Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 3: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm

Định nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm.

Các tài khoản tạo sẵn.

Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ.

Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory.

 

ppt51 trang | Chuyên mục: Windows Server 2003 | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 18download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 3: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ư thay đổi mật mã. Có hai phương thức truy cập đến công cụ Local Users and Groups: Cách 1: Chọn Start / Run, nhập vào hộp thoại MMC và ấn phím Enter. MMC (Microsoft Management Console) III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ Chọn Console / Add / Remove Snap-in để mở hộp thoại Add/Remove Snap-in .Nhấp chuột vào nút Add để mở hộp thoại Add Standalone Snap-in. Chọn Local Users and Groups và nhấp chuột vào nút Add. Hộp thoại Choose Target Machine xuất hiện, ta chọn Local Computer và nhấp chuột vào nút Finish để trở lại hộp thoại Add Standalone Snap-in. Nhấp chuột vào nút Close để trở lại hộp thoại Add/Remove Snap-in. Nhấp chuột vào nút OK, ta sẽ nhìn thấy Local Users and Groups snap-in đã chèn vào MMC như hình sau: III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ Lưu Console bằng cách chọn Console / Save, sau đó ta nhập đường dẫn và tên file cần lưu trữ. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ Nếu máy tính của bạn không có cấu hình MMC thì cách nhanh nhất để truy cập công cụ Local Users and Groups thông qua công cụ Computer Management. Nhấp phải chuột vào My Computer và chọn Manage từ pop-up menu và mở cửa sổ Computer Management. Trong mục System Tools, ta sẽ nhìn thấy mục Local Users and Groups. Cách 2: Dùng thông qua công cụ Computer Management. Truy cập đến công cụ Local Users and Groups:Start / Programs / Administrative Tools / Computer Management. Chú ý: Thông thường cách này được dùng phổ biến nhất. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ 2. Các thao tác cơ bản trên tài khoản người dùng cục bộ 1.Tạo tài khoản mới: Trong công cụ Local Users and Groups, ta nhấp phải chuột vào Users và chọn New User, hộp thoại New User hiển thị bạn nhập các thông tin cần thiết vào, nhưng quan trọng nhất và bắt buộc phải có là mục Username. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ 2. Xóa tài khoản Muốn xóa tài khoản người dùng bạn mở công cụ Local Users and Groups, chọn tài khoản người dùng cần xóa, nhấp phải chuột và chọn Delete hoặc vào thực đơn Action / Delete. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ Note: Khi chọn Delete thì hệ thống xuất hiện hộp thoại hỏi bạn muốn xóa thật sự không vì tránh trường hợp bạn xóa nhầm. Bởi vì khi đã xóa thì tài khoản người dùng này không thể phục hồi được. 3. Khóa tài khoản: Trong công cụ Local Users and Groups, nhấp đôi chuột vào người dùng cần khóa, hộp thoại Properties của tài khoản xuất hiện. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ Trong Tab General, đánh dấu vào mục Account is disabled. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ 4. Đổi tên tài khoản. Muốn thay đổi tên tài khoản người dùng bạn mở công cụ Local Users and Groups, chọn tài khoản người dùng cần thay đổi tên, nhấp phải chuột và chọn Rename. 5. Thay đổi mật khẩu. Muốn đổi mật mã của người dùng bạn mở công cụ Local Users and Groups, chọn tài khoản người dùng cần thay đổi mật mã, nhấp phải chuột và chọn Reset password. III.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ IV.1 Tạo mới tài khoản người dùng Tạo một tài khoản người dùng trên Active Directory: Chọn Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computers. Cửa sổ Active Directory Users and Computers xuất hiện, bạn nhấp phải chuột vào mục Users, chọnNew / User. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Hộp thoại New Object-User xuất hiện: Nhập tên mô tả người dùng, tên tài khoản logon vào mạng. Giá trị Full Name sẽ tự động phát sinh khi bạn nhập giá trị First Name và Last Name (nhưng bạn vẫn có thể thay đổi được) Chú ý: Giá trị quan trọng nhất và bắt buộc phải có là logon name (username). Sau khi việc nhập các thông tin hoàn thành bạn nhấp chuột vào nút Next để tiếp tục. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Hộp thoại thứ hai xuất hiện, cho phép bạn nhập vào mật khẩu (password) của tài khoản người dùng và đánh dấu vào các lựa chọn liên quan đến tài khoản như: Cho phép đổi mật khẩu, yêu cầu phải đổi mật khẩu lần đăng nhập đầu tiên hay khóa tài khoản. Và tiếp tục nhấn Next. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Hộp thoại cuối cùng xuất hiện và nó hiển thị các thông tin đã cấu hình cho người dùng. Nếu tất cả các thông tin đã chính xác thì bạn nhấp chuột vào nút Finish để hoàn thành, còn nếu cần chỉnh sửa lại thì nhấp chuột vào nút Back để trở về các hộp thoại trước IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.2 Các thuộc tính của tài khoản người dùng. Để quản lý các thuộc tính của các tài khoản người ta dùng công cụ Active Directory Users and Computers Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computers, sau đó chọn Users và nhấp đôi chuột vào tài khoản người dùng cần khảo sát. Hộp thoại Properties xuất hiện, trong hộp thoại này chứa 12 Tab chính. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.2.1 Các thông tin mở rộng của người dùng: Tab General chứa các thông tin chung của người dùng trên mạng mà bạn đã nhập trong lúc tạo người dùng mới. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Tab Address cho phép bạn có thể khai báo chi tiết các thông tin liên quan đến địa chỉ của tài khoản người dùng như: địa chỉ đường, thành phố, mã vùng, quốc gia… IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Tab Telephones cho phép bạn khai báo chi tiết các số điện thoại của tài khoản người dùng. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Tab Organization cho phép bạn khai báo các thông tin người dùng về: chức năng của công ty, tên phòng ban trực thuộc, tên công ty … IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.2.2 Tab Account. Tab Account cho phép bạn khai báo lại username, quy	địnhgiờ logon vào mạng cho người dùng, quy định máy trạm mà người dùng có thể sử dụng để vào mạng, quy định các chính sách tài khoản cho người dùng, quy định thời điểm hết hạn của tài khoản… IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Điều khiển giờ logon vào mạng: bạn nhấp chuột vào nút Logon Hours, hộp thoại Logon Hours xuất hiện. Chú ý: Mặc định người dùng không bị logoff tự động khi hết giờ đăng nhập nhưng bạn có thể điều chỉnh điều này tại mục Automatically Log Off Users When Logon Hours Expire trong Group Policy phần Computer Configuration\ Windows Settings\Security Settings\ Local Policies\ Security Option. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Ngoài ra bạn cũng có cách khác để điều chỉnh thông tin logoff này bằng cách dùng công cụ Domain Security Policy hoặc Local Security Policy tùy theo bối cảnh. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Chọn lựa máy trạm được truy cập vào mạng: bạn nhấp chuột vào nút Log On To, bạn sẽ thấy hộpthoại Logon Workstations xuất hiện. Muốn chỉ định máy tính mà người dùng được phép logon vào mạng, bạn nhập tên máy tính đó vào mục Computer Name và sau đó nhấp chuột vào nút Add. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Bảng mô tả chi tiết các tùy chọn liên quan đến tài khoản người dùng: IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Tab cuối cùng trong mục Account Expires: Nếu ta chọn Never thì tài khoản này không bị hết hạn, nếu chọn End of: ngày tháng hết hạn thì đến ngày này tài khoản này bị tạm khóa. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.2.3 Tab Profile Tab Profile cho phép bạn khai báo đường dẫn đến Profile của tài khoản người dùng hiện tại, khai báo tập tin logon script được tự động thi hành khi người dùng đăng nhập hay khai báo home folder. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu Profile. Profile là cái gì? User Profiles là một thư mục chứa các thông tin về môi trường của Windows Server 2003 cho từng người dùng mạng. Profile chứa các qui định về màn hình Desktop, nội dung của menu Start, kiểu cách phối màu sắc, vị trí sắp xếp các icon, biểu tượng chuột Trong Windows Server 2003 có ba loại Profile: 1.Local Profile: Là profile của người dùng được lưu trên máy cục bộ và họ tự cấu hình trên profile đó. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY 2. Roaming Profile: Là loại Profile được chứa trên mạng và người quản trị mạng thêm thông tin đường dẫn user profile vào trong thông tin tài khoản người dùng, để tự động duy trì một bản sao của tài khoản người dùng trên mạng. 3.Mandatory Profile: người quản trị mạng thêm thông tin đường dẫn user profile vào trong thông tin tài khoản người dùng, sau đó chép một profile đã cấu hình sẵn vào đường dẫn đó. Lúc đó các người dùng dùng chung profile này và không được quyền thay đổi profile đó. IV.2.4 Tab Member Of Tab Member Of cho phép bạn xem và cấu hình tài khoản người dùng hiện tại là thành viên của những nhóm nào Muốn gia nhập vào nhóm nào bạn nhấp chuột vào nút Add, hộp thoại chọn nhóm sẽ hiện ra. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY Trong hộp thoại chọn nhóm, nếu bạn nhớ tên nhóm thì có thể nhập trực tiếp tên nhóm vào và sau đó nhấp chuột vào nút Check Names để kiểm tra có chính xác không, bạn có thể nhập gần đúng để hệ thống tìm các tên nhóm có liên quan. Đây là tính năng mới của Windows Server 2003. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY 	IV.2.5 Tab Dial-in Tab Dial-in cho phép bạn cấu hình quyền truy cập từ xa của người dùng cho kết nối dial-in hoặc VPN. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY IV.3 Tạo mới tài khoản nhóm: Các bước tạo tài khoản nhóm: Chọn Start / Programs / Administrative Tools	/ Active Directory Users and Computers để mở công cụ Active Directory Users and Computers lên.Nhấp phải chuột vào mục Users, chọn New trên pop-up menu và chọn Group.Hộp thoại New Object – Group xuất hiện, bạn nhập tên nhóm vào mục Group name. Nhấp chuột vào nút OK để hoàn tất và đóng hộp thoại. IV.QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY THE END 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 3 Quản lý tài khoản người dùng và nhóm.ppt