Bài giảng Soạn thảo văn bản điện tử

Mục lục

Bài 1: Một số thao tác cơ bản với hệ soạn thảo MS Word

Bài 2: Định dạng văn bản

Bài 3: Chèn các đối tượng trong MS Word

Bài 4: Thao tác trên bảng

Bài 5: Công cụ vẽ trong Microsoft Word

Bài 6: Trộn tài liệu trong MS Word

Bài 7: Bảo mật và in tài liệu trong MS Word

pdf102 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 09/10/2014 | Lượt xem: 1370 | Lượt tải: 7download

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Soạn thảo văn bản điện tử.pdf
Tài liệu liên quan