Bài giảng Win Word - Chương 5: Vẽ hình

Thanh công cụ Drawing cho phép vẽ các hình khối trong tài liệu.

Kích chuột phải vào menu bar rồi chọn Drawing để hiển thị Drawing Bar.

Bật/ tắt thanh Drawing

View\Toolbars\Drawing

 

 

ppt14 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 08/10/2014 | Lượt xem: 1098 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Win Word - Chương 5: Vẽ hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Chương 5: 	Vẽ Hình 	Drawing Thanh công cụ Drawing Thanh công cụ Drawing cho phép vẽ các hình khối trong tài liệu. Kích chuột phải vào menu bar rồi chọn Drawing để hiển thị Drawing Bar. Bật/ tắt thanh Drawing View\Toolbars\Drawing Vẽ đối tượng Để vẽ hình, chọn hình thích hợp (chữ nhật, elíp, mũi tên…) trên Drawing rồi bấm và rê chuột lên vị trí muốn vẽ. Kết hợp với phím Shift Bấm Shift để vẽ đường thẳng thẳng góc Bấm Shift để vẽ hình vuông khi chọn rectangle Bấm Shift để vẽ đường đường tròn khi chọn Oval Bấm Shift để vẽ cung tròn khi chọn Arc Chọn đối tượng Chọn 1 đối tượng Nhấp chuột trên đối tượng cần chọn, hoặc Nhấp nút Select Objects, sau đó nhấp vào đối tượng Chọn nhiều đối tượng Bấm phím Shift, sau đó nhấp trên các đối tượng Hoặc nhấp nút Select Objects, sau đó rê chuột bao quanh các đối tượng Thay đổi nét vẽ Chọn các đối tượng muốn thay đổi nét vẽ Chọn nút lệnh Line Style hoặc Dash style Chọn kiểu vẽ Line Style Dash Style Thay đổi màu viền Chọn các đối tượng muốn thay đổi màu viền Chọn nút lệnh Line Color Chọn màu viền Thay đổi màu tô đặc (fill color) Chọn các đối tượng muốn thay đổi màu tô đặc Chọn nút lệnh Fill Color Chọn màu tô Xoay đối tượng Chọn các đối tượng muốn xoay Chọn nút lệnh Free Rotate , đối tượng sẽ có 4 nút xanh Trỏ chuột vào các nút màu xanh và rê chuột để xoay đối Di chuyển đối tượng Chọn các đối tượng muốn di chuyển Click và rê chuột đến vị trí mới Thả chuột ra Nhân đôi đối tượng (copy) Chọn đối tượng muốn nhân đôi Giữ phím Ctrl, trỏ chuột vào đối tượng muốn nhân Click và rê chuột đến vị trí mới Thả chuột ra Nhóm các đối tượng (Group) Chọn các đối tượng muốn nhóm Nhấp nút lệnh Draw\Group, hoặc Nhấp chuột phải trên 1 trong những đối tượng đã chọn Chọn Grouping\Group Rả nhóm các đối tượng (Ungroup) Chọn các đối tượng muốn rả nhóm Nhấp nút lệnh Draw\Ungroup, hoặc Nhấp chuột phải trên 1 trong những đối tượng đã chọn Chọn Grouping\Ungroup Thứ tự đối tượng Nhấp chuột phải lên đối tượng Chọn Oder, chọn tiếp: Bring to Front: mang đối tượng lên trước nhất Send to Back: mang đối tượng ra phía sau nhất Bring Forward: mang ra trước 1 nấc Send Backward: mang ra sau 1 nấc Bring Front to Text: mang đối tượng lên trước văn bản Send Behind text: mang đối tượng xuông dưới văn bản AutoShape Vẽ đối tượng theo mẫu có sẳn Chọn AutoShapes Chọn 1 mẫu có sẳn Rê chuột để vẽ 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Win Word - Chương 5 Vẽ hình.ppt
Tài liệu liên quan