Cài đặt MDEAMMON

1. Một máy chủ chạy WindowsNT hoặc Windows2000 (Server hoặc Pro)

2. Chắc chắn rằng trên máy chủ này không chạy một Email Server nào (thường ở

trong IIS hoặc Exchange hoặc Wingate hoặc Lotus Server), nếu có hãy Disable

các dịch vụ SMTP và POP3 đi.

3. Một connection Internet

4. Tên miền riêng dạng company.com.vn

5. UserName và Password truy cập vào hòm thư chung (thường ghi trên hợp đồng,

chú ý thông số này thường khác với thông số truy cập Dial-up)

6. Bồ cài MDEMON 5.04 trở lên.

7. Máy chủ đặt điạ chỉ IP tĩnh (thường là 192.168.0.1)

8. Các máy trạm thông với máy chủ qua TCP/IP (kể cả mạng ngang hàng)

pdf10 trang | Chuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 30/09/2014 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt nội dung Cài đặt MDEAMMON, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 1 
Cài đặt MDEAMMON 
I. Chuẩn bị 
1. Một máy chủ chạy WindowsNT hoặc Windows2000 (Server hoặc Pro) 
2. Chắc chắn rằng trên máy chủ này không chạy một Email Server nào (thường ở 
trong IIS hoặc Exchange hoặc Wingate hoặc Lotus Server), nếu có hãy Disable 
các dịch vụ SMTP và POP3 đi. 
3. Một connection Internet 
4. Tên miền riêng dạng company.com.vn 
5. UserName và Password truy cập vào hòm thư chung (thường ghi trên hợp đồng, 
chú ý thông số này thường khác với thông số truy cập Dial-up) 
6. Bồ cài MDEMON 5.04 trở lên. 
7. Máy chủ đặt điạ chỉ IP tĩnh (thường là 192.168.0.1) 
8. Các máy trạm thông với máy chủ qua TCP/IP (kể cả mạng ngang hàng) 
II. Cách cài đặt và CONFIG 
1. Cài đặt MDEAMON 
2. Khời động MDEAMON lên 
3.Vào Menu SETUP -> PRIMARY DOMAIN 
 2 
Thẻ DOMAIN/ISP 
Cấu hình các thông số: 
- DomainName : Gõ tên miền riêng của công ty 
- HelloDomain : Gõ tên miền riêng của công ty 
- DomainIP : Địa chỉ máy chủ đang cài 
- ISP or smart host IP...: Địa chỉ máy chủ mail của nhà cung cấp, cụ thể 
VDC là: 203.162.0.24 hoặc mail.vnn.vn 
Vietel là:203.162.22.2 hoặc mail.vietel.com.vn 
FPT là: 203.162.7.34 hoặc omail.fpt.vn 
- Với 3 lụa chọn bên dưới, chọn lựa chọn một hoặc hai 
Thẻ DNS 
 3 
Điền các trường 
- Primare DNS...:Địa chỉ máy chủ DNS của nhà cung cấp, cụ thể 
VDC là: 203.162.0.11 
Vietel là: 203.162.22.24 
FPT là: 203.162.7.117 
- Backup DNS...:Địa chỉ máy chủ DNS dự phòng của nhà cung cấp, cụ thể 
VDC là: 203.162.0.4 
Vietel là: 203.162.22.25 
FPT là: 203.162.7.131 
4.Vào Menu SETUP -> DOMAIN POP MAIL COllect... 
 4 
Cập nhật các thông số: 
- Hostname or IP :địa chỉ IP của máy chủ mail của nhà cung cấp, cụ 
thể: 
VDC là: 203.162.0.24 hoặc mail.vnn.vn 
Vietel là:203.162.22.2 hoặc mail.vietel.com.vn 
FPT là: 203.162.7.34 hoặc omail.fpt.vn 
- Username: Tên truy cập hòm thư 
- Password: mật khẩu truy cập 
 5 
5.Vào Menu SETUP -> RAS/DIAL-UP... 
ố Enable chức năng dùng RAS ở thẻ đầu tiên, bấm APPLY 
 6 
ố Cập nhật các thông số Dial-up để connect điện thoại Internet. 
ố Chú ý: Trong trường hợp máy chủ cùng chạy Dial-up cho việc khác (ví dụng 
Wingate chạy độc lập), hãy tích vào tuỳ chọn như hình vẽ để MDEAMON có thể 
sử dụng dial-up này chung với các ứng dụng khác. 
 7 
6.Đặt lịch tự động chuyển nhận thư... 
Vào menu SETUP- > Send and Recive Schedule... 
Config như hình vẽ sau: 
 8 
7.Khai báo User... 
Vào Menu Account -> Account Manager 
 9 
Màn hình khai báo User mới. 
8.Khai báo Outlook cho User 
Giống hệt như khai báo thông thường: 
- Điạ chỉ In/Out mail: địa chỉ IPccủa máy chủ chạy Mdaemon 
- Địa chỉ hòm thư User@company.com.vn 
- Username và Pw: thông số mà bạn khai báo cho họ 
 10 
9.Vấn đề quan trọng khác: 
- Có thể gửi nhận mail bằng Web qua địa chỉ Ip của máy chủ (ví dụ: máy 
chủ có địa chỉ là 192.168.0.1) thí sử dụng trình duyệt Web với địa chỉ sau 
để gửi nhận mail: 
- Đổi mật khẩu mail 

File đính kèm:

  • pdf04_Cai_dat_Mdeamon.pdf
Tài liệu liên quan