Đề cương môn học Hệ điều hành - Nguyễn Phú Trường

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành

Chương 3: Quá trình

Chương 4: Định thời biểu CPU

Chương 5: Đồng bộ hóa quá trình

Chương 6: Deadlock

Chương 7: Quản lý bộ nhớ

Chương 8: Bộ nhớ ảo

Chương 9: Hệ thống tập tin

Chương 10: Cài đặt hệ thống tập tin

Chương 11: Quản lý hệ thống nhập/xuất

pdf237 trang | Chuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfĐề cương môn học Hệ điều hành - Nguyễn Phú Trường.pdf