Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 2: Các mô hình mạng trong môi trường Microsoft

Còn gọi là mô hình mạng peer-to-peer, là mô hình mà trong đó các máy tính có vai trò như nhau được nối kết với nhau. Các dữ liệu và tài nguyên được lưu trữ phân tán tại các máy cục bộ, các máy tự quản lý tài nguyên cục bộ của mình.

Trong hệ thống mạng không có máy tính chuyên cung cấp dịch vụ và quản lý hệ thống mạng.

Mô hình này chỉ phù hợp với các mạng nhỏ, dưới 10 máy tính và yêu cầu tính bảo mật không cao.

Do thông tin người dùng được lưu trữ cục bộ(local) trên các máy trạm nên việc chứng thực người dùng đăng nhập máy tính cũng do các máy tính này tự chứng thực.

 

ppt35 trang | Chuyên mục: Windows Server 2003 | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 13download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 2: Các mô hình mạng trong môi trường Microsoft, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY BẮCKHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Active Directory LT: 5 tiết TH: 5 tiết CÁC MÔ HÌNH MẠNG TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT. 1. Mô hình mạng Workgroup. Còn gọi là mô hình mạng peer-to-peer, là mô hình mà trong đó các máy tính có vai trò như nhau được nối kết với nhau. Các dữ liệu và tài nguyên được lưu trữ phân tán tại các máy cục bộ, các máy tự quản lý tài nguyên cục bộ của mình. Trong hệ thống mạng không có máy tính chuyên cung cấp dịch vụ và quản lý hệ thống mạng. Mô hình này chỉ phù hợp với các mạng nhỏ, dưới 10 máy tính và yêu cầu tính bảo mật không cao. Do thông tin người dùng được lưu trữ cục bộ(local) trên các máy trạm nên việc chứng thực người dùng đăng nhập máy tính cũng do các máy tính này tự chứng thực. CÁC MÔ HÌNH MẠNG TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT. 2. Mô hình Domain. Mô hình Domain hoạt động theo cơ chế Client-Server Trong hệ thống mạng phải có ít nhất một máy tính làm chức năng điều khiển vùng (Domain Controller), máy tính này sẽ điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng. Việc chứng thực người dùng và quản lý tài nguyên mạng được tập trung lại tại các Server trong miền. Mô hình này được áp dụng cho các công ty vừa và lớn. Có tính bảo mật và chứng thực cao. CÁC MÔ HÌNH MẠNG TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT. Trong mô hình Domain của Windows Server 2003 thì các thông tin người dùng được tập trung lại do dịch vụ Active Directory quản lý và được lưu trữ trên máy tính điều khiển vùng (domain controller) với tên tập tin là NTDS.DIT. Do các thông tin người dùng được lưu trữ tập trung nên việc chứng thực người dùng đăng nhập vào mạng cũng tập trung và do máy điều khiển vùng chứng thực Active directory Active directory Active directory Kiến trúc của Active directory Kiến trúc của Active directory Kiến trúc của Active directory Kiến trúc của Active directory Kiến trúc của Active directory Kiến trúc của Active directory Kiến trúc của Active directory Cài đặt và cấu hình Active directory Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Nâng cấp server thành domain controller Gia nhập vào Domain Gia nhập vào Domain Xây dựng các Domain Controller đồng hành. Giới thiệu Domain Controller : là máy tính điều khiển mọi hoạt động của mạng nếu máy này có sự cố thì toàn bộ hệ thống mạng bị tê liệt. Do tính năng quan trọng này nên trong một hệ thống mạng thông thường chúng ta phải xây dựng ít nhất hai máy tính Domain Controller. Xây dựng các Domain Controller đồng hành. Cài đặt. Chọn Menu Start / Run, nhập DCPROMO trong hộp thoại Run, và nhấn nút OK. Khi đó hộp thoại Active Directory Installation Wizard xuất hiện. Bạn nhấn Next để tiếp tục. Chương trình xuất hiện hộp thoại cảnh báo: DOS, Windows 95 và WinNT SP3 trở về trước sẽ bị loại ra khỏi miền Active Directory dựa trên Windows Server 2003. Bạn chọn Next để tiếp tục. Trong hộp thoại Domain Controller Type, chọn mục Additional domain cotroller for an existing domain và nhấn chọn Next, vì chúng ta muốn bổ sung thêm máy điều khiển vùng vào một domain có sẵn. Xây dựng các Domain Controller đồng hành. Tiếp theo hệ thống yêu cầu bạn xác thực bạn phải người quản trị cấp miền thì mới có quyền tạo các Domain Controller. Bạn nhập tài khoản người dùng có quyền quản trị vào hộp thoại này. Chương trình yêu cầu bạn nhập Full DNS Name của miền mà bạn cần tạo thêm Domain Controller. Tương tự như quá trình nâng cấp Server thành Domain Controller đã trình bày ở trên, các bước tiếp theo chúng ta chỉ định thư mục chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory,Transaction Log và thưmục Sysvol. Xây dựng các Domain Controller đồng hành. Hộp thoại Summary xuất hiện, trình bày tất cả các thông tin bạn đã chọn. Nếu tất cả đều chính xác, bạn nhấn Next để bắt đầu thực hiện quá trình cài đặt, nếu có thông tin không chính xác thì bạn chọn Back để quay lại các bước trước đó. Đến đây hệ thống sẽ xây dựng một Domain Controller mới và đồng bộ dữ liệu Active Directory giữa hai Domain Controller này. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, hộp thoại: Completing the Active Directory Installation Wizard xuất hiện. Bạn nhấn chọn Finish để kết thúc. Xây dựng các Domain Controller đồng hành. Cuối cùng, bạn được yêu cầu phải khởi động lại máy thì các thông tin cài đặt mới bắt đầu có hiệu lực. Bạn nhấn chọn nút Restart Now để khởi động lại. Quá trình xây dựng thêm một Domain Controller đồng hành đã hoàn tất Các bạn đã hoàn tất xong phần Nâng cấp Server lên thành Domain controller và Domain controller đồng hành. * Hết chương 2 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 2 Các mô hình mạng trong môi trường Microsoft.ppt