Bài tập Mạng máy tính

Các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được gọi là mạng LAN

a, Được đặt chung 1 phòng và dùng chung hệ điều hành WinXP

b, Được đặt chung 1 phòng, chia sẻ dữ liệu với nhau bằng đĩa mềm hoặc USB

c, Đặt trong nhiều phòng, có kết nối bằng dây Cable chia sẻ dữ liệu được với nhau

d, Đặt trong 1 phòng, kết nối tốt bằng sóng Wireless, nhưng dùng nhiều hệ điều hành

pdf56 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 26download

File đính kèm:

  • pdfBài tập Mạng máy tính.pdf