Bài giảng Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint 2007

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu PowerPoint 2007

Chương 2: Cách tạo bài trình diễn chuyên nghiệp

Chương 3: Tạo và lưu tập tin trình diễn

Chương 4: Xây dựng nội dung bài trình diễn

Chương 5: Tùy biến, hiệu chỉnh bài trình diễn

Chương 6: Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh

Chương 7: Chuẩn bị trình diễn

Chương 8: Trình diễn báo cáo

pdf164 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 852 | Lượt tải: 12download

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint 2007.pdf
Tài liệu liên quan