
Địa chỉ ip không đúng
Độ dài dây cáp có vấn đề
Switch sử dụng không hợp lý
Độ dài dây cáp tối đa là 100m
Trong mô hình mạng dưới đây. Host A đã và đang gữi 50% dữ liệu của một frame Ethernet kích thức 1KB đến Host B. Khi đó, Host B có nhu cầu truyền dữ liệu đến cho Host C. Host B cần phải làm gì?
Host B có thể gửi dữ liệu ngay tức thi khi nó đã được kết vào mạng
Host B phải chờ nhận một tín hiệu CSMA từ HUB và chắc rằng tín hiệu đó ở trạng thái ON
Host B gửi tín hiệu yêu cầu đến Host A để chấm dứt việc nhận dữ liệu
Host B phải đợi đến khi nào chắc chắn rằng Host A đã gửi xong dữ liệu
Máy B phải thăm dò xe đường mạng có rảnh hay không. Nếu đường mạng rảnh thì nó mới được truyền dữ liệu. Khi nó thăm dò, nó thấy máy A đang truyền nên để yên cho máy A truyền xong.
Loại cáp nào được sử dụng trong mô hình sau:
Console
Rollover
Crossover
Straight-through
Kết nối hai router, qua cổng FactEthernet dùng cáp chéo.
Trong mô hình mạng dưới đây, chuyện gì xẩy ra khi host 1 gửi broadcast
Host 2.3.4 sẽ nhận broadcast
Host 1,2,3,4 sẽ nhận broadcast
Host 2 và cổng Fa0/0 của R1 sẽ nhận broadcast
Host 1,2,3,4 và cổng Fa0/0 của R1 sẽ nhận broadcast
Router có chức năng chặn broadcast nên chỉ có những host trong cùng mạng mới nhận được broadcast, những máy bên ngoài mạng không bị ảnh hưởng
Khi host PC-A muốn gửi dữ liệu lên FTP server, địa chỉ đích đến lớp 2 (Layer 2 destination address) nào sau đây được sử dụng?
abcd.2246.0035
192.168.1.1
192.168.7.17
abcd,1123.0045
Server nằm ngoài mạng, nên máy PC-A phải gửi gói tin đến Router1 trước, địa chỉ MAC phải là của Default Gateway.
Thứ tự dây nối (cable) được sử dụng trong mô hình mạng dưới đây là gì?
1. Ethernet straight-through cable
2. Ethernet straight-through cable
3. Serial cable
4. Rollover cable
1. Ethernet rollover cable
2. Ethernet crossover cable
3. Serial calble
4. null modem cable
1. Ethernet straight-through cable
2. Ethernet crossover cable
3. Serial calble
4. Rollover cable
1. Ethernet crossover cable
2. Ethernet straight-through cable
3. Fiber opton calble
4. Rollover cable
Admin muốn cấu hình thì phải dùng cáp console (hay còn gọi là Rollover)
Giá trị Default Gateway nào được chọn cấu hình
10.0.0.0
10.0.0.254
192.223.129.101
192.223.129.254
Default gateway phải cùng lớp mạng với địa chỉ ip mới có thể ra mạng khác được.
Dữ liệu nhận được là các bit như hình sau. Cho biết có lỗi xẩy ra ở bit nào (đánh số thứ tự hàng, cột từ 1)
Cột 5, có tổng bằng 0, nhưng giá trị sửa lỗi là 1, chứng tỏ cột 5 bị sai.
Tương tự như thế, hàng 1 cũng bị sai. Như vậy, vị trí sai là cột 5, hàng 1
Cho mô hình mạng như sau, lệnh định tuyến tĩnh nào là đúng
A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2
A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0/0/0
A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.1
B(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.40.2
Xem lại cách cấu hình định tuyến tĩnh. Cấu trúc là #ip route 
Tại cửa sổ dòng lệnh của Router1, sử dụng lệnh gì để có kết quả hiển thị như hình:
Traceroute
Extended ping
Show ip route
Show cdp neighbor detail
Lệnh traceroute sẽ liệt kê danh sách các router mà gói tin phải đi qua để đến được đích.
Tương đương 10 câu trắc nghiệm. Cho biết giá của đường đi ngắn nhất từ nút d đến tất cả các nút còn lại.
Phần này các bạn tự tìm hiểu
Tương đương 5 câu trắc nghiệm. Nối các cột bên phải với cột bên trái sao cho đúng ý diễn đạt ở cột bên phải
Đáp án đúng tương ứng các cột bên phải là:
Các bạn tự tính ip lại để kiểm tra.

File đính kèm:

  • docxĐề thi trắc nghiệm Mạng căn bản.docx
Tài liệu liên quan